Coronavirus - România: 693644 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Rezultate Bacalaureat 2015 DUPĂ CONTESTATII. Note BAC 2015 Edu.ro UPDATE

Thursday, 09 July 2015, 23:32 Sursă: REALITATEA.NET

EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2015: Rata de promovare a examenului de BACALAUREAT 2015 a crescut la 67,9% după rezolvarea contestaţiilor, de la 66,41%. Rata de promovare este cu peste 7% mai mare decât anul trecut, a anunţat ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu.

REZULTATELE s-au AFIȘAT AICI

EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2015 Cluj DUPĂ CONTESTAȚII

Peste 168.000 de elevi din toată țara au susținut în acest an examenul de Bacalaureat.

REZULTATE BACALAUREAT 2015 CLUJ DUPĂ CONTESTAȚII. Afișarea notelor

REZULTATE BACALAUREAT 2015 EDU.RO DUPĂ CONTESTAȚII: Județe fruntașe

Pe judeţe, cele mai mari procente de promovare s-au înregistrat în judeţele Cluj (82,18%), Braşov (78,74%), Bacău (78,34%) şi Sibiu (76,81%). Rata de promovare în Capitală este de 68%, superioară cu 9,7% celei de anul trecut. Singurele judeţe cu o rată de promovare sub 50% sunt Giurgiu (36,06%), Ilfov (40,92%) şi Teleorman (42,73%). În 5 judeţe (Gorj, Sălaj, Teleorman, Giurgiu şi Brăila) procentul de promovare din această sesiune este inferior celui de anul trecut, în vreme ce în restul judeţelor se înregistrează o majorare de până la 11,9%.

Precizăm că media minimă de promovare, pe disciplină, este 5, iar media finală, totală, a tuturor disciplinelor, necesară pentru promovarea Bacalaureatului, este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul celor 159.703 absolvenţi prezenţi, incluzându-i în acest total şi pe cei 303 absolvenţi eliminaţi.

REZULTATE FINALE BACALAUREAT 2015. Edu.ro a publicat mediile. Le găsești aici!

Rezultatele, înainte de contestaţii, se afişează în cursul acestei dimineţi. Contestaţiile pot fi depuse tot astăzi (între orele 16:00 şi 20:00). Acestea urmează să fie soluţionate în intervalul 8-9 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 10 iulie.

REZULTATE BACALAUREAT 2015: Toate notele de pe Edu.ro

Dintre cei 168.945 de absolvenți de liceu care s-au înscris în această sesiune a bacalaureatului, 143.949 (76,89%) aparțin promoţiei curente, iar 24.996 (23,11%) provin din seriile anterioare. Majoritatea candidaților au absolvit cele patru clase de liceu la zi - 163.462, în timp ce de la seral provin 2.943, iar de la frecvenţă redusă - 2.540.

Cei care nu au obținut note de promovare în această sesiune se pot înscrie pentru a doua perioadă de examen, care va avea loc în august.

REZULTATE BACALAUREAT 2015 CLUJ DUPĂ CONTESTAȚII. Detalii despre examen

Ministerul Educației a precizat că examenul de Bacalaureat 2015 s-a desfășurat în 520 de centre de examinare, în timp în 146 de locații au fost înființate centre de evaluare.

Lucrările scrise de la Bacalaureat 2015 au fost corectate în alt județ decât în cel unde a fost susținut examenul. Perioada de corectare a fost prelungită din această cauză, iar notele au fost afișate marți, 7 iulie.

Rezultate Bacalaureat 2015. Edu.ro Situaţia mediilor pe toate judeţele din ţară în timp real

Pentru a absolvi examenul de Bacalaureat 2015, elevii trebuie să îndeplinească toate condițiile următoare: susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor și a tuturor probelor scrise, obținerea cel puțin a notei 5 la fiecare dintre acestea și cel puțin media 6 la probele scrise.

BAC 2015 REZULTATE pe EDU.RO NOTELE se pot vedea online. Realitatea.net te ţine la curent

REZULTATE BACALAUREAT 2015. Notele la Bac au fost afișate pe EDU.RO

REZULTATE BACALAUREAT 2015 CLUJ DUPĂ CONTESTAȚII. Calendar Bac 2015

Calendarul pentru sesiunea august-septembrie 2015 

13 – 17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba maternă – proba B

18 -19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C

20 - 21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă

31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea
contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale

REZULTATE BACALAUREAT 2015 CLUJ DUPĂ CONTESTAȚII. Edu.ro. Cum s-au descurcat candidații anul trecut

În urmă cu un an, promovabilitatea la prima sesiune a examenului de Bacalaureat, a fost de 59,25% înainte de soluţionarea contestaţiilor.

Din cei 161.682 de absolvenţi înscrişi pentru examenul de Bacalaureat în 2014, la teste s-au prezentat 151.301.

După rezolvarea contestaţiilor, promovabilitatea la nivel naţional a crescut cu 1,4%, la 60,65%.

REZULTATE BACALAUREAT 2015 EDU.RO DUPĂ CONTESTAȚII: Ce spune legea

Art.70 - (1) După încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat şi după evaluarea şi notarea tuturor lucrărilor scrise, se comunică rezultatele finale pentru toţi candidaţii.

(2) Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.
(3) Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.
(4) Examenul de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au susţinut probele de evaluare a competenţelor prevăzute în prezenta metodologie la art. 41, alin. (1), lit. A., B.,C., D.
b) au susţinut toate probele scrise prevăzute în prezenta metodologie la Art.41, alin. (1) lit. E. şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
c) au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise precizate la alin. Art. 41, alin. (1) lit. E.
(5) Candidatul care, la una din probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba respectivă.
(6) Media notelor la probele scrise, menţionată la alin. (4), punctul c), se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.
(7) Candidatul care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile precizate la alin. (4) este declarat „reuşit”.
(8) Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.
(9)Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condiţiile menţionate la alin.(4), precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.
(10)Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din
examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.
(11) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice.
(12) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale acalaureatului se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media generală, acolo unde este cazul, participarea şi, după caz, rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor şi rezultatul final: „reuşit"/„respins"/„neprezentat"/„eliminat din examen”.
(13) Rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale nu se contestă.
Art.71 - (1) Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.
(2) Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.
(3) Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, 
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011

 

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL