Coronavirus - România: 116415 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

PROIECT Românii vor putea să cumpere, din nou, vechime în muncă pentru pensie. Condițiile pentru plata retroactivă a contribuțiilor

Thursday, 13 August 2020, 18:22 Sursă: realitatea.net, Ministerul Muncii

Autor: Ioana Stanescu

 

Persoanele care nu au calitatea de pensionari și nu îndeplinesc condiția stagiului minim de cotizare pentru a beneficia de o pensie au posibilitatea de a plăti retroactiv contribuții, pe o perioadă de maxim șase ani, potrivit unui proiect de OUG lansat miercuri, 12 august, în dezbatere publică.

Proiectul Ministerului Muncii completează Legea pensiilor din 2019.

Legea 127/2019, prin care sunt reglementate pensiile,  permite cumpărarea vechimii în muncă începând cu 1 septembrie 2021, astfel încât proiectul de OUG lansat în dezbatere publică acoperă intervalul de timp rămas până atunci.

Conform proiectului, s-ar putea cumpăra cel mult 6 ani de vechime, plata va fi făcută integral sau eşalonat, până în august 2021, în baza unui contract cu Casa de Pensii. Se poate plăti retroactiv doar pentru perioadele în care persoana respectivă nu era asigurată.

Astfel, cei care nu s-au pensionat încă se vor putea asigura retroactiv la sistemul public de pensii pentru cel mult şase ani cumulaţi, cuprinşi, la alegere, între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data încheierii contractului de asigurare socială, dacă în perioadele pentru care vor să se asigure retroactiv nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE ori în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, potrivit proiectului OUG.

Potrivit art. II, alin.1, până la data de 1 septembrie 2021, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. I poate încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate sau pensiei anticipată parțială, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la lege. Modelul actului adițional la contractul de asigurare socială este prevăzut la Anexa nr. 2.

Potrivit art. II, alin.3, la încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declaraţie, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 3, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește anumite condiții cumulative:

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor dori să se asigure retroactiv la sistemul public de pensii sunt prevăzute la art. II, alin. 3 al proiectului de OUG.

În perioada pentru care o persoană vrea să se asigure retroactiv, specificată în contractul de asigurare socială, trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulativ:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;
b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Care sunt principalele prevederi din OUG:

- „Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.”

- Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.

- Contractul de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate sau pensiei anticipată parțială, se poate încheia până la data de 1 septembrie 2021, precizează proiectul.

- Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 01 septembrie 2021.

- Contractul de asigurare socială încheiat conform prezentei ordonanțe de urgență îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale datorată este achitată în întregime.

- În situaţia în care la data de 1 septembrie 2021, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

- Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL