Consilierul Președintelui CCIR, dl. Mihai Ivașcu, Raportor al avizului Comitetului Economic și Social European privind Strategia Industrială a Uniunii Europene

Consilierul Președintelui CCIR, dl. Mihai Ivașcu, Raportor al avizului Comitetului Economic și Social European privind Strategia Industrială a Uniunii Europene
Consilierul Președintelui CCIR, dl. Mihai Ivașcu, Raportor al avizului Comitetului Economic și Social European privind Strategia Industrială a Uniunii Europene

Bruxelles, 29 iulie 2020: Consilierul Președintelui CCIR, membru în Grupul III al CESE – Diversitate Europa, dl. Mihai Ivașcu, a fost raportorul avizului Comitetului Economic și Social European privind „Strategia Industrială a Uniunii Europene", adoptată cu 207 voturi pentru, 4 împotrivă și 7 abțineri. Documentul, publicat în Monitorul Oficial al Uniunii Europene, redă opinia consultativă a organismului european care reprezintă societatea civilă organizată și menționează importanța echilibrului adecvat între sprijinirea întreprinderilor europene, respectarea obiectivului de atingere a neutralității climatice până în 2050 și oferirea de stimulente pentru consumatori, astfel încât să consolideze consumul de produse și servicii durabile.