Coronavirus - România: 55241 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Când se publică notele finale, după contestaţii?

Tuesday, 19 June 2018, 14:02 Sursă: REALITATEA.NET

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Dacă nu eşti mulţimit de nota de la Evaluare Naţională 2018 poţi depune contestaţie până la ora 19:00. Descarcă de AICI cererea pentru contestaţii Evaluare Naţională 2018

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Dacă vrei să depui contestaţie, este important să fii sigur de faptul că în lucrarea ta s-a strecurat o greşeală de notare, întrucât notele pot să scadă în urma recorectării. 

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Peste 73% dintre elevi au primit note peste 5, la evaluarea națională. Iar 53 de absolvenți ai clasei a opta din Capitală au luat nota 10 la evaluarea națională. Rezultatele sunt deja postate pe site-ul Ministerului Educației și vor fi afișate și la școli. Notele sunt decisive pentru admiterea la un liceu de top.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Rata de participare a fost de 94,8%

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Limba și literatura română - 83% note peste 5 - 118.969 de candidați

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a (înainte de contestaţii), sesiunea 2018.

Situaţia statistică generală relevă că din cei 142.847 de candidaţi prezenți, un număr de 104.972 de candidați a obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) - 73,5%.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Dintre aceștia, 319 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Rata de participare a fost de 94,8%: 142.847 de candidaţi prezenţi dintr-un total de 150.603 elevi înscrişi.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. La proba de Limba și literatura română au obținut note peste 5 (cinci) 118.969 de candidați (83%), în timp ce 2.089 de candidați au fost notați cu 10 (zece).

La proba de Matematică 87.577 de candidați (61,3%) au note peste 5 (cinci), iar 1.903 candidați au obținut nota 10 (zece).

Contestaţiile pot fi depuse în cursul zilei de marți, 19 iunie, în intervalul orar 14:00 - 19:00, iar rezultatele finale vor fi afişate în data de 23 iunie.

Rezultatele finale vor fi publicate atât la avizierul unităților de învățământ, cât și online, pe site-ul evaluare.edu.ro.

Rezultate Evaluare Nationala 2017 Buzău

Rezultate deosebite au obţinut elevi ai şcolilor din judeţ. La nivelul judeţului Buzău, 8 elevi au reuşit performanţa de a obţine 10.00 pe linie. Dintre aceştia, doi elevi sunt de la Şcoala nr. 11 Buzău, unul elev este de la Liceul Radu Vlădescu din Pătârlagele, şi câte un elev de la Şcoala nr. 1 Rm. Sărat, Hasdeu, George Emil Palade, Şcoala 1 şi Şcoala Ion Creangă, scrie realitateadebuzau.net.

Note cuprinse între 9.90 şi 9.97 au obţinut 18 elevi, dintre aceştia majoritatea obţinând media 10.00 la matematica sau limba romana.

Astfel, 311 elevi din judeţul Buzău au reuşit să obţină medii de peste 9.00 la Evaluarea Naţională.

De partea cealaltă, au existat şi medii de 1.00. Cu medii cuprinse între nota 1.00 şi 1.95 sunt un număr de 37 de elevi.

74,03% promovabilitatea la Evaluarea Naţională, în judeţul Olt

74,03% dintre elevii olteni de clasa a VIII-a au luat note peste 5 la Evaluarea Naţională. Cel mai mare procent de promovabilitate a fost la limba română, unde 86,88% dintre elevi au luat peste 5, în timp ce la matematică procentul promovabilităţii a fost mai mic, de doar 60,92%.

40 de elevi olteni au luat nota 10 la limba română, iar 31 au luat 10 la matematică. Şapte elevi au obţinut media generală 10.

Totodată, şapte elevi de clasa a VIII-a din judeţul Olt au reuşit să obţină nota maximă la Evaluarea Naţională. Patru dintre aceşti sunt elevi ai Şcolii Gimnaziale „Eugen Ionescu” Slatina, şi câte unul de la Colegiul Naţional „Ion Minulescu, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Slatina şi Şcoala Gimanzială „Mihail Drumeş” Balş.

Alţi trei copii, de la „Eugen Ionescu” şi „Ion Minulescu” au fost aproape de perfecţiune, încheind primul examen important din viaţă cu media 9,97.

„Este un procent foarte bun, zic eu. Trebuie să vedem şi în restul judeţelor care au fost rezultatele, dar cred că stăm foarte bine. În plus, avem 40 de note de zece la limba română şi 31 la matematică“, a declarat inspectorul şcolar general adjunct al ISJ Olt, Florica Grecu, conform realitateadecraiova.net.

Începând de anul trecut, Ministerul Educaţiei a anunţat că notele finale la Evaluarea Națională 2018, după contestaţii, vor putea fi modificate în plus sau în minus fără limită de punctaj. Absolvenţii de clasa a 8-a au susţinut săptămâna trecută examenul de Evaluare Naţională 2018.

IT-işti de la Ministerul Educaţiei nu au fost însă prea atenţi când au lansat acest site. Chiar dacă Ministerul Educaţiei anunţă că pe 18 iunie 2018 site-ul Evaluarea Naţională 2018 a fost publicat, în antetul portalului apare scris Evaluare 2017, nu Evaluare 2018 aşa cum ar trebui. Multe persoane au fost induse în eroare de această greşeală şi nu ştiu unde se vor afişa online rezultatele la Evaluare Naţională 2018. 

REZULTATELE LA EVALURE NAŢIONALĂ 2018 pot fi consultate pe evaluare.edu.ro

Rezultate Evaluare Naţională 2018. În plus, site-ul Ministerului Educaţiei - EDU.ro nu fucţionează la această oră.

(w500) Rezultate

Ministerul Educaţiei a remediat problema la site-ul evaluare.edu.ro:

(w500) Rezultate

Rezultatele la Evaluare Naţională 2018 vor fi publicate, totuşi, pe evaluare.edu.ro.

Calendarul rezultatelor la Evaluarea Naţională 2018:

19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)
9 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Regulament 

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Comisiile județene şi comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, Comisiile din unitățile de învățământ, Comisiile din centrele zonale de evaluare și Comisiile din centrul de contestații județene/ a municipiului București se compun din personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea printre candidații care participă la respectiva sesiune a Evaluării Naționale.

Personalul didactic, care face parte din comisiile menționate în alin. (2), va da o declarație scrisă în care va menționa că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea printre candidații careparticipă la respectiva sesiune a Evaluării Naționale. Declarațiile fac parte din documentele Evaluării Naționale.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu prioritate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, prin tragere la sorți.

Tragerea la sorți se efectuează, în fiecare județ/în Municipiul București, din lista alcătuită la nivel județean/al Municipiului București, pe baza propunerilor primite de la unitățile de învățământ cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe în comisiile pentru evaluarea națională și care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale, urmând ca inspectorul școlar general să emită decizii scrise.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Tragerea la sorți se efectuează în ședință publică. Comisia județeană/a Municipiului București invită, în scris, la tragerea la sorți, reprezentanți ai organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai asociațiilor de părinți, ai Consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-media.

Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la ședința publică de tragere la sorti. Procesul-verbal este semnat de membrii Comisiei județene/a Municipiului București, de persoanele invitate și de persoanele aparținând societății civile, care au participat la ședința publică de tragere la sorți.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ.

Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.

În unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale, comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea națională a unor cadre didactice din alte unități de învățământ.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea organizării evaluării naționale în unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale.

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Cum se calculează nota finală

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Nota definitivă

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată la alin. (1), (2) și (3) nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiei județene/a municipiului București tipizatul cererii de depunere a contestației.

Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Până la începerea probelor scrise, comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.

Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIIIa, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Dacă, în urma verificărilor menționate la alin. (3), se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

În cazul în care verificările sunt făcute de comisia din unitatea de învățământ, aceasta anunță comisia județeană/a municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții 5 clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Cum îţi poţi vedea lucrarea

Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Cu excepția candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale sau cei ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 pct. (10) și ale art. 9 pct. (25) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010.

Imediat după ce notele din pe judeţe vor fi disponibile pe edu.ro, ele vor fi publicate în acest articol:

Imediat după ce notele din pe judeţe vor fi disponibile pe edu.ro, ele vor fi publicate în acest articol:

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Alba

La nivelul județului Alba, elevii care vor să facă contestații sunt nevoiți să se grăbească cu contestațiile. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Arad

Situația de la Arad nu este tocmai pe placul tuturor elevilor, care sperau la note mai mari anul acesta. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Arges

Cei din Argeș ca și elevii din alte județe vor putea să se înscrie la școli profesionale, în cazul în care nu reușesc să ocupe un loc la liceu. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Bacau

A plouat cu câteva medii de 10 la Bacău, ceea ce înseamnă că vor exista recompense pentru mai mulți elevi.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Bihor

O situație asemănătoare față de anul trecut. Cele mai mici medii au fost, din păcate la matematică. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Bistrita Nasaud

Emoții și lacrimi la Bistrița Năsăud. Nu toți elevii au obținut notele sperate. Mai există și șansa contestațiilor. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Botosani

Elevii cu note mari au făcut surprize plăcute și de această dată, așa că au arătat că efortul depus în timpul anului a meritat. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Braila

Este județul de top care aduce anual cele mai multe medii de 10 la nivel național.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Brasov

O elevă cu note mari a rămas  fără cuvinte când a văzut rezultatele de la Capacitate. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Bucuresti

Capitala este în continuare locul unde elevii obțin note mari, dar din păcate mai sunt și surprize neplăcute.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Buzau

Toate notele le puteți găsi online pe evaluare.edu.ro.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Calarasi

O situație limită! Mai mulți elevi au făcut aceeași greșeală!

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Caras Severin

Tot ce trebuie să faceți este să mergeți la avizier să verificați nota.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Cluj

Județul Cluj produce surprize neașteptate și în 2018.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Constanta

Elevi mediocri au obținut note mari la română și matematică.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Covasna

Județul codaș la note, din păcate nici contestațiile nu vor mai rezolva problema. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Dambovita

Elevii vor trebui să depună contestații astăzi, dacă nu sunt mulțumiți de note.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Dolj

Verificați notele și pe evaluare.edu.ro.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Galati

Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie 2018.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Giurgiu

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Gorj

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Harghita

După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Hunedoara

În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Ialomita

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Iasi

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Ilfov

Din nou, rezultate cam slabe!

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Maramures

După rezultate, urmează contestațiile. Atenție mare la program și mai ales la oră. Puteți depunde contestații doar până la ora 20.00:.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Mehedinti

Site-ul unde vom fi publicate rezultate ale examenului de Evaluare Națională este evaluare.edu.ro.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Mures

Umare a reevaluării, nota finală este cea de la contestaţii.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Neamt

Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Olt

Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Prahova

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Salaj

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Satu Mare

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Sibiu

. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Suceava

Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Teleorman

Lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Timis

Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Tulcea

Anul trecut, au fost depuse 21.277 de contestaţii, număr ce reprezintă 6,92% din totalul lucrărilor susţinute (306.638). Dintre acestea, 11.935 de contestaţii au vizat lucrări la Limba şi literatura română, 392 la Limba şi literatura maternă şi 8.900 la Matematică.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Valcea

Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Vaslui

După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate iniți

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Vrancea

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL