BACALAUREAT 2014. Elevul care a obţinut DIPLOMA DE BAC la doar ZECE ANI

 
A obţinut diploma de bacalaureat la vârsta de 10 ani.
A obţinut diploma de bacalaureat la vârsta de 10 ani.
FOTO: www.veooz.com

BACALAUREAT 2014. Un băiat care locuieşte în statul american California, membru în organizaţia exclusivistă Mensa, a obţinut diploma de bacalaureat la vârsta de 10 ani, informează site-ul revistei People.

BACALAUREAT 2014 Tanishq Abraham a devenit una dintre cele mai tinere persoane din lume care au absolvit liceul. Acest băiat, care locuieşte în oraşul Sacramento, a primit diploma de bacalaureat în cadrul unei ceremonii private, în prezenţa familiei şi a câtorva prieteni, duminică. El a primit, de asemenea, o scrisoare de felicitare din partea Casei Albe, potrivit televiziunii KXTV din Sacramento.

BACALAUREAT 2014 Tanishq a studiat la domiciliu şi consideră că absolvirea liceului la vârsta de 10 ani nu a fost o sarcină uşoară, dar nici foarte dificilă, scrie revista People.

BAC 2014. VESTE BOMBĂ pentru ELEVII CARE NU PROMOVEAZĂ BAC-ul. Anunţul a fost făcut acum

BAC 2014 "Este bine să introducem o serie de cursuri la nivelul liceelor sau al unor instituții de învățământ superior, finanțate de la bugetul statului sau din proiecte pe fonduri structurale, astfel încât cei care au nevoie de un sprijin și nu au bani să plătească meditațiile să poată să vină la liceu sau la universitate și să urmeze aceste cursuri de pregătire, urmând ca, eventual, să existe o sesiune de bacalaureat în februarie-martie', a spus Pricopie.

BAC 2014 Ministrul Educației susține că 'ar fi păcat ca, după 12 ani de școală, tinerii să fie lăsați în această fază'.

BAC 2014 'Trebuie să analizăm cu multă atenție toate aceste lucruri, căci cineva care nu reușește să ia examenul de bacalaureat nu mai are niciun fel de suport instituțional. Este obligația noastră să sprijinim toți acești tineri, căci ar fi păcat ca, după 12 ani de școală, să-i lăsăm pur și simplu în această fază, fără să le mai acordăm ajutor de o jumătate de an, în sensul de pregătire', a subliniat ministrul.

BAC 2014 Remus Pricopie a participat joi, împreună cu reprezentanți ai UNICEF, la evaluarea proiectului de prevenire a absenteismului și abandonului școlar 'Hai la școală!', desfășurat la Școala gimnazială din comuna Cilibia și la Școala gimnazială nr. 2 din municipiul Buzău.

BAC 2014. CÂT COSTĂ EXAMENUL DE BACALAUREAT 2014?

BACALAUREAT 2014. Examenul de BACALAUREAT 2014 va fi susţinut la aceleaşi probe ca şi în anii precedenţi.

BACALAUREAT 2014. Potrivit calendarului pentru examenul de BACALAUREAT 2014, candidaţii susţin:

- în 10-12 iunie - proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
- în 11-13 iunie - proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale);
- în 16-20 iunie - proba de evaluare a competenţelor digitale;
- în 23-27 iunie - proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;BACALAUREAT 2014 - în 30 iunie - probă scrisă la limba şi literatura română (comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările);
- în 1 iulie - proba scrisă la limba şi literatura maternă (comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale);
- în 2 iulie - proba obligatorie profilului şi specializării, respectiv: matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională; istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională;
- în 4 iulie - proba scrisă la alegere a profilului şi specializării; candidaţii pot opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe: fizică, chimie, biologie sau informatică (pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională); geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională);
- în 7 iulie - afişarea rezultatelor (până la ora 12.00) şi depunerea contestaţiilor (între orele 12.00 şi 16.00); în 8-10 iulie vor fi soluţionate contestaţiile;
- în 11 iulie - afişarea rezultatelor finale la prima sesiune a examenului de BACALAUREAT 2014.
BACALAUREAT 2014. A doua sesiune a examenului de BACALAUREAT 2014 din 2014 va avea loc în perioada 18-29 august, în 4 septembrie fiind programată afişarea rezultatelor finale.

BACALAUREAT 2014. La probele orale de limba română şi limba maternă, subiectele cuprind texte literare şi nonliterare şi trebuie să aibă un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

BACALAUREAT 2014. Candidaţii vor intra în sălile de examen la orele la care au fost programaţi. Aceştia vor extrage câte un bilet şi vor primi hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte10-15 minute.
Rezultatele obţinute de candidaţi la probele orale nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă. BACALAUREAT 2014


Cine poate susţine examenul de BACALAUREAT 2014

Examenul de BACALAUREAT 2014 poate fi susţinut de elevii care au absolvit liceul, indiferent de forma de învăţământ. Candidaţii pot fi atât din seria curentă, respectiv elevii care au absolvit liceul în acest an, cât şi din seriile anterioare.

BACALAUREAT 2014.
Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul în sesiunile de BACALAUREAT 2014 organizate începând din 2003, pot solicita recunoaşterea probelor promovate anterior.
Examenul de BACALAUREAT 2014 poate fi susţinut fără taxă de cel mult două ori. Candidaţii din promoţiile anterioare, care au susţinut de cel puţin două ori BACALAUREAT 2014ul şi care se prezintă la toate probele examenului au plătit 230 de lei. În celelalte cazuri, suma plătită a fost stabilită diferenţiat, în funcţie de numărul probelor pe care le va susţine candidatul.


BACALAUREAT 2014. Promovarea examenului de BACALAUREAT 2014

BACALAUREAT 2014. Absolvenţii de liceu promovează examenul de BACALAUREAT 2014 dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
- au susţinut probele de evaluare a competenţelor;
- au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
- au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

BACALAUREAT 2014. Candidaţii care la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse nu pot participa la probele scrise, întrucât se consideră că nu au susţinut probe orale.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de BACALAUREAT 2014.

BACALAUREAT 2014. Candidaţii care copiază sunt eliminaţi din examen şi nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale BACALAUREAT 2014-ului.

Candidaţilor le este interzis să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de BACALAUREAT 2014. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de BACALAUREAT 2014 nu vor fi primiţi în examen.
De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

BACALAUREAT 2014, Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare, ce permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior.
Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.
BACALAUREAT 2014. Încălcarea acestor reguli va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi "eliminaţi din examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.

Aceşti candidaţi nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului de BACALAUREAT 2014.

BACALAUREAT 2014. Examenul de BACALAUREAT 2014, desfăşurat doar în sălile în care sunt camere video de supraveghere

Comisiile de BACALAUREAT 2014 judeţene, respectiv cea a municipiului Bucureşti trebuie să se asigure că sunt camere de supraveghere video funcţionale în toate sălile de examen, în sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi în sălile în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.
Aceste comisii răspund pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de BACALAUREAT 2014 şi stabilesc componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi, în şedinţă publică.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen şi de evaluare, inclusiv persoanele de contact sau informaticienii, sunt selectate din alte unităţi şcolare decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor.

BACALAUREAT 2014. Din comisiile de BACALAUREAT 2014 nu vor face parte persoanele care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri şi au fost sancţionate.

BACALAUREAT 2014. Promovabilitatea examenului de BAC  din 2013

BACALAUREAT 2014. Promovabilitatea în prima sesiune a examenului de BAC  din 2013 a fost de 55,4% înaintea contestaţiilor şi de 56,4% după soluţionarea acestora. În prima sesiune au promovat examenul 99.056 de candidaţi. Medii de trecere au obţinut 63,1 la sută, respectiv 87.197 de candidaţi din promoţia 2012 - 2013, şi 31,7 la sută, respectiv 11.859, din promoţiile anterioare.


Pentru filiera teoretică, procentul de promovare a fost de 83,62 la sută, pentru filiera vocaţională - 72,96 la sută, iar pentru cea tehnologică - 37,32 la sută.

În prima sesiune a BAC ului s-au înscris 188.842 de candidaţi şi s-au prezentat 175.513, dintre care 320 au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Prima sesiune a BACului din 2013 a fost marcată de anchete privind suspiciuni de fraudă, care au avut în centru situaţia de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu" din Capitală. În ancheta legată de BACALAUREAT 2014ul de la Liceul "Bolintineanu", directoarea liceului a fost demisă şi ulterior trimisă în judecată, comisia de examen a şcolii a fost schimbată, iar profesorii supraveghetori şi zeci de elevi au fost audiaţi.
Peste zece anchete privind cazuri de fraudă la BACALAUREAT 2014ul din 2013 au fost declanşate în Bucureşti, Constanţa, Sibiu, Mehedinţi şi Timiş.

 

BACALAUREAT 2014. Aproximativ 5.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris, în judeţul Constanţa, pentru a susţine examenele din sesiunea de vară a BACALAUREAT 2014 ului, peste 1.400 dintre aceştia fiind din promoţiile anterioare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, în judeţ s-au înscris pentru a susţine BACALAUREAT 2014ul în sesiunea de vară din acest an 4.876 de absolvenți de liceu, dintre care 1.408 sunt din promoţiile anterioare

Examenul de BACALAUREAT 2014 se va desfăşura în judeţul Constanţa în 51 de centre.

În 2013, la examenul de BAC  au participat, în judeţul Constanţa, 7.285 de abcolvenţi, iar dintre aceştia 55,4 la sută au reuşit să promoveze.

 

BACALAUREAT 2014. Aproape 3.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris, în judeţul Alba, pentru a susţine examenele din sesiunea de vară a BACALAUREAT 2014ului, peste 400 dintre aceştia fiind din promoţiile anterioare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Alba, în judeţ s-au înscris pentru a susţine BACALAUREAT 2014ul în sesiunea de vară din acest an 2.926 de candidaţi, dintre care 446 sunt din promoţiile anterioare.

Pe discipline, cei mai mulţi candidaţi sunt înscrişi să susţină proba de Limba şi literatură română - 2.770 de candidaţi, Matematică - 2.105, Biologie - 1.120, Geografie - 930, Istorie - 860, Informatică - 175, în timp ce pentru Chimie s-au înscris 65 de candidaţi, la Fizică - 60, Filosofie - 11 şi Economie - doi candidaţi.

BACALAUREAT 2014. În 2013, la examenul de BAC au participat, în judeţul Alba, 3.113 absolvenţi, iar dintre aceştia 62,22 la sută au reuşit să promoveze înainte de soluţionarea contestaţiilor. Totodată, doar doi candidaţi din judeţ, de la colegiile "Horea, Cloşca şi Crişan" din Alba Iulia şi "Lucian Blaga" din Sebeş, au obţinut media 10.

Ulterior, după contestaţii alţi 37 de absolvenţi au promovat BACul, iar procentul de promovare a crescut la 63,41.

BAC 2014 SUBIECTE ROMÂNĂ ORAL: Text argumentativ despre înfruntarea cu stoicism a necazurilor

BACALAUREAT 2014. A început proba orală la limba română. VEZI MODELE de SUBIECTE

 

Subiecte pe aceeași temăAdaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
Comentarii existente
3 -1
...............
13 Jun 08:38
Ce ar fi foarte greu pentru un copil de 10 ani cu o inteligenta dezvoltata si interes pentru stiinta si cultura, dar nu neaparat un supergeniu, ca sa ia un bacalaureat, ar fi in primul rand matematica si o parte a fizicii, dar tot datorita matematicii incluse in ea. La majoritatea celorlalte materii ar fi destui capabili.
Răspunde
Afișează mai multe comentarii
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?