Coronavirus - România: 457848 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Examenul de REZIDENŢIAT 2016 are loc duminică, 20 noiembrie. Cum vor arăta subiectele?

Monday, 14 November 2016, 10:59 Sursă: REALITATEA.NET

REZIDENŢIAT 2016. Noi reguli la rezidențiat: mai multe specializări, a căror durată a fost redusă în 2010, au fost aliniate acum la standarde europene și, astfel, perioada a crescut din nou. Ministerul Sănătății anunță că, în cele mai multe dintre cazuri, durata rezidențiatului a crescut la 5 , respectiv 6 ani.

Concursul de rezidențiat e programat, anul acesta, pe 20 noiembrie.

Ministerul Sănătății a dat câteva exemple de specializări a căror durată de rezidențiat s-a mărit: la chirurgie toracică și cardiologie –  de la 5 la 6 ani, iar la endocrinologie, gastroenterologie, geriatrie și gerontologie  — de la 4 la 5 ani.

Măsura vine după ce mai multe comisii de specialitate ale Ministerului au solicitat armonizarea curriculelor de pregătire cu cele europene.  Astfel, s-a revenit la duratele de pregătire de dinainte de 2010.

O altă noutate o reprezintă înființarea specialităților care vizează patologia pediatrică. În acest sens au fost create noi specialități: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie și hematologie pediatrică și pneumologie pediatrică.

Anul acesta, concursul de rezidențiat va avea loc pe 20 noiembrie în centrele universitare din București, Cluj, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Examenul de REZIDENŢIAT sesiunea 2016 va avea loc pe data de 20 noiembrie 2016, conform unui anunţ al Ministerului Sănătăţii. Metodologia de examen va presupune subiecte unice la nivel național și clasificare unică pe loc și post la nivel național, pornind de la principiul unui examen cu clasificare națională, care să răspundă nevoilor sistemului de sănătate de acoperire cu personal medical înalt calificat.

ADMITERE Rezidenţiat 2016. În acest an, s-a decis introducerea unor specilități noi – cardiologie pediatrică, gastro-enterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, onco-hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică și microbiologie clinică.

Conform calendarului agreat de participanții la întâlnire, lista locurilor și posturilor disponibile va fi publicată până cel târziu la data de 14 octombrie pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro.

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 14 octombrie - 28 octombrie (ora 14.00) la sediile Direcțiilor de Sănătate Publică județene și a Municipiului București.

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Pentru Domeniul medicină dentară și Domeniul farmacie - tematica și bibliografia sunt identice cu cele din sesiunea 15.11.2015.

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Pentru Domeniul medicină - tematica și bibliografia sunt MODIFICATE față de sesiunea 15.11.2015

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Consultă AICI tematica pentru concursul de rezidentiat – sesiunea noiembrie 2016 - MEDICINĂ

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Consultă AICI tematica pentru concursul de rezidentiat – sesiunea noiembrie 2016 - MEDICINĂ DENTARĂ

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Consultă AICI tematica pentru concursul de rezidentiat – sesiunea noiembrie 2016 - FARMACIE

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, cu respectarea duratelor minime de pregătire prevăzute de normele comunitare pentru specialităţile medicale și medico-dentare care se recunosc automat între statele membre UE.

Rezidenţiatul cuprinde instruire teoretică şi practică pe durată 3 până la 7 ani, în funcţie de specialitate şi se organizează pe domeniile medicină , medicină dentară şi farmacie, în regim de programe cu timp integral, în formele pe loc şi pe post.

ADMITERE Rezidenţiat 2016. În cazul specialităţii medicină de familie se poate organiza şi rezidenţiat în regim de program cu timp parţial, cu durată de 5 ani.

Începând cu anul 2016, concursul naţional de REZIDENŢIAT se organizează anual de regulă în trimestrul IV şi se poate desfăşura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi universităţile de medicină şi
farmacie.

ADMITERE Rezidenţiat 2016.  Rezultatele concursului naţional se confirmă prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Candidaţii care în urma concursului nu aleg loc sau post în una din specialităţile medicale publicate la concurs, se confirmă medici rezidenţi medicină de familie şi susţin examen de medic specialist în specialitatea menţionată după totalizarea a 3 ani de pregătire efectuată în calitate de medic rezident.

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Concursul naţional de REZIDENŢIAT 2016 se poate desfăşura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi universităţile de medicină şi farmacie.

La acest concurs se pot prezenta absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină dentară şi farmacie.

Pentru înscrierea la concursurile naţionale de rezidenţiat se percepe o taxă, al cărei cuantum se stabileşte prin ordin al ministrului Sănătăţii.

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum naţional de pregătire şi unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, obligatorii şi unice pe ţară.

Curriculumurile aprobate pentru fiecare specialitate se aplică integral tuturor rezidenţilor aflaţi în pregătire în specialitatea respectivă, în limita duratei prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medicodentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Rezideţiatul se finalizează prin examenul pentru obţinere a titlului de medic, medic dentist şi, respectiv, farmacist specialist, organizat la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii în 2 sesiuni anuale.

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Admiterea în rezidenţiatul pe post se face prin concurs naţional organizat de Ministerul Sănătăţii concomitent cu concursul de rezidenţiat pe loc, de regulă în trimestrul IV al fiecărui an.

Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post se stabilesc în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare publice, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie, în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, şi se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătăţii.

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice rezidenţiatul pe post se poate organiza în limita a maxim 25% din posturile vacante de medic, medic dentist sau farmacist din unitatea sanitară publică interesată, stabilită cu respectarea normativelor de personal în vigoare . Lista specialităţilor pentru care se organizează concurs de rezidenţiat pe post în aceste unităţi se aprobă anual prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Pentru spitalele judeţene rezidenţiatul pe post se poate organiza în limita a maxim 35% din posturile vacante de medic, medic dentist sau farmacist din unitatea sanitară publică interesată, stabilită cu respectarea normativelor de personal în vigoare.

Rezidenţii care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidenţiat pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv şi un act adiţional la contractul individual de muncă prin care se prevede obligaţia de a lucra la această unitate sanitară un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidenţiat, după obţinerea titlului de specialist.

ADMITERE Rezidenţiat 2016. Nerespectarea de către salariat a obligaţiei asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în rezidenţiat, precum şi la restituirea primei de instalare, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adiţional la contractul individual de muncă.

 

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL