Coronavirus - România: 68046 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Subiecte Istorie simulare BAC 2017. Ce subiecte s-au dat la simularea la ISTORIE - BAC 2017

Thursday, 16 March 2017, 13:08 Sursă: REALITATEA.NET

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. Luni, elevii de clasa a XI-a şi a XII-a au susţinut luni simularea la ROMÂNĂ din cadrul examenului de BACALAUREAT 2017, iar marţi a avut loc examenul la Limba Materna. 

Subiectele la ISTORIE - simulare BAC 2017 clasa a XII-a pot fi consultate AICI

Baremul la ISTORIE - simulare BAC 2017 clasa a XII-a poate fi consultat AICI

Subiectele şi baremul de corectare la ISTORIE - simuluare BAC 2017 clasa a XI-a pot fi fi consultate AICI

La fel ca în anii trecuți, notele obținute nu vor fi trecute în catalog, rezultatele fiind doar discutate la nivelul fiecărei instituții de învățământ, pe baza acestora urmând a fi luate măsuri pentru îmbunătățirea performanței școlare.

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. Rezultatele la simulare BAC 2017 vor fi comunicate elevilor în data de 31 martie.

Notele obţinute nu se trec în catalog. În situaţia excepţională în care se doreşte acest lucru, elevul trebuie să solicite profesorului consemnarea notelor în catalog. În urma analizei rezultatelor, inspectoratele şcolare județene vor lua măsuri de monitorizare şi control, dar şi de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune.

Iată ce subiecte au primit elevii de clasa a XI-a şi a XII-a la Limba şi Literatura Română. 

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. SUBIECTE simulare BAC 2017 - ROMÂNĂ profil uman clasa a XII-a: 

(w500) Subiecte R

(w500) Subiecte s

 

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. BAREM simulare BAC 2017 - ROMÂNĂ profil uman clasa a XII-a: 

(w500) <h2>SUBIEC

(w500) <h2>SUBIEC

 

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. SUBIECTE simulare BAC 2017 - ROMÂNĂ profil real clasa a XII-a: 

 (w500) <h2>SUBIEC

(w500) <h2>SUBIEC

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. BAREM simulare BAC 2017 - ROMÂNĂ profil real clasa a XII-a: 

(w500) <h2>BAREM

(w500) <h2>BAREM

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. SUBIECTE simulare BAC 2017 - ROMÂNĂ profil uman clasa a XI-a: 

(w500) <h2>SUBIEC

(w500) <h2>SUBIEC 

 

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. BAREM simulare BAC 2017 - ROMÂNĂ profil uman clasa a XI-a: 

(w500) <h2>BAREM

(w500) <h2>BAREM

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. SUBIECTE simulare BAC 2017 - ROMÂNĂ profil real clasa a XI-a: 

(w500) <h2>SUBIEC

(w500) <h2>SUBIEC

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. BAREM simulare BAC 2017 - ROMÂNĂ profil real clasa a XI-a: 

(w500) <h2>BAREM

(w500) <h2>BAREM

Subiecte simulare BAC 2017 clasa a XI-a. Subiectele la simulare BAC 2017 şi baremul de corectare clasa a XI-a la Română pot fi consultate AICI

Subiecte simulare BAC 2017 clasa a XII-a. Subiectele la simulare BAC 2017 clasa a XII-a şi baremul de corectare la Română pot fi consultate AICI

La simulările examenelor de BAC 2017 şi Evaluarea Naţională 2017 Sunt așteptați să participe cei peste 450.000 de elevi din clasele a VIII-a, a XI-a şi a XII-a.

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. Obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile evaluărilor pe care le vor susţine la finalul anului școlar, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare.

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe http://subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi făcută, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. În ceea ce privește simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat, rezultatele din 2016 indică o rată de promovare (medie generală peste 6 și note peste 5 la toate probele) de 28,51% la clasa a XI-a, respectiv 38,39% la clasa a XII-a.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2016-2017 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică şi istorie.

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2016-2017 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. 

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. Rezultatele obţinute de elevi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2016-2017 sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. Subiecte simulare BAC 2017. Calendarul simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017:

13 martie 2017 – proba E)a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
14 martie 2017 – proba E)b) (bacalaureat) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă
15 martie 2017 – proba E)c) (bacalaureat) – probă scrisă – Proba obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie
17 martie 2017 – Simularea probei E)d) (bacalaureat) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
31 martie 2017 – Afişarea rezultatelor

SUBIECTE simulare BAC 2017. Vezi AICI modelele de subiecte la simulare BAC 2017 - clasa a XI-a, publicate pe edu.ro

SUBIECTE simulare BAC  2017. Vezi AICI modelele de subiecte la simulare BAC 2017 - clasa a XII-a, publicate pe edu.ro

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. Calendar BACALAUREAT 2017. Înscrierile la examenul de Bacalaureat 2017 încep în luna mai, în timp ce examenele sunt programate în luna iunie 2017. Rezultatele, înainte de contestaţii, se vor afişa pe 5 iulie, iar notele după contestaţii pe 10 iulie. Consultă în acest articol calendarul complet al examenul de BACALAUREAT 2017!

Calendar BAC 2017. Înscririle la BAC 2017 încep în luna mai, examenele în iunie

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. CALENDARUL examenului de BACALAUREAT 2017

Calendar BACALAUREAT 2017. Bacalaureat 2017 - Sesiunea iunie-iulie 2017:
22 - 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
6 - 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
8 - 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
9, 12 - 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
26 iunie 2017 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Simulare BACALAUREAT 2017.  Calendar BACALAUREAT 2017 - Sesiunea august-septembrie 2017

11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă
22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă
24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Subiecte simulare BAC 2017. Calendar BACALAUREAT 2017. Elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), modelele de subiecte au fost publicate pe site-ul subiecte2017.edu.ro.

Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fișiere pentru examenul național de Bacalaureat au fost concepute în concordanţă cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaților de analiză, de sinteză, de generalizare şi de abstractizare. De asemenea, acestea vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitându-se demonstrarea competenţelor prevăzute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul prevăyut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul trecut nu au fost operate modificări în structura subiectelor.

Subiecte ISTORIE simulare BAC 2017. Calendar BACALAUREAT 2017.Centrul Național de Evaluare și Examinare este instituția din subordinea Ministerului Educației specializată în evaluare educaţională, având ca atribuţii, printre altele, asigurarea coordonării ştiinţifice şi profesionale a sistemului de examene din învăţământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen, respectiv elaborarea de metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL