Alegeri locale 2020 Vezi rezultatele parțiale

REZULTATE MEDICINĂ 2017 Bucureşti, Iaşi şi Cluj: 8.30, ultima medie de anul trecut. VERIFICĂ nota

Wednesday, 26 July 2017, 13:39 Sursă: REALITATEA.NET

REZULTATE Medicină 2017. Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Subiecte Medicină 2017. Grile Medicină 2017. Astăzi are loc examenul de admitere la Facultatea de Medicină Bucureşti - UMF Carol Davila. După terminarea examenului, subiectele/grilele la Medicină 2017 vor fi publicate pe realitatea.net şi pe site-ul umfcd.ro. De asemenea, vom publica şi varinatele corecte de răspuns şi rezolvările grilelor la Admitere Medicină 2017 Bucureşti. Şi rezultatele la MEDICINĂ 2017 pentru cei care au intrat la buget sau la taxă vor fi anunţate pe cele două site-ul menţionate mai sus. 

La Medicină generală ultima medie de admitere a fost 7,70: Iată rezultatele la Medicină 2017:

La Medicină Dentară ultima Media de admitere a fost 7,80.

La Farmacie ultima Media de admitere a fost 6,30:REZULTATELE LA MEDICINĂ 2017 Bucureşti vor fi publicate AICI

REZULTATELE LA MEDICINĂ 2017 IAŞI vor fi publicate AICI

REZULTATELE LA MEDICINĂ 2017 Cluj vor fi publicate AICI

REZULTATELE LA MEDICINĂ BRAŞOV au fost fi afişate AICI

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Listele cu punctaje

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Listele provizorii (generate după admitere, înaintea contestațiilor) cu rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe pagina de internet a universitatii şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării.

Lista candidaţilor admişi se afişează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut și în limita locurilor finanţate de la buget acordate fiecărei facultăţi în parte. Lista candidaţilor respinşi se afişează în ordine alfabetică.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Rezultatele concursului de admitere devin definitive (finale) după soluţionarea contestaţiilor.

Listele definitive (generate după soluționarea contestațiilor) ce cuprind rezultatele definitive și incontestabile ale concursului de admitere vor fi afişate la avizierele facultăţilor după termenul de contestaţii şi rezolvare a acestora.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. După afișarea rezultatelor definitive (finale), actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. 3 elevi pe un singur loc

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti oferă 1.000 de locuri bugetate, pentru care vor concura aproximativ 3.000 de candidaţi, iar pentru cei care nu reuşesc să intre la fără taxă, instituţia a pus la dispoziţie 440 de locuri contra cost. ADMITERE MEDICINĂ 2017. 

"Pentru cele 520 locuri la Facultatea de Medicină s-au înscris 1.811 de candidaţi, pentru Facultatea de Medicină Dentară, 547 de candidaţi/155 de locuri, pentru Facultatea de Farmacie, 207 de candidaţi/155 de locuri, iar pentru FMAM, 431 de candidaţi/170 de locuri. Pentru concurenţii ale căror medii de admitere nu vor permite accederea la studiile universitare de licenţă pe locurile finanţate de la bugetul de stat, sunt puse la dispoziţie alte 440 de locuri cu taxă", reiese dintr-un comunicat de presă al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti.

Potrivit calendarului instituţiei, cei 2.996 de candidaţi vor susţine examenul de admitere miercuri, 26 iulie. Aceştia vor da o probă scrisă cu cerinţe din biologie şi chimie, iar pentru ocuparea unui loc la fără taxă, se ia în calcul numai nota obţinută la acest examen.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. „Dacă după 1989 interesul absolvenţilor de liceu s-a îndreptat, paradoxal, către alte facultăţi precum cele de studii economice sau drept, îndepărtându-se semnificativ de medicină, în ultimii ani asistăm la o repoziţionare a opţiunilor şi, în ceea ce priveşte admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti , se accentuează un interes crescut. Acest fapt demonstrează încă o dată că şcoala de medicină românească rămâne în registrul competiţiei şi al valorilor academice, atât prin dorinţa tinerilor candidaţi de a accede în universul cercetării ştiinţifice medicale, cât şi prin reputaţia pe care, de-alungul istoriei sale, această Universitate şi-a creat-o şi poziţionându-se pe harta Universităţilor de profil ale lumii” a declarat Ionel Sinescu, rector al UMF „Carol Davila” Bucureşti. 

Cum sunt păzite subiectele la Admitere Medicină 2017: "Locaţia este secretă, nimeni nu ştie unde..."

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Dintre candidaţi, 24 sunt premianţi ai olimpiadelor naţionale şi internaţionale la discipline precum biologie, fizică sau chimie. Ei s-au înscris la UMF „Carol Davila”, iar acceptarea acestora în Universitate este posibilă, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, fără examen de admitere. Totodată, dintre cei 2.996 de candidaţi care vor intra în concurs, miercuri, 26 iulie, 16 au obţinut nota maximă la examenul de bacalaureat. 

Repartizarea locurilor pe cele 4 Facultăţi ale UMF “Carol Davila”, conform aprobării Senatului UMF “Carol Davila”, este următoarea:

Specializarea

Durata de studiu- nr. credite

Nr. locuri finanţate de la buget

din care nr. locuri pentru rromi

Nr. locuri absolvenți din centre de plasament

Nr. locuri pt. etnici români din R.Moldova

Nr. locuri cu taxă

Medicină

6 ani -360 credite

520

2

 

 

200

Medicină dentară

6 ani -360 credite

155

1

 

 

125

Farmacie

5 ani -300 credite

155

1

 

 

70

FMAM

Moaşe, Asistenţă medicală generală

4 ani -240 credite

100

2

2

 

13

Alte specializări

3 ani -180 credite

70

2

2

 

28

Total

1000

8

4

 

436

 

REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ 2017. Contestaţii

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisiile de admitere ale facultăţilor şi se depun în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspuns se analizează de către o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitivă. Dacă în urma contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii. În urma analizării contestaţiilor, punctajele comunicate în sali pot suferi modificări.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează şi se depun la secretariatele facultăţilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora). Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.

Lucrările/chestionarele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului care a depus contestaţia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, decizia comisiei de contestaţii privind rezultatul concursului de admitere este definitivă și nu mai poate fi modificată.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Înmatricularea candidaților

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate.  Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși și semnează contractul de școlarizare.

Examenul de admitere la Medicină Braşov 2017 - Universitatea Transilvania a avut loc astăzi, începând cu ora 10.00. Baremul de corectare a grilelor poate fi regăsit pe site-ul Facultăţii de Medicină - Universitatea Transilvania Braşov.

UPDATE. Rezultate ADMITERE MEDICINA 2017 UMF Carol Davila. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, au obligaţia de a depune, până la data stabilită anual de către Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul Universitar, diploma de bacalaureat (adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea anului curent), în original, la secretariatul facultăţii.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, pănă la data limită admisă duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.

De asemenea, candidaţii admişi în sesiunea iulie, care nu se înscriu în anul I până la data limită, stabilită anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii, sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student.

UPDATE. Rezultate Admitere Medicină 2017. Comunicarea rezultatelor finale, după depunerea contestaţiilor se face prin afișare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestațiilor. Aşadar, elevii care au depus contestaţie la examenul de admitere la Medicină UMF Carol Davila 2017 urmează să primească în scurt timp rezultatele contestaţiilor. 

Contestatiile privind continutul intrebarilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de raspunsuri s-au depus la secretariatul fiecarei facultati azi 26.07.2016, timp de doua ore de la afisarea notele la Medicină 2017. După aceea, lucrările/chestionarele de concurs constituind obiectul contestației privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezența candidatului care a depus contestația.

REZULTATE ADMITERE Medicină 2016. Cei peste 3.000 de tineri care doresc să fie studenţi la Facultatea de Medicină Carol Davila au susţinut luni proba scrisa a admiterii la UMF Carol Davila 2016.

Rezultatele la examenul de admitere la medicină 2017 s-au afişat AICI

REZULTATE UMF Carol Davila - Medicină Generală

REZULTATE UMF Carol Davila - Farmacie

REZULTATE UMF Carol Davila - Medicină Dentară

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017 Bucureşti. VEZI AICI REZULTATELE la examenul de Admitere la Medicină - UMF Carol Davila

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017 Cluj. Rezultatele la ADMITERE MEDICINĂ CLUJ pot fi consultate AICI

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017 IAŞI. Rezultatele la ADMITERE MEDICINĂ UMF Iaşi- Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa Iaşi pot fi consultate AICI

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017. Rezultatele la Admitere UMF Carol Davila şi ierarhia mediilor se va afişa marţi dimineaţă la avizierul Facultăţii de Medicină, pe site-ul facultăţii UMF Carol Davila şi pe realitatea.net. 

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017.  În 2015, ultimul punctaj de admitere la Medicină Generală a fost de 81 de puncte, iar la Medicină Dentară - 75 de puncte (locuri cu taxă). 

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017. Contestatiile privind continutul intrebarilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de raspunsuri se depun la secretariatul fiecarei facultati.

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017. Corectarea tezelor s-a făcut în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor, cărora li s-a comunicat punctajul, utilizându-se un sistem informatic, ce a permis fiecărui candidat să afle la ieșirea din concurs ce punctaj a obținut.

REZULTATE Admitere Medicina 2017. Lucrările/chestionarele de concurs constituind obiectul contestației privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezența candidatului care a depus contestația, iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afișare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestațiilor.

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017.Decizia comisiei de contestații privind rezultatele probei scrise este definitivă. După afișarea rezultatelor finale, actele candidaților respinși se restituie acestora, la cerere, pe baza cărții de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe.

REZULTATE Admitere Medicina 2016. Lista candidaților admiși se afișează în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita locurilor finanțate de la buget acordate fiecărei facultăți în parte. Lista candidaților respinși se afișează în ordine alfabetică. Sunt declaraţi admişi candidaţii al căror punctaj la examenul scris este egal sau superior aceluia corespunzător notei 5,00.

Subiecte ADMITERE MEDICINĂ 2017. Ce subiecte s-au dat la UMF Carol Davila. Rezolvări grile

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017. Facultatea de Medicina

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017. Facultatea de Medicina Dentara

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017. Facultatea de Farmacie

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017. Facultatea de Moașe și Asistență Medicală – Moașe și Asistență Medicală Generală

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017. Facultatea de Moașe și Asistență Medicală – BFKT și Tehnică Dentar

REZULTATE ADMITERE Medicină 2016. Aproximativ 3.000 de candidaţi s-au înscris pentru concursul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti care a avut loc pe 26 iulie, începând cu ora 9, în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, precum şi la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM), cea mai mare concurenţă, de aproape patru candidaţi pe loc, fiind la medicină, anunţă instituţia de învăţământ superior.

Rezultatele la Admitere Medicină UMF Carol Davila vor fi primite de elevi pe loc, după încheierea examenului. 

REZULTATE ADMITERE Medicină 2017. Tot ce trebuie să ştii despre admiterea la UMF Carol Davila

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL