Coronavirus - România: 54009 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016. Subiecte şi barem la anatomie şi biologie vegetală

Friday, 08 July 2016, 00:35 Sursă: REALITATEA.NET

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016. Proba de Limba și literatura română e în trecut. La fel și proba la Matematică sau la Istorie, în funcție de profilul ales. Vineri, 8 iulie, urmează testul la BIOLOGIE - proba la alegere a profilului. Realitatea.net vă prezintă pas cu pas tot ce ține de acest test. Veți afla SUBIECTE și BAREM îndată ce le vom obține. 

BAC 2016. Barem la Anatomie: 

BAC 2016. Barem la Biologie:

BAC 2016 - biologie. Subiecte, barem, alte informații:

- mai jos, subiecte la biologie la BAC 2016 - avem subiecte și la anatomie și la biologie vegetală și animală. Cum vi s-au părut subiectele de astăzi?

sursa: adevarul.ro

- la ora 12 publicăm subiecte la biologie de la BAC 2016. Subiectele au fost ușoare, potrivit primilor elevi care au părăsit sala de examen;

- apar primele informații despre subiecte la biologie date la BAC 2016. Le verificăm și revenim aici cu subiectele primite de elevi;

- subiectele la chimie organică și anorganică de la BAC 2016 au fost date elevilor la ora 09; O sa le prezentăm și în acest articol, în jurul orelor 11-12;

- elevii care susțin ultima probă de la BAC 2016 la biologie (foarte mulți dintre cei care vor avea examen la medicină în vară au ales să dea BAC-ul la biologie sau chimie) au intrat în sălile de examen la ora 08:30. Subiectele vin la ora 09. Succes tuturor!

După terminarea acestei probe ia sfârșit și "chinul" elevilor. Sau abia începe. Așteptarea notelor va fi una scurtă dar intensă. Rezultatele înainte de contestații vor fi afișate pe 12 iulie. 

Iată calendarul rămas:

8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

12 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

12 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

16 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016: Model oferite de EDU.ro pentru BIOLOGIE VEGETALĂ și ANIMALĂ

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. După consistenţa substanţei fundamentale, ţesuturile conjunctive sunt moi, '''' şi '''' .

B 6 puncte

Numiţi două faze ale meiozei; scrieţi în dreptul fiecărei faze câte o caracteristică.

C 10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Cefalopodele sunt:

a) anelide
b) celenterate
c) cordate
d) moluşte

2. Din structura celulei animale lipseşte:

a) citoplasma
b) mitocondria
c) peretele celular
d) reticulul endoplasmic

3. Intestinul subţire al mamiferelor:

a) este componentă a tubului digestiv
b) este localizat în cavitatea toracică
c) participă la realizarea funcţiei de relaţie
d) secretă un suc digestiv care conţine tripsină

4. Ascomicetele aparţin regnului:

a) Animale
b) Fungi
c) Plante
d) Protiste

5. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 26 cromozomi are:

a) 2n = 26 cromozomi
b) 2n = 13 cromozomi
c) n = 26 cromozomi
d) n = 13 cromozomi

D 10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. La mamifere, ureterele sunt protejate de o capsulă cu pereţi dubli.
2. Ereditatea este însuşire a lumii vii.
3. Fotosinteza reprezintă modul de nutriţie specific bazidiomicetelor.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte

La mamifere, sistemul circulator este alcătuit din inimă şi vase de sânge.

a) Caracterizaţi o boală a sistemului circulator la om, precizând: denumirea bolii, o cauză, o
manifestare, o măsură de prevenire.
b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între artera pulmonară şi venele pulmonare.
c) Calculaţi conţinutul în apă al plasmei sângelui unui tânăr, ştiind următoarele:

- volumul sangvin reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din volumul sangvin;
- apa reprezintă 90% din compoziţia plasmei sangvine;
- tânărul cântăreşte 53 de Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte

Se încrucişează două soiuri de dud care se deosebesc prin două perechi de caractere:

culoarea şi dimensiunea fructelor. Un soi de dud are fructe roşii (R) şi mici (m), iar celălalt soi de dud are fructe albe (r) şi mari (M). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:

a) genotipurile celor două soiuri de dud;
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru ambele caractere; fenotipul indivizilor din F2 ale căror genotipuri sunt: rrMm şi rrmm.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte

În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă.
a) Scrieţi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe.
b) Explicaţi rolul muşchilor inspiratori în realizarea inspiraţiei la mamifere.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Fermentaţia acetică.
- Plămânii mamiferelor.

2. 16 puncte

Organele de simţ împreună cu sistemul nervos au rol în realizarea sensibilităţii la mamifere.

a) Daţi trei exemple de organe de simţ ale mamiferelor.
b) Precizaţi relaţia dintre organele de simţ şi sistemul nervos în asigurarea sensibilităţii la
mamifere.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Paralizia – boală a sistemului nervos central”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016 - BAREM DE CORECTARE BIOLOGIE VEGETALĂ și ANIMALĂ

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte  Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte

B 6 puncte

- numirea a două faze ale meiozei; 2 x 1p. = 2 puncte
- câte o caracteristică pentru fiecare fază a meiozei. 2 x 2p. = 4 puncte

C 10 puncte

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2c; 3a; 4b; 5a. 5 x 2p. = 10 puncte

D 10 puncte

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte

a) caracterizarea unei boli a sistemului circulator la om precizând:
- denumirea bolii; 1 punct
- o cauză a bolii; 1 punct
- o manifestare a bolii; 1 punct
- o măsură de prevenire a bolii. 1 punct

b) precizarea unei asemănări şi a unei deosebiri între artera pulmonară şi venele pulmonare;
2 x 2p.= 4 puncte

c) - calcularea masei sângelui tânărului; 2 puncte
53 x 7 : 100 = 3,71 kg;

- calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte
3,71 x 55 : 100 = 2,0405 kg;
- calcularea masei apei din plasma sangvină; 2 puncte
2,0405 x 90 : 100 = 1,83645 kg.

d) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

Notă
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat rezolvării problemei.

B 12 puncte

a) genotipurile celor două soiuri de dud: RRmm; rrMM; 2 x 1p. = 2 puncte
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1; 3 x 1p. = 3 puncte
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru ambele caractere: 4 (4/16); 1 punct
- fenotipul indivizilor din F2 ale căror genotipuri sunt: rrMm şi rrmm; 2 x 1p. = 2 puncte
d) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte

a) scrierea ecuaţiei chimice a respiraţiei anaerobe; 3 puncte
b) explicarea rolului muşchilor inspiratori în realizarea inspiraţiei la mamifere; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii
referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte

2. 16 puncte
a) trei exemple de organe de simţ ale mamiferelor; 3 x 1p. = 3 puncte
b) precizarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos în asigurarea sensibilităţii la
mamifere; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.; 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016: MODEL LA ANATOMIE

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016: BAREM LA ANATOMIE

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte

B 6 puncte - numirea a două afecţiuni ale sistemului reproducător; 2 x 1p.= 2 puncte - asocierea fiecărei afecţiuni numite cu câte o măsură de prevenire. 2 x 2p.= 4 puncte

C 10 puncte Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2d; 3d; 4a; 5b. 5 x 2p.= 10 puncte

D 10 puncte Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016: ANATOMIE

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016: BAREM LA ANATOMIE

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte a) precizarea unei asemănări între ARN-ul mesager şi ARN-ul de transport; 2 puncte - precizarea unei deosebiri între ARN-ul mesager şi ARN-ul de transport; 2 puncte b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TAAGCG; 2 puncte - numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar – etapele rezolvării: - stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (222); 1 punct - stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (444); 1 punct - stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (778); 1 punct - stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (389); 1 punct - numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (222); 2 puncte - numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (389). 2 puncte Notă Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. c) - formularea cerinţei; 2 puncte - rezolvarea cerinţei. 2 puncte

B 12 puncte a) grupele de sânge ale celor doi membri de familie (B, A); 2 x 2p.= 4 puncte b) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO; 2 puncte c) un exemplu de grupă de sânge a unui potenţial donator; 2 puncte d) formularea cerinţei; 2 puncte - rezolvarea cerinţei. 2 puncte

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016: ANATOMIE

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016: BAREM LA ANATOMIE

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte a) precizarea a trei exemple de hormoni sexuali; 3 x 1p.= 3 puncte b) explicarea corectă; 3 puncte c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte

2. 16 puncte a) enumerarea a trei grupe de muşchi scheletici; 3 x 1p.= 3 puncte b) explicarea corectă; 3 puncte c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016 Programă Biologie Bac 2016

Biologia este una dintre materiile opționale pe care le poți alege pentru proba E, scrisă, la Bacalaureat. Materia este împarțită în două mari specializări: Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie și Biologie vegetală și animală.

Materia studiată în primii ani de liceu, clasele a IX-a – a X-a, constituie materia pentru Biologie vegetală, iar materia studiată în ultimii ani de liceu, clasele a XI-a – a XII-a, reprezintă materia pe care trebuie să o stăpâniți pentru Bacalaureatul la Anatomie, potrivit bacalaureat2016.ro.

Ambele examene de Biologie sunt împărțite în 3 subiecte:

subiectul 1 – cu exerciții tip grilă, de completare a spațiilor punctate, formulare și corectare de propoziții.
subiectul 2 – care îmbină cunoștiințele voastre cu problemele de calcul.
subiectul 3 – cel mai amplu, care vă va solicita cel mai mult noțiunile acumulate la biologie cu exerciții care vă cer argumente, explicații, compunere de propoziții și redactarea unui mini-eseu.

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016 EDU.RO. Accesul candidaţilor în centrul de examen

(1) Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30.

(2) Preşedintele comisiei din centrul de examen desemnează o comisie de control, formată din minimum două cadre didactice (dintre asistenţi sau membrii comisiei) şi personalul de pază de la intrarea în centrul de examen.

(3) La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedează astfel:

- un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate, şi verifică dacă fotografiile corespund;

- candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen;

- candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;

- candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora.

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016 EDU.RO. Subiectele pentru probele scrise de examen se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016.  Baremele de evaluare şi de notare se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional.

Subiectele pentru toate probele examenului de bacalaureat se clasifică în categoria documentelor secret de serviciu din momentul demarării acţiunii de elaborare a acestora şi până în momentul în care devin publice.

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016 EDU.RO. La probele scrise, sălile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităţi, prin:

a) dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât, de regulă, în fiecare sală de examen să existe cel puţin 15 candidaţi;

b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;

c) afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi a prevederilor metodologiei, care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;

d) afişarea, pe uşa fiecărei săli, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016 EDU.RO. Anunţul făcut de Ministerul Educaţiei

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016.  Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, secretarul de stat Monica Cristina Anisie şi reprezentanţi ai MENCS şi ai Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) au susţinut vineri, 1 iulie, o videoconferinţă cu inspectorii şcolari generali şi reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene care, conform metodologiei de examen, fac parte din comisiile judeţene pentru Evaluare Naţională şi Bacalaureat.

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016.  edu.ro.   Subiectele discutate au vizat organizarea procesului de depunere şi evaluare a contestaţiilor la probele susţinute de elevii clasei a VIII-a, precum şi desfăşurarea probelor scrise din sesiunea iunie-iulie 2016 a examenului de Bacalaureat, care încep luni, 4 iulie, cu testul de Limba şi literatura română.

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016.  edu.ro.  În ceea ce priveşte examenul de Bacalaureat, conducerea ministerului a solicitat comisiilor judeţene să ia toate măsurile impuse de metodologie, astfel încât toate centrele în care vor fi susţinute probele să fie pregătite pentru a primi candidaţi în cele mai bune condiţii.

Nu în ultimul rând, s-a pus accentul pe măsurile de transmitere a subiectelor de la CNEE către centrele de examen, corectitudinea supravegherii în centre, inclusiv prin sistemele video, precum şi pe prevenirea oricăror disfuncţionalităţi în organizarea şi defăşurarea Bacalaureatului 2016.

(w500) Bacalaurea

SUBIECTE BIOLOGIE BAC EDU.RO. „Am transmis tuturor celor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acestor examene să depună toate eforturile pentru a asigura condiţii optime pentru elevii care susţin Bacalaureatul. Este esenţial ca elevii să beneficieze de un mediu propice şi corect în care să-şi pună în valoare cunoştinţele. Accentul trebuie să cadă pe responsabilizarea tuturor celor implicaţi, începând cu comisia naţională şi comisiile judeţene şi terminând cu personalul din centrele de examen şi evaluare”, a declarat ministrul Educaţiei, Adrian Curaj.

SUBIECTE BIOLOGIE BAC. De asemenea, Ministerul Educaţiei a organizat duminică, 3 iulie, o nouă videoconferinţă la care au fost prezenţi membrii comisiilor judeţene de Bacalaureat 2016 şi cadrele didactice propuse să ocupe funcţiile de preşedinte în centrele de examen şi centrele zonale de evaluare. Cu acelaşi prilej, în concordanţă cu prevederile metodologiei, vor fi desemnaţi prin extragere aleatorie profesorii din învăţământul preuniversitar care vor activa ca preşedinţi ai comisiilor, în centrele în care aceste posturi nu au fost ocupate de cadre didactice din învăţământul superior.

 „Pentru prima dată Ministerul Educaţiei organizează această instruire cu preşedinţii comisiilor. Le vom explica în detaliu atribuţiile şi responsabilităţile, precum şi rolul important pe care îl îndeplinesc în organizarea şi desfăşurarea examenului la standarde înalte de corectitudine şi exigenţă”, a declarat secretarul de stat Monica Anisie.

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016. În vederea dimensionării eficiente a resursei umane care va participa la evaluare, secretarul de stat Monica Anisie a comunicat numărul estimativ de lucrări ce va reveni fiecărui centru zonal de evaluare în funcţie de judeţele arondate, probă şi discipline. Conducerea Ministerului Educaţiei solicită responsabilitate, corectitudine şi exigenţă din partea tuturor celor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat. 

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL