Evaluare Nationala 2018 Romana – A inceput nebunia examenelor! Ce au elevii de rezolvat in prima zi

 

Evaluare Nationala 2018 Romana – Incepe febra examenelor din aceasta perioada a anului cu prima mare provocare pentru elevii ce au incheiat clasa a 8-a.Barem BAC Romana 2018. Iată baremele de corectare şi subiectele la Bacalaureat 2018:

(w728) <p>Barem r

(w728) <p>Barem r

(w728) <p>Barem r

(w728) <p>Barem r

(w728)(w728)

(w728) <p>subiect

(w728) <p>subiect

UPDATE: BAREME DE REZOLVARE

Baremul publicat la ora 15 de edu.ro le arată pe elevi cum ar fi putut să răspundă la cerințele din subiectele la română de la Evaluarea Națională 2018.


UPDATE: AVEM SUBIECTELE SI REZOLVARILE

Subiecte romana Capacitate 2018 

Mai jos, aveti in primul rand transcrierea completa a textelor si cerintelor pe care elevii de clasa a 8-a le-au avut de rezolvat. Este vorba despre doua texte si cate 6 puncte cu cerinte specifice. Subiectul unu a constat in 40 de puncte, iar cel de-al doilea in doar 36. 10 puncte sunt date din oficiu.

 

Iată mai jos ce au avut de rezolvat elevii. Subiectele au fost de dificultate medie, cei mai mulți dintre candidați bucurându-se că le-a picat genul epic, nu cel liric.

Subiectul 1 a pornit de la un text din Ioana Pârvulescu, eseistă, publicistă și critic literar în vârstă de 58 de ani. Pârvulescu este și profesor la Universitatea din București.

Subiecte romana Capacitate 2018 - Subiectul 1 - Evaluare Națională 2018 la română

Citește următorul text:

În ajun, joi, cum îți spuneam, am mai făcut o ultimă excursie de vacanță în Bucegi. Părinții noștri, plus noi, cei patru copii mari (Adrian nu putea încă să vină pe munte, abia se ținea pe picioare). Albastrul întunecat și intens al cerului se sprijinea pe crestele cenușii, era o vreme splendidă, cu vizibilitate bună, deși nu la fel de cristalină ca pe vrema când din vârf se puteau zări sclipirile mării. Am făcut o tură scurtă, din Bușteni, pe drumul marcat cu triunghiul roșu. De la Căminul Alpin am urcat prin pădurea de foioase spre Poia Coștilei. Aici, admirând stâncile alburii și zada* care începea să-și coloreze perdelele de ace în portocaliu, alături de brazii de un verde întunecat, ne-am permis un prim popas și ne-am mai golit rucsacii de o parte din provizii. Am continuat excursia fără să ne grăbim, până la Pichetul Roșu, mergând pe o potecă mai blândă, de coastă. De aici, în alte zile, mai lungi, o luam spre Mălăiești, spre cabană, pe drumul numit ”Take Ionescu”, un fel de brâu care îmbrățișează la baza muntele Bucșoiu, iar de-acolo, cine mai era în stare, putea ajunge pe ”la Prepeleac” pe Vârful Omu. La întoarcere, înainte de Poiana Coștilei, nu departe de drumul marcat, am găsit un loc potrivit, cu mușchi pe jos, ca să ne oprim și să mâncăm tot ce ne mai rămăsese. Aerul era auriu, câte un sticlete cu căpșor roșu tâșnea dintre crengi, ciripind scurt și des. Eram mulțumiți, părinții pentru că-și lăsaseră acasă grijile. [...] Dina pentru că începea școala și avea să-l vadă pe Radu, un băiat cu ochelari, dragostea ei. [...] iar Doru fără motiv, așa, pur și simplu. Ne-am întins pătura de munte, am scos restul de mâncare din rucsac, niște pâine, ouă fierte - desigur: cu un ou fiert treci Bucegii - ceapă și gogoșari și două foarte prețioase cutii de pate de ficat. [...] Abia ce-am început masa că am auzit cunoscutul zgomot de vreascuri rupte de care ne temeam întodeauna: ursul de la care nu știai la ce să te aștepți sau oamenii de la care, de asemenea, nu știai la ce să te aștepți. Zgomotul nu venea dinspre partea cu poteca, ci din cealaltă, din plină pădure, așa că ne-am sculat cu toții în picioare, în afară de Doru, care mânca liniștit înainte, cu ochii albaști mijiți* Eram gata să-i lăsăm ursului mâncarea, ca să ne lase și el în pace. Nu știu dacă ai trăit asta vreodată, posibilitatea rea care se poate concretiza în secunda următoare. Prin minte îți trec toate metodele de scăpare: să o iei la fugă, să faci pe mortul, să te cațeri într-un copac.

Dar primejdia ne-a ocolit și acum. În loc de urs a apărut un om tânăr, cam răvășit, cu bretonul arămiu, lung, dat pe-o parte, cu un băț pe post de baston, cu o traistă pusă pieziș peste piept, ca poștașii, încălțat în pantofi și cu haine mai mult de oraș decât de munte. Nu părea un om rău și în niciun caz nu era un turist versat. Ne-a zâmbit larg.

Ioana Pârvulescu, Inocenții

*zadă = specia de conifere
*mijiți = (despre ochi) întredeschiși

Subiecte romana Capacitate 2018 - Cerintele pentru subiectul 1

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos

1. Notează un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: crengi, întodeauna 4 puncte
2.Meționează rolul cratimei în structura de-acolo 4 puncte
3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența: Aerul era auriu, câte un sticlete cu căpșor roșu tâșnea dintre crengi, ciripind scurt și des 4 puncte
4. Transcrie două cuvinte care conțin vocale în hiat din secvența: Am continuat excursia fără să ne grăbim, până în Pichetul Roșu, mergând pe o potecă mai blândă, de coastă. De aici, în alte zile, mai lungi, o luam spre Mălăiești, spre cabană, pe drumul numit ”Take Ionescu” 4 puncte

5. Formulează, în câte un enunț, două idei principale / secundare din textul dat 4 puncte

6. Precizeazaă, într-un enunț, un motiv pentru care personajele sunt gata să-și lase mâncarea și să fugă 4 puncte

Subiecte romana Capacitate 2018 - Compunerea de 150 de cuvinte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi apartenența la genul epic a textului dat.

În compunerea ta, trebuie:

- să precizezi două trăsături ale genului epic;
- să prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat;
- să ai un conținut adecvat cerinței;
- să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.

Subiectul 2 a pornit de la un text despre cetatea din Alba Iulia, publicat de Adina Brânciulescu în National Geographic Traveler.

Subiecte romana Capacitate 2018 - SUBIECTUL al II-lea - 36 de puncte

Citeşte următorul text:

Garda cetăţii Alba Carolina, din Alba Iulia, defilează prin faţa sutelor de vizitatori, care se întrec în a-şi înălţa cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din faţă ca să facă poze şi să filmeze momentul. Îmbrăcaţi în uniforme austriece din secolul al XVIII-lea, membrii gărzii, unii pe jos, alţii călăare pe nişte superbi frizieni*, înarmaţi cu flinte, trec pe sub Poarta a III-a a cetăţii, grandioasa poartă a ansamblului arhitectual Alba Carolina, dominată de statia ecvestră* a împăratului Carol al IV-lea din Casa de Habsburg. Se respectă întregul ceremonial şi se trag salve de tun [...]. 
Pe 4 noiembrie 1715, generalul Steinville, comandatul trupelor imperiale austriece din Transilvania, împreună cu Stefan Kornis, guvernatorul Transilvaniei, şi Giovannis Visconti Morandă, arhitectul italian care a proiectat fortificaţia, au pus temelia cetăţii Alba Carolina. Aceasta avea rol atât în sistemul de apărare a habsburgilor împotriva turcilor, când şi de consolidare a puterii în teritoriile ocupate. Cum trebuia să fie principala fortăreaţă a Transilvaniei, a fost construită după cele mai noi metode de fortificare ale vremii, concepute de arhitectul militar francez, Sebastien Le Prestre, Marchiz de Vauban. Planurile au fost trimise la Viena pentru a primi aprobarea Prinţului Eugeniu de Savoia. Pentru amplasare, s-a ales stratgic cel mai înalt punct al oraşului, pe locul a două fortificaţii mai vechi. Totul a costat aproape două milioane de guldeni* de aur, o sumă imensă pentru acele vremuri, intrarea în cetate se făcea prin intermediul a şapte porţi, câte una pe fiecare linie de apărare. În prezent, Traseul celor Trei Fortificaţii din Alba Carolina conţine vestigiile a trei cetăţi din epoci distincte, construite succesiv în acelaşi loc, fiecare nouă cetate incluzând-o pe cea veche: castrul roma (106 d.H.), cetatea medievală (sec. XVI - XVII) şi Cetatea Alba Carola.

Adina Brănciulescu, Transilvania din "goana" trenului în Naţional Geographic Traveler, nr 35/ 2017

*frizieni - specie de cai
*ecvestră - (despre opere de artă) care reprezintă o persoană călare
* guldeni - monede de aur sau de argint, care au circulat în mai multe ţări din Europa

Subiecte romana Capacitate 2018  - Cerintele la subiectul al doilea

A. Scrie răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspectete din textul dat:
- numele guvernatorului care a pus temelia cetăţii Alba Carolina - 4 puncte
- un rol pe care îl avea cetatea Alba Carolina în secolul al XVIII-a - 4 puncte
2. Scrie numele autoarei şi anul în care a apărut articolul din care este extras textul - 4 puncte
3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate din text - 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimp: În prezent, Traseul celor Trei Fortificaţii din Alba Carolina conţine vestigiile a trei cetăţi din epoci distincte, construite succesiv în acelaşi loc. - 4 puncte
5. Transcrie două proproziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: - 4 puncte
Garda cetăţii Alba Carolina, din Alba Iulia, defilează prin faţa sutelor de vizitatori, care se întrec în a-şi înălţa cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din faţă ca să facă poze şi să filmeze momentul.
4. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul cum. - 4 puncte

Subiecte romana Capacitate 2018 - redactarea unei naratiuni de maximum 300 de cuvinte

B. Redactează o naraţiune de 150-300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută într-o cetate - 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:
- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor
- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal
- să ai un conţinut adecvat cerinţei
- să respecţi precizare privind numărul de cuvinte
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor NU este obligatorie.

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului – 2 p.;
registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.;
asezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.).

Subiecte romana Capacitate 2018 - bareme si rezolvari

Baremul de corectare apare după ora 15 pe edu.ro. Cel puțin așa s-a întâmplat în ultimii 5-10 ani, iar elevii au putut verifica ce au scris la română la prima probă scrisă de la Evaluare Națională. 


UPDATE: Au fost afisate subiectele

Subiecte Romana 2018. Iată subiectele la ROMÂNĂ Evaluare Naţională 2018:

(w728)

(w728)


Evaluare Nationala 2018 Romana – Astazi, luni, 11 iunie, incepe examenul de Evaluare Nationala 2018 cu proba la limba romana. Lucrarile elevilor vor fi corectate iar ulterior rezultatele se vor afisa abia pe 23 iunie in aceasta luna.

Realitatea.net va tine la curent cu toate informatiile proaspete despre Evaluarea Nationala 2018 Romana si aici aflati care sunt exercitiile pe care elevii le-au avut de rezolvat dar si baremele oficiale.

Calendarul Ministerului Educatiei prevedee ca prima proba de la Evaluare Nationala 2018 Romana sa fie sustinuta in data de 11 iunie. Proba va contine doua subiecte de cate 40 si 36 de puncte, iar elevii vor mai putea obtine alte 14 puncte pentru intreaga redactare a lucrarii, dar si 10 puncte din oficiu.

Evaluare Nationala 2018 Romana – Subiectele

La subiectul 1 la Evaluare Nationala 2018 Romana, elevii au de rezolvat sase cerinte ce se bazeaza pe un text la prima vedere, dar si redactarea unei compuneri separate.

La subiectul al 2-lea, la Evaluare Nationala 2018 Romana, elevii au un subiect format din alt text tot la prima vedere ce contine si el sase cerinte. La fel ca si in primul caz, elevii vor mai avea de redactat si o naratiune pe marginea unei teme date.

Evaluare Nationala 2018 Romana – Desfasurarea examenului

In jurul orei 9 in cele mai multe dintre centrele de examinare se va da startul primei probe de Evaluare Nationala 2018 Romana. Elevii vor avea in jur de doua ore pentru rezolvarea tuturor subiectelor, insa ei trebuie sa fie prezenti in sali cu 30 de minute inainte de inceperea propriu zisa a examenului. Pe intreaga durata a probei, elevii sunt supravegheati atat de profesori cat si inregistrati audio si video pentru a indeparta orice urma de suspiciuni de frauda.

La fel ca in fiecare an, nici de aceasta data candidatii nu vor avea voie in salile de examinare cu telefoane mobile, manuale, carti, fise sau alte materiale ce pot reprezenta o sursa de inspiratie. In salile de examen se poate intra doar pe baza buletinului sau certificatului de nastere.

Evaluare Nationala 2018 Romana – Rezultate si bareme

Baremele de la proba Evaluare Nationala 2018 Romana vor fi afisate pe site-ul Ministerului Educatiei la doar cateva ore dupa incheierea examenului in toate centrele, dar si pe site-ul realitatea.net.

Rezultatele si notele examenelor vor fi afisate in data de 23 iunie, iar intre orele 14 si 19 se vor depune la centrele de examinare contestatii. Va urma o perioada de cateva zile pentru rezolvarea contestatiilor si abia dupa aceea vor fi facute publice si rezultatele finale in data de 23 iunie.

Examenul de Evaluare nationala 2018 Romana este foarte important deoarece in functie de notele obtinute de elevi se va face ierarhia intrarii la licee. Astfel, media acestui examen va reprezenta o pondere de 74% din nota finala pentru admitere la liceu.

Evaluare Nationala 2018 Romana – Pentru sesizarea neregulilor sau plangerilor se poate apela la numarul special pus la dispozitie de Ministerul Educatiei, tel verde: 0800 801 100. Acest numar va fi functional pe intreaga desfasurare a examenului intre 11 iunie si 15 iunie, intre orele 8 si 16, de luni pana joi, iar vineri in intervalul 8 si 14.

 

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 calendar:

4 - 8 iunie 2018 - Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională

8 iunie 2018 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018 - Limba şi Literatura Română

13 iunie - Matematică

14 iunie - Limba şi Literatura Maternă

19 iunie (până la ora 12:00) - Afişarea primelor rezultate

23 iunie - Afișarea rezultatelor finale.

Subiecte pe aceeași temăAdaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?