Rezultate Admitere ASE 2018. S-a afişat lista elevilor admişi la buget şi taxă

Thursday, 19 July 2018, 13:50 Sursă: REALITATEA.NET

Rezultate Admitere ASE 2018. Iată rezultatele la admitere la Academia de Studii Economice Bucureşti - ASE 2018.

Adaugă părerea ta

Rezultate Admitere ASE 2018. S-au afişat rezultatele la Admitere ASE 2018:

Lista cu elevii la buget şi taxă

Lista cu elevii aflaţi în aşteptare

Lista cu elevii respinşi

Consultă calendarul admiterii la ASE 2018! 

16 iulie - Afişarea rezultatelor obținute la eseul motivațional

17 iulie - Depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la eseul motivațional (8:00-12:00) și afişarea rezultatelor acestora

17 iulie - Afişarea repartizării pe săli a candidaților care vor susține testul de competenţă lingvistică

18 iulie - Susţinerea testului de competenţă lingvistică, pentru candidații înscriși la programele cu predare în limbi străine și la programul de studii Limbi moderne aplicate:
 orele 8:00 - 9:00: intrarea candidaților în săli
 orele 9: 30 - 11:30: susținerea testului de competență lingvistică

Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică Susţinerea testului de competenţă lingvistică, pentru candidații înscriși la programele cu predare în limba română:
 orele 12:30 – 13:30: intrarea candidaților în săli
 orele 14:00- 16:00: susținerea testului

Testul se susține numai de către candidații care NU au competențele lingvistice de comunicare în limba română atestate prin probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală și/sau scrisă) sau printr-un certificat de competență pentru limba română eliberat de instituții abilitate de către Ministerul Educației Naționale.

Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică

19 iulie - Depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la testul de competență lingvistică (8:00 -12:00) și afişarea rezultatelor acestora

19 iulie - Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă și a celor aflați în așteptare

20, 23, 24 iulie (orele 8.00-17.00) - Confirmarea locului prin depunerea diplomelor de bacalaureat în original și/sau plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare

25 iulie - Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi

26 iulie - (9:00 -14:00) Restituirea dosarelor, la cerere (În ziua în care are loc afișarea finală, nu se restituie dosare).

1 octombrie - Înmatricularea în anul I

1-19 octombrie - Semnarea contractelor de studii

Rezultate Admitere ASE 2018. Conducerea ASE a luat o decizie surprinzătoare: elevii pot promova chiar dacă iau nota 4 la examene.

Rezultate Admitere ASE 2018. După ce a scos examenul de admitere de câţiva ani, conducerea ASE a mai luat o decizie surprinzătoare: studenţii care iau nota 4 la examen pot promova totuşi, dacă au rezultate bune la activitatea de la seminar.

După ce a scos examenul de admitere de câţiva ani, conducerea ASE a mai luat o decizie surprinzătoare: studenţii care iau nota 4 la examen pot promova totuşi, dacă au rezultate bune la activitatea de la seminar.

Studenţii din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, universitatea de business care şcolarizează 20.500 de studenţi, pot lua note mai mici de 5 la examenul final şi să promoveze examenul dacă au o notă destul de mare la seminar (astfel încât media celor două note să fie de cel puţin cinci), a spus Dragoş Stoica, preşedintele senatului studenţesc al ASE, în cadrul emisiunii ZF Live.

Rezultate Admitere ASE 2018. Studenţii promovează dacă au rezultatele bune la seminarii

„Până acum, studenţi erau obligaţi să ia minimum nota cinci în examenul final pentru a nu rămâne restaţieri, dar, de anul viitor, nota de la examenul final se va aduna cu cea de la seminar, iar dacă nota finală este cinci, studenţii promovează materiile respective”, a spus Dragoş Stoica.

El a adăugat că această măsură a fost luată deoarece ASE consideră că munca depusă pe parcursul unui semestru, de către studenţi trebuie să fie luată în considerare. În plus, această modificare în ceea ce priveşte examinarea studenţilor îi motivează pe aceştia să să fie activi în timpul anului.

„Am analizat opiniile studenţilor, dar şi ale profesorilor, şi am decis să nu anulăm munca studenţilor pe 14 săptămâni cu un singur examen. Validând activitatea din timpul anului stimulăm studenţii”, a adăugat Dragoş Stoica.

Astfel, studenţii care sunt activi pe parcursul seminariilor, dar care la examenul final au primit note sub cinci, pot promova examenul dacă media dintre cele două note (n.red. nota de seminar adunată cu nota de la examenul final) este cinci sau peste cinci.

„Seminarul poate să aibă o importanţă între 30-50%, iar examenul final între 50-70%. Doar că cele două note obţinute, adunate trebuie să dea cinci sau peste cinci. Începând cu anul următor va intra în vigoare această nouă metodă de notare”.

Rezultate Admitere ASE 2018. Când se fac înscrierile la ASE 2018. Pentru învăţământ cu frecvenţă:

11-13 iulie (orele 8.00-16.00)
14 iulie (orele 8.00-14.00)
16 iulie (orele 8.00-16.00)

(w728) Admitere A

Rezultate Admitere ASE 2018. CE CONȚINE DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA ASE 2018?

 cartea de identitate;

 un dosar plic pe coperta căruia scriu: numele complet, adresa de e-mail şi numărul de telefon;

 diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul;

Absolvenţii din iulie 2018 vor prezenta adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat, eliberată de liceu, în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul, conform modelului elaborat de minister;

 foaia matricolă (sau echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul;

 eseul motivaţional, conform modelului de pe www.ase.ro; numărul de eseuri motivaționale depuse la dosar este de:

 UN ESEU în limba română, dacă opțiunile sunt pentru programe cu predare în limba română

 DOUĂ ESEURI – în limba română și limba franceză – dacă opțiunea este pentru programul Limbi moderne aplicate

 UN ESEU în limba română și UN ESEU în limbă străină, dacă opțiunile sunt atât pentru programe cu predare în limba română, cât și în limba străină respectivă.

 adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru facultate;

 copia cărţii de identitate;

 copia legalizată/certificată conform cu originalul, a certificatului de naştere;

 copia legalizată/certificată conform cu originalul, a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

 două fotografii ¾;

 bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieriile ASE;

 declaraţia pe propria răspundere pe care candidatul o completează în sala de înscriere şi prin care declară că nu a fost student exmatriculat din ASE şi se angajează că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora.

Rezultate Admitere ASE 2018 - Ultima medie de admitere la ASE pentru fiecare specializare

Actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) redactate în altă limbă decât română, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate.

Rezultate Admitere ASE 2018. Dosarele incomplete NU sunt acceptate pentru înscriere!

Taxa de înscriere pentru învățământul cu frecvență este de 100 de lei, în care sunt incluse primele două opţiuni. Candidaţii care vor să îşi exprime mai mult de două opţiuni vor plăti câte 40 de lei pentru fiecare opţiune suplimentară.

Rezultate Admitere ASE 2018. Taxa de înscriere pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă este unică, de 125 lei, indiferent de numărul opţiunilor solicitate de către candidat. La învăţământul la distanţă și cu frecvență redusă sunt numai locuri cu taxă.

Taxa de înscriere poate fi plătită în zilele de înscriere, la oricare dintre casieriile aflate la intrările din clădirile în care se fac înscrierile.