Coronavirus - România: 706475 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Rezultate Definitivat 2019. Când se afișează notele?

Friday, 26 July 2019, 10:23 Sursă: REALITATEA.NET

Rezultate Definitivat 2019. Primele rezultate la Definitivat 2019 se vor afișa miercuri, 31 iulie 2019.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 31 iulie în centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 31 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 1 august, până la ora 14:00. Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 5 august 2019.

Proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019, s-a desfășurat miercuri, 24 iulie, începând cu ora 10:00, în 42 centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în Municipiul Bucureşti).

Rezultate Definitivat 2019. Realitatea.net vă va oferi, în acest articol, tot ce trebuie să știi despre Definitivat 2019!

În acest an, proba scrisă a fost susținută la 96 de discipline de examen.

Definitivat 2019 subiecte și barem. Cum arată subiectele pentru învățători, educatori și profesori?

Rezultate Definitivat 2019.  7.482 de candidați

Dintre cei 8.064 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă de mâine 7.482 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;
  • calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”;
  • media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la probele menționate anterior.

Subiecte Definitivat 2019 // Bareme de corectare. Metodică, Română, Educație Fizică și Engleză

Rezultate Definitivat 2019. Conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în vederea susţinerii probei scrise, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate/pașaport valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

EDU.ro Titularizare 2019 rezultate. DEZASTRU! Câți profesori au luat notă de trecere?

Rezultate Definitivat 2019. Discipline și specializări

A fost înregistrat un număr mare de candidați înscriși pentru următoarele discipline/specializări:

  • limba română și literatură pentru copii/metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar - învățământ preșcolar în limba română (2.079);
  • limba și literatura română și matematică/metodica predării acestora - învățământ primar în limba română (1.367);
  • educaţie fizică şi sport/specialitate și metodica predării acesteia (856);
  • limba și literatura engleză/specialitate și metodica predării acesteia (464);
  • limba și literatura română/specialitate și metodica predării acesteia (401).

Subiectele, precum şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Național de Evaluare şi Examinare şi vor fi afișate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00) și la avizierele centrelor de examen.

Rezultate Definitivat 2019.  Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel național. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional.

Rezultate Definitivat 2019.  Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Informații suplimentare despre organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, precum şi programele specifice pentru examen sunt disponibile pe definitivat.edu.ro.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL