Coronavirus - România: 27746 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Sărbătoare mare astăzi: Înălțarea Domnului. Tradiții și obiceiuri de Înălțare

Thursday, 28 May 2020, 07:25 Sursă: Realitatea.net

Ortodoxe
Înălţarea Domnului

Greco-catolice
Înălţarea Domnului şi Dumnezeului Nostru Iisus Hristos. Ziua Eroilor Neamului

Romano-catolice
Sf. Gherman, ep.

INALTAREA DOMNULUI 2020 // Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor) se sărbătoreşte în acest an la 28 mai.

Înălţarea lui Hristos la ceruri este sărbătorită la 40 de zile de la Învierea Domnului (Sfintele Paşti). Praznicul are loc totdeauna în ziua de joi din săptămâna a şasea după Paşti.

După Învierea Sa din morţi, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, S-a arătat timp de 40 de zile, de mai multe ori, femeilor mironosiţe şi ucenicilor Săi.

Aşa s-au încredinţat aceştia că El este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat şi că a trebuit să pătimească pentru mântuirea oamenilor.

INALTAREA DOMNULUI 2020 // După acest timp i-a dus pe ei afară din Ierusalim, pe Muntele Măslinilor, aproape de Betania "... şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin." (Luca cap. 24; 50-53)

Despre Înălţarea Mântuitorului la cer, cartea "Faptele Sfinţilor Apostoli" spune că: "Privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, care au şi zis: Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer" (Fapte 1, 10-11).

"Ascultaţi acum cu luare aminte", spune Sfântul Ioan Gură de Aur. "Pentru ce vorbesc ei aşa? Nu aveau oare ucenicii ochi? Nu văzuseră ei înşişi ceea ce s-a petrecut? Nu spune evanghelistul că S-a înălţat înaintea ochilor lor? (Fapte 1, 9). Pentru ce, oare, s-au înfăţişat atunci îngerii şi le-au spus că El S-a înălţat la cer? Pentru două pricini", lămureşte Părintele Bisericii.

Întâi, pentru că ucenicii erau întristaţi pentru despărţirea de Hristos. De aceea li s-au arătat îngerii; ei trebuiau să aline durerea ucenicilor pentru ducerea Domnului de la dânşii, prin făgăduinţa revenirii Lui: "Acest Iisus, care S-a înălţat de la voi la cer, aşa va veni, precum L-aţi văzut mergând la cer".

Vă pare rău că El se ia de la voi, însă nu vă întristaţi, El iarăşi va veni. Aceasta este întâia pricină a arătării îngerilor.

INALTAREA DOMNULUI 2020 // "Pentru a doua pricină, nu mai mică decât prima", arată Sfântul Ioan Gură de Aur, "îngerul a adăugat: \"El S-a înălţat\", adică S-a înălţat, S-a ridicat la cer. Distanţa era prea mare şi ochii omeneşti nu puteau să privească trupul ce se înălţa până a ajuns la cer. Precum o pasăre, care se ridică la înălţime, se ascunde tot mai mult de ochii noştri, aşa şi trupul lui Hristos, cu cât mai sus se ridica, cu atât mai mult se depărta de ochii ucenicilor, fiindcă slăbiciunea vederii nu putea să urmărească lungimea distanţei. De aceea s-au înfăţişat îngerii, spre a încredinţa pe ucenici despre înălţarea Sa la cer, ca ei să nu creadă că El a fost luat la cer ca Ilie. Ilie a fost luat ca un rob al lui Dumnezeu, iar Iisus ca Domn; Ilie cu o căruţă de foc, Iisus a fost luat de un nor, căci şi Tatăl, precum zice Isaia, "sade pe nor" (Isaia 19, 1). Ilie, la înălţarea sa, a slobozit cojocul său asupra ucenicului său Elisei; dar Iisus, după ce S-a înălţat, a făcut să se pogoare asupra ucenicilor Săi darurile Harului şi a făcut nu numai un prooroc, ci mii de prooroci, care au fost cu mult mai mari şi mai slăviţi decât Elisei".

Prin Înălţare, Hristos Dumnezeu iese din lume, pregătind totodată venirea Duhului Sfânt. Mântuitorul a dorit ca ucenicii să fie martori la Înălţarea Sa pentru ca întreaga lume să cunoască prin ei că S-a Înălţat la cer cu trupul transfigurat prin Înviere.

Imagine

Inaltarea Domnului

INALTAREA DOMNULUI 2020 // Înălţarea Domnului de la pământ la cer are mai multe pricini, una dintre acestea, pe care a descoperit-o arhimandritul Ilie Cleopa, este înălţarea la cer întru slavă a trupului omenesc îndumnezeit, cu care S-a îmbrăcat prin întruparea din Fecioara Maria şi care purta semnele suliţei, ale cuielor şi ale loviturilor primite în timpul mântuitoarelor patimi.

"Vedeţi la ce slavă a fost înălţat omul? Din iad, de-a dreapta Tatălui întru mărire; din adâncuri, în lumina cea neapusă a împărăţiei Sale", ne spune părintele Cleopa.

Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte la Înălţarea Domnului şi ziua de pomenire a eroilor neamului românesc.

Totodată, Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos - Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională.

INALTAREA DOMNULUI 2020. Traditii si obiceiuri de Inaltare 

INALTAREA DOMNULUI 2020 // În popor, ÎNĂLŢAREA DOMNULUI se mai numeşte si Ispas, după numele martorului ascuns, nevăzut al Înălţării. Tradiţia spune că Ispas, un cioban, ascuns pe după pietre, a urmărit evenimentul, tăcut şi uimit, şi mai apoi a povestit alor săi cele întâmplate.

INALTAREA DOMNULUI 2020 // De Ispas, oamenii îşi pun la brâu frunze de nuc pentru că se crede că şi Iisus ar fi avut când s-a înălţat la ceruri şi se bat cu leuştean ca să fie feriţi de rele şi de boli.

La fel şi vitele sunt bătute cu leuştean, ca să se îngraşe, să fie sănătoase şi ferite de vrăjitorii. De asemenea, la Înălţare, se taie păr din vârful cozilor de la vite şi se îngroapă într-un furnicar, cu urarea: "Să dea Dumnezeu să fie atâţia miei şi viţei câte furnici sunt în acest furnicar!". Tot în această zi se sfinţesc plantele de leac - leuşteanul, paltinul, alunul.

Se crede că cine moare de Ispas ajunge în Rai.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL