Coronavirus - România: 53186 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

DEFINITIVAT 2015. Subiecte şi rezolvări la examenul de definitivat 2015

Thursday, 09 July 2015, 16:07 Sursă: REALITATEA.NET

DEFINITIVAT 2015. Dintre cei 10.297 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi să participe la proba scrisă 9.385 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar.

Cei mai mulţi candidaţi sunt cadre didactice în învăţământul preşcolar (1.801 candidaţi) şi primar (1.433 de candidaţi).

DEFINITIVAT 2015. Examenul de definitivat 2015. În sesiunea 2015, examenul naţional pentru definitivare în învăţământ se organizează la 127 de discipline. Proba scrisă conţine subiecte de specialitate, metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Durata de redactare a lucrării este de 4 ore. În judeţele Argeş, Constanţa, Dâmboviţa şi Suceava, dar şi în municipiul Bucureşti, durata probei scrise se va prelungi cu maximum 2 ore pentru 5 candidaţi cu nevoi speciale.

Nota obţinută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen.

DEFINITIVAT 2015. Examenul de definitivat 2015. Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 14 iulie. Perioada 14-17 iulie este destinată înregistrării şi soluţionării contestaţiilor. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 18 iulie.

Pentru evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor s-au constituit 6 centre de evaluare/contestaţii la nivel naţional, prin arondarea disciplinelor de examen. Astfel, lucrările tuturor candidaţilor care au optat pentru o anumită disciplină de examen sunt evaluate în acelaşi centru.

Calendarul examenului de definitivat 2015:

21 noiembrie - 19 decembrie 2014 -Înregistrarea candidaţilor în aplicaţie şi înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

Până la 5 iunie 2015 - Efectuarea inspecţiilor la clasă

8 - 30 iunie 2015 - Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică

9 iulie 2015 - Susţinerea probei scrise

14 iulie 2015 - Afişarea rezultatelor

14 - 15 iulie 2015 - Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestaţii

16 - 17 iulie 2015 - Soluţionarea contestaţiilor

18 iulie 2015 - Afişarea rezultatelor finale

- 20 - 31 iulie 2015- Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale

Până la 1 septembrie 2015 - Eliberarea de către inspectoratele şcolare a certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL