Coronavirus - România: 229040 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017. Tot ce trebuie să știți despre ultima probă la BAC - LIVE

Friday, 30 June 2017, 12:17 Sursă: REALITATEA.NET

S-au publicat baremele şi subiectele la BAC 2017: 

Consultă AICI baremul la GEOGRAFIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Geografie 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la ANATOMIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la ANATOMIE 2017 - formar PDF

Consultă AICI baremul la Biologie 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Biologie 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la CHIMIE anorganică 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la CHIMIE anorganică 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la CHIMIE organică 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Chimie organică 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la FIZICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la FIZICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la INFORMATICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la INFORMATICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la LOGICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la LOGICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la PSHIHOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la PSHOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la SOCIOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele SOCIOLOGIE 2017 - format PDF

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017. Peste 125.000 de candidaţi, atât absolvenţi de clasa a XII-a din promoţia curentă, cât şi din promoţiile anterioare, au susţinut probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat 2016, potrivit datelor oficiale anunţate de Ministerul Educaţiei. Aşa cum v-am obişnuit deja, pe site-ul nostru, www.realitatea.net, am publicat, în timp real, SUBIECTE şi BAREM pentru probele la alegere în funcţie de profilul liceal absolvit - geografie, chimie, fizică, biologie, informatică, filosofie, logică, psihologie, sociologie şi economie. Acestea sunt subiectele şi baremul care se regăsesc şi pe site-ul subiecte.edu.ro.

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017. În acest articol, ne vom axa, însă, doar pe SUBIECTE şi BAREM pentru proba la alegere BIOLOGIE. Restul probelor vor fi acoperite pe tot parcursul zilei de site-ul nostru, www.realitatea.net, cu articole dedicate, complete, în care vom face UPDATE LIVE ori de câte ori vom avea informaţii noi.

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017 - LIVE UPDATE

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017 UPDATE: Examenul a început. Este ultima probă a aceseti sesiuni a BACALAUREATULUI.

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017 UPDATE: Au început deja să iasă primii elevi din sălile de examen. Cei care au rămas mai au însă o oră și 20 de minute pentru a rezolva cerințele. 

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017 UPDATE: Mai avem jumătate de oră din examen. De știut: anul acesta, elevii nu mai au voie să scoată subiectele din sălile de examen. Asta înseamnă că publicarea acestora pe site-ul nostru va fi posibilă, cel mai probabil, atunci când EDU.o le va publica, împreună cu baremul de corectare. 

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017 UPDATE: Mai sunt doar zece minute și pe rețelele sociale, elevii care au susținut proba la BIOLOGIE și au ieșit deja din examen își compară rezolvările.

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017 UPDATE: Examenul a luat sfârșit!

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017 UPDATE: Baremul va fi publicat în jurul orei 15.00 pe Edu.ro și pe Realitetea.net.

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017: Cum a fost anul trecut

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2016: Model oferite de EDU.ro pentru BIOLOGIE VEGETALĂ și ANIMALĂ

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. După consistenţa substanţei fundamentale, ţesuturile conjunctive sunt moi, '''' şi '''' .

B 6 puncte

Numiţi două faze ale meiozei; scrieţi în dreptul fiecărei faze câte o caracteristică.

C 10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Cefalopodele sunt:

a) anelide
b) celenterate
c) cordate
d) moluşte

2. Din structura celulei animale lipseşte:

a) citoplasma
b) mitocondria
c) peretele celular
d) reticulul endoplasmic

3. Intestinul subţire al mamiferelor:

a) este componentă a tubului digestiv
b) este localizat în cavitatea toracică
c) participă la realizarea funcţiei de relaţie
d) secretă un suc digestiv care conţine tripsină

4. Ascomicetele aparţin regnului:

a) Animale
b) Fungi
c) Plante
d) Protiste

5. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 26 cromozomi are:

a) 2n = 26 cromozomi
b) 2n = 13 cromozomi
c) n = 26 cromozomi
d) n = 13 cromozomi

D 10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. La mamifere, ureterele sunt protejate de o capsulă cu pereţi dubli.
2. Ereditatea este însuşire a lumii vii.
3. Fotosinteza reprezintă modul de nutriţie specific bazidiomicetelor.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte

La mamifere, sistemul circulator este alcătuit din inimă şi vase de sânge.

a) Caracterizaţi o boală a sistemului circulator la om, precizând: denumirea bolii, o cauză, o
manifestare, o măsură de prevenire.
b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între artera pulmonară şi venele pulmonare.
c) Calculaţi conţinutul în apă al plasmei sângelui unui tânăr, ştiind următoarele:

- volumul sangvin reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din volumul sangvin;
- apa reprezintă 90% din compoziţia plasmei sangvine;
- tânărul cântăreşte 53 de Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte

Se încrucişează două soiuri de dud care se deosebesc prin două perechi de caractere:

culoarea şi dimensiunea fructelor. Un soi de dud are fructe roşii (R) şi mici (m), iar celălalt soi de dud are fructe albe (r) şi mari (M). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:

a) genotipurile celor două soiuri de dud;
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru ambele caractere; fenotipul indivizilor din F2 ale căror genotipuri sunt: rrMm şi rrmm.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte

În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă.
a) Scrieţi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe.
b) Explicaţi rolul muşchilor inspiratori în realizarea inspiraţiei la mamifere.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Fermentaţia acetică.
- Plămânii mamiferelor.

2. 16 puncte

Organele de simţ împreună cu sistemul nervos au rol în realizarea sensibilităţii la mamifere.

a) Daţi trei exemple de organe de simţ ale mamiferelor.
b) Precizaţi relaţia dintre organele de simţ şi sistemul nervos în asigurarea sensibilităţii la
mamifere.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Paralizia – boală a sistemului nervos central”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 

SUBIECTE BIOLOGIE BAC - BAREM DE CORECTARE BIOLOGIE VEGETALĂ și ANIMALĂ - cum a fost anul trecut

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte  Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte

B 6 puncte

- numirea a două faze ale meiozei; 2 x 1p. = 2 puncte
- câte o caracteristică pentru fiecare fază a meiozei. 2 x 2p. = 4 puncte

C 10 puncte

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2c; 3a; 4b; 5a. 5 x 2p. = 10 puncte

D 10 puncte

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte

a) caracterizarea unei boli a sistemului circulator la om precizând:
- denumirea bolii; 1 punct
- o cauză a bolii; 1 punct
- o manifestare a bolii; 1 punct
- o măsură de prevenire a bolii. 1 punct

b) precizarea unei asemănări şi a unei deosebiri între artera pulmonară şi venele pulmonare;
2 x 2p.= 4 puncte

c) - calcularea masei sângelui tânărului; 2 puncte
53 x 7 : 100 = 3,71 kg;

- calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte
3,71 x 55 : 100 = 2,0405 kg;
- calcularea masei apei din plasma sangvină; 2 puncte
2,0405 x 90 : 100 = 1,83645 kg.

d) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

Notă
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat rezolvării problemei. 

B 12 puncte

a) genotipurile celor două soiuri de dud: RRmm; rrMM; 2 x 1p. = 2 puncte
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1; 3 x 1p. = 3 puncte
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru ambele caractere: 4 (4/16); 1 punct
- fenotipul indivizilor din F2 ale căror genotipuri sunt: rrMm şi rrmm; 2 x 1p. = 2 puncte
d) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte

a) scrierea ecuaţiei chimice a respiraţiei anaerobe; 3 puncte
b) explicarea rolului muşchilor inspiratori în realizarea inspiraţiei la mamifere; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii
referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte

2. 16 puncte
a) trei exemple de organe de simţ ale mamiferelor; 3 x 1p. = 3 puncte
b) precizarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos în asigurarea sensibilităţii la
mamifere; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.; 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017: Ce trebuie să știe candidații

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. 

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. 

Subiecte BAC 2017 Matematică şi Istorie. Profesorii spun că subiectele sunt uşoare, elevii însă.. 

Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;
  • obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

În mod identic cu Evaluarea Națională, lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

Subiecte și barem biologie BAC 2017: Calendarul integral al examenului BACALAUREAT 2017

BACALAUREAT 2017 Subiectele la ROMÂNĂ BAC 2017 vor fi disponibile pe www.realitatea.net după începerea probei la Română. Baremul de corectare la ROMÂNĂ BAC 2017 va fi publicat aici în jurul prânzului, când va fi anunțat de EDU.ro.

Accesul candidaților la probele scrise pentru BACALAUREAT 2017 se face în intervalul 7:30-8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Pentru rezolvarea subiectelor de la proba scrisă BACALAUREAT 2017, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen.

La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de către asistenți. Toate sălile de examen la BACALAUREAT 2017 trebuie să aibă în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Ministerul Educației atenționează că este interzis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, ori cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Ministrul Educației, Pavel Năstase, a solicitat, duminică, la videoconferința cu membrii comisiilor județene, cu președinții centrelor de examen și cu cei ai centrelor zonale de evaluare, organizată la sediul MEN, asigurarea condițiilor optime în raport cu prognozele meteorologice pentru fiecare zi în parte.

În acest sens, în sălile de examen trebuie asigurată o climatizare corespunzătoare, în funcție de posibilitățile și dotările spațiilor respective, dar și apa potabilă atât pentru profesorii din comisii, cât și pentru candidați. De asemenea, în toate centrele de examen trebuie să existe asistenţă medicală permanență.

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017. Rezultatele, înainte de contestații, se vor afișa pe 5 iulie, iar notele după contestații pe 10 iulie.

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017. Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul sau comunicare.

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017 - Calendarul complet al examenului
CALENDARUL examenului de BACALAUREAT 2017
Calendar BACALAUREAT 2017. Bacalaureat 2017 - Sesiunea iunie-iulie 2017:
22 - 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
6 - 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
8 - 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
9, 12 - 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
26 iunie 2017 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

SUBIECTE și BAREM BIOLOGIE BAC 2017. Calendar BACALAUREAT 2017 - Sesiunea august-septembrie 2017
11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă
22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă
24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL