Alegeri locale 2020 Vezi mai multe detalii

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016. Rezolvari corecte EDU.RO

Monday, 27 June 2016, 12:35 Sursă: REALITATEA.NET

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016. Rezolvari corecte EDU.RO

BAREMUL de corectare a fost publicat pe EDU:ro:

 

UPDATE: Momentan, site-ul EDU.ro este picat, probabil din cauza numărului mare de accesări simultane.  Este așteptat BAREMUL de corectare.

Așteptăm cu nerăbdare BAREMUL de corectare oferit de EDU.ro pentru a estima nota finală la proba de Limba și literatura romana la Evaluarea Nationala 2016. 

Mai jos vă prezentăm subiectele de luni de la proba de romana:

Elevii au avut intrebari pe marginea unui pastel (specie a genului liric) scris de A.E. Baconscki si de scris o compunere despre o zi de vacanță la munte. Iată subiectele:

 

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016. Luni, 27 iunie, a avut loc prima probă scrisă - Limba şi literatura română, din cadrul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a. Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, 153.522 de candidaţi sunt aşteptaţi să se prezinte în cele 4.809 centre de examen în care se va desfăşura Evaluarea Naţională.

Marţi, 28 iunie, elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă. Proba scrisă la Matematică, ultima din cadrul acestui examen, se va desfăşura miercuri, 29 iunie. Afişarea rezultatelor se va face pe data de 1 iulie, până la ora 16:00. Eventualele contestaţii pot fi depuse în aceeaşi zi, până la ora 20:00.

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie.

Pentru prima dată în procesul de evaluare a lucrărilor elaborate de candidaţii care susţin EN VIII, comisia naţională de examen a decis ca acestea să fie corectate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele.
În vederea semnalării eventualelor disfuncţionalităţi apărute în derularea acestui examen, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia publicului, începând de luni, 27 iunie, linia TEL VERDE 0800801100 (număr de telefon apelabil gratuit).

Primul subiect a fost un basm de Petre Ispirescu, în timp ce a doua parte a probei a fost construită în jurul unui articol din ziarul Adevărul despre ie și Sânziene.

În acest articol vă prezentăm atât subiectele probei de Limba și Literatura Română, cât și rezolvările acestora:

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016: Ce s-a dat în 2015 la Limba și Literatura Română:

Subiectul I:

Elevii au primit un basm cules de Petre Ispirescu - ”Lupul cel năzdrăvan și Făt-Frumos”.

Punctul A.

1. Antonim pentru sensul din text al cuvintelor: frumoasă, bucurie şi venea (6 puncte)

REZOLVARE: urâtă, tristețe, pleca

2. Explică rolul cratimei în secvenţa "încât p-aci era" (6 puncte)

REZOLVARE: Elidarea unei vocale sau rostirea împreună a două cuvinte

3. Formulează două idei principale din textul dat (6 puncte)

4. Transcrie două cuvinte, grupuri de cuvinte din text care se referă la timpul acţiunii (6 puncte)

Subiecte Română Evaluarea Naţională 2016. Ce subiecte au primit absolvenţii de clasa a VIII-a

REZOLVARE: Spre seară; a doua zi

5. Prezintă în 30 - 50 de cuvinte semnificaţia secvenţei: "atunci îi mai veni inima la loc şi se mulţumi a aştepta până a doua zi. În ziua următoare, ia merele de unde nu-s. S-a supărat împăratul, nevoie mare, şi porunci ca paznicii să se puie să prinză pe hoţi. Dar, aş! Unde e pomana aia?"  (6 puncte)

B.

Redactează o compunere de 150 - 250 de cuvinte în care să motivezi apartenenţa la specia basmului popular "Lupul cel năzdrăvan şi Făt Frumos", valorificând textul dat.  (12 puncte)

În compunerea ta, trebuie:

- să precizezi patru trăsături ale basmului popular
- să ilustrezi două trăsături ale basmului popular, valorificând textul dat
- să ai un conținut adecvat cerinței formlate
- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte

Subiectul al II-lea:

Elevii au primit un text din ziarul Adevărul despre Sânziene: ”Este ziua iei românești: piesa vestimentară care nu se demodează niciodată”.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

-data la care se sărbătorește Ziua Universală a Iei
-numele tabloului pictat de Constantin Daniel Rosenthal (4 puncte)

REZOLVARE: 24 iunie, ”România revoluționară”

2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care este extras fragmentul dat (4 puncte)

REZOLVARE: Oana Antonescu, ”Este ziua iei românești: piesa vestimentară care nu se demodează niciodată”.

3. Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvența: Bluza tradițională românească se bucură de popularitate în lumea întreagă și a devenit un obiect vestimentar aproape obligatoriu în garderoba româncelor. (4 puncte)

REZOLVARE: adjectiv, pronume reflexiv, prepoziție simplă, substantiv comun

4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: Patru decenii mai târziu, ia românească a fost sursa de inspirație pentru una dintre colecțiile semnate de Yves Saint Laurent (4 puncte)

REZOLVARE: atribut adjectival, subiect

5. Transcrie propoziția principală și propoziția subordonată din fraza următoare, precizând felul subordonatei: Ia poate fi purtată în orice sezon, pentru că niciodată nu va fi demodată (4 puncte)

6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată completivă indirectă, introdusă prin pronumele relativ care (4 puncte)

REZOLVARE: Mă gândesc care merge cu noi.

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o narațune în care să prezinți o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zi de sărbătoare. (12 puncte)

În compunerea ta, trebuie:

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor
- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal
- să ai un conținut adecvat cerinței
- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției - 1 punct, coerența textului - 2 puncte, registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului - 2 puncte, ortografia - 3 puncte, punctuația - 2 puncte, așezarea corectă în pagină, lizibilitatea - 2 puncte).

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2015-2016 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

(w500) Subiecte r

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015- 2016, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016. Modele de subiecte la Limba Română

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016. În procesul de evaluare a lucrărilor și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, se calculează și se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

În cazul în care diferența între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori, stabiliți de președintele comisiei, iar nota acordată de aceștia, va fi nota finală.

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016. Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016.  Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(w500) Calendar E

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016. Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Evaluare Națională 2016 Română subiecte. Topul celor mai bune licee în 2015:

1. Colegiul Naţional „Sfântul Sava”
2. Colegiul „Naţional” din Iaşi
3. Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova
4. Colegiul Naţional „Emil Racoviţă“ Cluj-Napoca 
5. Colegiul Naţional „Andrei Şaguna“ Braşov

Evaluare Națională 2016 Română subiecte. Media de admitere la liceu este compusă din media de la Evaluarea Naţională care cântăreşte 75% , restul revenind mediei din anii de gimnaziu.

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016.  Anul trecut, rata de promovare s-a îmbunătăţit în toate judeţele, cu o singură excepţie: Teleorman (67%, în 2015, faţă de 70%, în 2014).

Repartizarea computerizată în licee are loc în trei etape. În prima etapă de admitere se pot înscrie candidaţii din seria curentă, precum şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015. În a doua etapă se pot înscrie candidaţii care nu au participat la prima repartizare şi cei care au rămas nerepartizaţi. În etapa a treia se înscriu elevii care nu au participat la nicio repartizare, care nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară mai târziu.

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016.  Conform metodologiei de organizare a Evaluării Naţionale, comisiile trebuie să asigure dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Activitatea de monitorizare a desfășurării Evaluării Naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016.  În vederea asigurării desfășurării corecte a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016. Dacă, în urma verificărilor se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

BAREM romana EVALUARE NATIONALA 2016. În cazul în care verificările sunt făcute de comisia din unitatea de învățământ, aceasta anunță comisia județeană/ a municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL