Rezultate Academia de Poliţie 2017. Calculează-ți singur nota. Barem grile și rezultate 2017

Tuesday, 08 August 2017, 16:36 Sursă: REALITATEA.NET

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Candidații pentru Facultatea de Poliție, Facultatea de Arhivistică și Administrație Națională a Penitenciarelor au susținut proba scrisă luni, în data de 7 august 2017 între orele 09.00 şi 13.00, în timp ce candidații pentru Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Facultatea de Poliție de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, precum și candidații pentru forma de învățămînt cu frecvență redusă, vor susține proba scrisă în data de 8 august 2017 între orele 09.00 şi 13.00. Rezultatele la Academia de Poliţie 2017 se vor afişa joi, 10 iunie. Rezolvările corecte ale grilelor se regăsesc în galeria foto, în ordinea următoarea: VARIANTA A3 și VARIANTA B3.

Adaugă părerea ta

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Calendarul examenului scris de admitere la Academia de Poliţie 2017

Etapa a II-a: susţinerea probei de cunoştinţe: 06- 08.08;

Afişarea rezultatelor: 10.08;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 10 – 11.08

Afişarea rezultatelor finale: 11. 08

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Rezultatele la Academia de Poliţie se pot găsi AICI - varianta A3

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Rezultatele la Academia de Poliţie se pot găsi AICI - varianta B3 

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Rezultatele se vor afişa joi, pe 10 august AICI

Admitere Academia de Poliţie 2017. Probe sportive Academia de Poliţie 2017. Au început probele sportive la admiterea la Academia de Poliţie din Bucureşti. Primele rezultate urmează să fie afişate pe site-ul realitatea.net, după ce acestea vor fi anunţate de academiadepolitie.ro.

Probele şi baremele la probele sportive de la Academia de Poliţie 2017:

Pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne

În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.

Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare - viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare - rezistenţă.

Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).

Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.

Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.

Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.

Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de învăţământ.

Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele:

 (w728) Probe spor

Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor: 

Proba de alergare - viteză

se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;
cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;
startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”;
candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.

Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg – femei)

se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un candidat;
poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);
în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii;
candidatul are dreptul la două încercări;
măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;
scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare);
dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.

Proba de alergare - rezistenţă

se execută cu startul din picioare, în serii de 15 - 25 candidaţi/ cronometru;
trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

Admitere Academia de Poliţie 2017. Reguli de acces în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pe durata concursului de admitere

- Accesul candidaţilor pentru susţinerea probelor din etapa I şi a II-a se face numai pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.

- Accesul persoanelor care îl însoţesc pe candidat este permis doar la susţinerea probei de verificare a aptitudinilor fizice, numai pe baza actului de identitate şi în limita a cel mult doi însoţitori pentru fiecare candidat.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Participarea la etapa I a concursului de admitere – probele eliminatorii

- Probele eliminatorii se desfăşoară în perioada 27.07.-03.08.2017, potrivit graficului de concurs.

- Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea probelor eliminatorii se va face cu o oră înainte de începerea acestora, potrivit graficului de desfăşurare.

- Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar. Candidaţii nu pot susţine proba cu pantofi de sport cu crampoane sau cuie.

- La probele eliminatorii nu se admit contestaţii sau vizionări ale casetelor prin care se asigură înregistrarea video a concursului.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Participarea la etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a cunoştinţelor

- Proba se desfăşoară la datele menţionate în Calendarul de concurs, între orele 09.00-13.00. Candidaţii se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise până la ora 07.50, în ziua planificată, în ţinută decentă.

- Listele cu repartizarea pe serii şi în sălile de examen a candidaţilor pentru susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor se afişează la avizierul Academiei şi la intrările în sălile de concurs cu cel puţin o zi înaintea începerii probei.

- Proba constă în rezolvarea unui test-grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină pentru care a optat candidatul.

- Se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor.

(w500) Probe spor

- Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate.

- Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

- Frauda sau tentativa de fraudă se constată de responsabilul de sală sau oricare dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului în cauză.

- Se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi participanţi în concurs.

- Pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor.

Rezultate Academia de Poliţie 2017 rezultate. Alte date

- Părăsirea de către candidat a locului de desfăşurare a oricărei probe de concurs, înainte de încheierea acesteia, atrage eliminarea din concurs.

- Concursul de admitere se desfăşoară şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi a H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Înscrierile au avut loc luni şi marţi

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Aglomerație la înscrierile pentru Academia de Poliție. Proaspăt ieşiţi de pe băncile şcolii, mii de absolvenţi de liceu visează să devină polițiști, pompieri sau jandarmi. Însoțiți de părinți, tinerii și-au luat inima în dinți și îşi depun astăzi dosarul de înscriere la admitere. Competiția este însă una acerbă.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Mii de tineri au luat cu asalt Academia de Poliție, pregătiți să se înscrie pentru admitere. La anumite discipline se bat chiar și 8 candidați pe un loc. 

Pentru a fi declaraţi admişi la instituţia de învăţământ la care au participat, candidaţii trebuie să promoveze probele eliminatorii, să obţină numărul minim de puncte stabilit pentru a promova testul de verificare a cunoştinţelor (echivalentul notei 5,00) şi să se clasifice, în ordinea descrescătoare a punctajelor/ mediilor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs. 

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Cei interesați de cariera de polițist se pot înscrie pe unul dintre următoarele locuri:

Probe sportive Academia de Poliţie 2017. Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:

Facultatea de Poliție – 290 de locuri la frecvență, dintre care 8 pentru rromi, 6 pentru maghiari şi 4 pentru alte minorităţi, precum și 50 la frecvență redusă (pentru agenţii care au minim 1 an vechime în cadrul structurilor M.A.I.);

Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Specializarea Drept: 115 de locuri la frecvență;

b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 554 de locuri (14 locuri pentru rromi, 8 locuri pentru alte minorităţi);

c) Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 150 de locuri

(6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi);

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Toate detaliile cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Resurse Umane sau de pe pagina de internet a Poliţiei Române: www.politiaromana.ro - Carieră - Admitere 2017.

Probe sportive Academia de Poliţie 2017. Concursul de admitere se organizează pe facultăţi, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2017.

(w500) Admitere A

Rezultate Academia de Poliţie 2017. FACULTATEA DE POLIŢIE pregăteşte ofiţeri de poliţie și ofiţeri de penitenciare, conform locurilor aprobate anual, la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învățământ cu frecvență.

Facultatea de Poliție asigură și forma de învățământ cu frecvență redusă a programului de studii menționat pentru agenții/ subofițerii și maiștrii militari din cadrul M.A.I.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ pregăteşte ofiţeri de poliţie de frontieră conform locurilor aprobate anual, la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învățământ cu frecvență.

FACULTATEA DE JANDARMI pregăteşte ofiţeri de jandarmi, conform locurilor aprobate anual la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”,cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învățământ cu frecvență.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE asigură pregătirea prin următoarele programe universitare de licență:

- „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Drept”, forma de învățământ cu frecvență;
- „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Drept”, forma de învățământ la distanță - locuri cu taxă, pentru personalul MAI cu autorizație de acces la informații clasificate);
- „Administrație publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă ”Științe administrative”, forma de învățământ cu frecvență - locuri cu taxă, personal civil.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. FACULTATEA DE POMPIERI pregăteşte ofiţeri de pompieri la specializarea/ programul de studii universitare de licenţă “Instalaţii pentru construcţii - pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, forma de învățământ cu frecvență.

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ pregăteşte specialişti în domeniul de licenţă “Istorie”, specializarea/ programul de studii universitare de licenţă „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), forma de învățământ cu frecvență.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Absolvenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt repartizaţi, la finalizarea studiilor, în structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne în funcţie de nevoile beneficiarilor, opţiuni și medii de absolvire, în domeniul pentru care au fost pregătiţi sau la structuri din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform protocoalelor/ acordurilor încheiate. Excepţie fac absolvenţii Facultăţii de Arhivistică ce ocupă posturi prin concurs în sistemul Arhivelor Naţionale și absolvenții pe locurile cu taxă.

Rezultate Academia de Poliţie 2017.  Instituţia de învăţământ asigură pregătirea studenţilor în condiţii moderne, la înalte standarde academice şi colaborează permanent cu beneficiarii, structurile de specialitate din cadrul MAI, instituţii similare din ţară şi străinătate.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinului m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale și 23 de ani împliniţi în cursul anului 2017 pentru candidaţii la Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”;
m) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile; candidații pentru instituțiile de formare a ofițerilor și agenților de poliție de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălțimea de minimum 1,60 m;
n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
o) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;p) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Calendarului admiterii la Academia de Poliţie 2017

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Admitere Academia de Poliţie 2017. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi - forma de învăţământ cu frecvenţă și cu frecvenţă redusă

 Perioada de concurs: 24.07 – 11.08.2017
Înscrierea candidaţilor: 24 - 25.07, orele 8.00 – 16.00;
Etapa I eliminatorie (contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice): 27.07 -03.08 – conform graficului;
Etapa a II-a: susţinerea probei de cunoştinţe – 06 – 08.08;
Afişarea rezultatelor: 10.08;
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 10 – 11.08
Afişarea rezultatelor finale: 11.08

Rezultate Academia de Poliţie 2017.  Facultatea de Pompieri

 Perioada de concurs: 25.07 – 04.08.2017
Înscrierea candidaţilor: 25.07, orele 8.00 – 16.00;
Etapa I eliminatorie (contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice): 27 – 29.07;
Etapa a II-a – susţinerea probei de cunoştinţe: 06 - 08.08;
Afişarea rezultatelor: 10.08;
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 10 – 11.08
Afişarea rezultatelor finale: 11.08

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Facultatea de Arhivistică

 Perioada de concurs: 24.07 – 11.08.2017
Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală: 24.07 – 28.07, orele 8.00 – 15.00;
Testarea psihologică: 03.08;
Anunțarea rezultatelor la testarea psihologică: 04.08.2017
Susţinerea probei de cunoştinţe: 06 – 08.08;
Afişarea rezultatelor: 10.08;
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 10 - 11.08;
Afişarea rezultatelor finale: 11.08

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea ”Administraţie publică” forma de învăţământ cu frecvenţă, locuri pentru studenți civili, cu taxă

 Perioada de concurs: 10.08 – 23.08.2017
Înscrierea candidaţilor: 10– 18.08.2017, orele 8.00 - 1500
Aprecierea candidaților: 10 - 18.08
Afişarea rezultatelor: 21.08
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 21-22.08
Afişarea rezultatelor finale: 23.08

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative - specializarea „Drept” forma de învăţământ la distanţă

 Perioada de concurs: 04.09 – 23.09.2017
Înscrierea candidaţilor: 04 - 18.09, orele 8.00 – 15.00;
Susţinerea probei de cunoştinţe: 21.09;
Afişarea rezultatelor: 22.09;
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 22 – 23.09
Afişarea rezultatelor finale: 23.09

Rezultate Academia de Poliţie 2017.  Admiterea la instituțiile de învățământ care școlarizează personal pentru MAI Probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) se desfășoară astfel:

- La sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” pentru candidații la instituțiile și unitățile de învățământ ale MApN, conform probelor și baremelor MAI, în perioada 6 – 7 iulie 2017;
- La sediul Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul” pentru candidații la această instituție de învățământ, conform probelor și baremelor SRI, în perioada 17 – 21 iulie.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Probele de verificare a cunoştinţelor se desfășoară la sediile instituțiilor de învățământ, ulterior promovării probelor eliminatorii. Ponderile notelor în mediile de admitere sunt stabilite prin metodologiile/ regulamentele de concurs proprii fiecărei instituții.