Barem Română Evaluare Naţională 2017. Câte puncte se scad pentru greşelile de ortografie

BAREM Evaluare Naţională 2017
BAREM Evaluare Naţională 2017

Barem Română Evaluare Naţională 2017. Câte puncte se scad pentru greşelile de ortografie? Mulţi părinţi se tem că greşelile de ortografie vor fi cele vor duce la depunctarea copiilor la examenul la Română din cadrul Evaluării Naţionale. Din cele 100 de puncte, 14 se acordă doar în cazul în care elevul respectă normele de gramatică, de ortografie şi de punctuaţie! 

Conform baremului de corectare la Română pentru greşelile de ortografie se adaugă puncte în funcţie de numărul acestora. Aşadar, pentru 0-1 erori se adaugă 3 puncte, pentru 2-3 erori se adaugă 2 puncte, pentru 4 erori doar un puncte şi pentru cinci erori sau mai multe elevul nu mai priveşte niciun punct.

Subiecte mate Evaluare Nationala 2017 – Examenul cel mai temut de toti elevii. Cum au facut fata

Aceeaşi varianta de notare se face şi în cazul greşelilor de punctuaţia.

De asemenea, se adaugă un punct pentru aşezarea corectă a textului în pagină şi alt punct pentru lizibilitatea.

Subiecte matematica Evaluare Nationala 2017 – Proba cea mai grea pentru elevii de clasa a VIII-a

Subiectele la Evaluarea Naţională 2017 ROMÂNĂ le puteţi consulta AICI

Baremul la Evaluarea Naţională 2017 ROMÂNĂ îl puteţi consula AICI

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - Varianta 4

· Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.


SUBIECTUL I (40 de puncte)

A.
1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de
exemplu: melodia – cântecul; apărea – se ivea) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. menţionarea rolului cratimei din secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte; marchează căderea unei vocale) 4 puncte
3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a oricărui cuvânt obţinut prin conversiune şi
a oricărui cuvânt obţinut prin derivare din ultimele trei strofe 2 x 2 p. = 4 puncte
· câte 1 p. pentru identificarea cuvintelor – 2 x 1 p. = 2 p.
· câte 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte (de exemplu: pierdut –
adjectiv format prin conversiune din participiul verbului a pierde; voioasă – format prin derivare
cu sufixul -os de la substantivul voie; licurici – format prin derivare cu sufixul -ici de la verbul a
licări; clopoţei – format prin derivare cu sufixul -el de la substantivul clopot; fiinţa – format prin
derivare cu sufixul -inţă de la verbul a fi; alte – adjectiv pronominal nehotărât format prin
conversiune din pronume nehotărât; picături – format prin derivare cu sufixul -ătură de la verbul
a pica, derivat, la rândul lui, de la interjecţia pic; frumuseţea – format prin derivare cu sufixul
-eţe de la adjectivul frumos) – 2 x 1 p. = 2 p.
4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două cuvinte din prima strofă a poeziei care conţin
diftong (de exemplu: ploi; rămuroasă; auzeam; iarba; noaptea) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru numirea tipului de rimă din ultima strofă (împerecheată) şi a măsurii
ultimului vers al poeziei (8 silabe) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. – câte 1 punct pentru transcrierea oricăror două figuri de stil (de exemplu: ploi verzi; pământul
cum respiră) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea felului celor două figuri de stil transcrise (de exemplu: ploi verzi –
epitet; pământul cum respiră – personificare) 2 x 1 p. = 2 puncte

B.
– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului liric 2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale genului liric, valorificând
fragmentul dat 2 x 4 p. = 8 puncte
(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului liric se acordă astfel:
· prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p.
· prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 p.)
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; adecvarea parţială a conţinutului la cerinţă – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte 2 puncte


SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)

A.
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute
(Cronometrajului electronic a apărut în 1968.; Recordul de viteză de 44,72 de km/h s-a stabilit la
Campionatul Mondial de la Berlin.) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. câte 2 puncte pentru scrierea titlului articolului (Cel mai rapid de pe pământ) şi a denumirii
publicaţiei în care a apărut (Terra Magazin) 2 x 2 p. = 4 puncte
3. – câte 1 punct pentru menţionarea genului fiecărui substantiv subliniat (recordul – genul neutru;
secundă – genul feminin) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat (recordul – cazul nominativ;
secundă – cazul acuzativ) 2 x 1 p. = 2 puncte
4. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (Acum – complement circumstanţial de timp;
factorul – subiect) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (Acum – adverb de timp; factorul –
substantiv comun) 2 x 1 p. = 2 puncte
Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.
5. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a propoziţiei principale (Oamenii nu pot) şi a propoziţiei
subordonate (să simtă viteza în mod direct) 2 x 1 p. = 2 puncte
– precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise: să simtă viteza în mod direct – propoziţie
subordonată completivă directă 2 puncte
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată
atributivă, introdusă prin conjuncţia subordonatoare să 4 puncte
– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin conjuncţia subordonatoare
să: respectarea tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată atributivă) – 1 p.;
introducerea propoziţiei subordonate prin conjuncţia subordonatoare să – 2 p.

B.
– relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; fără respectarea
succesiunii logice a faptelor – 3 p. 6 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal
2 x 1 p. = 2 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

Notă!
Cele 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte
– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: total – 2 p.; parţial – 1 p.
2 puncte
– ortografia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
– punctuaţia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct

Subiecte pe aceeași temăAdaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?