REZULTATE Admitere Politehnică 2017. Consultă notele la fiecare facultate în parte

Thursday, 20 July 2017, 16:41, Sursă: REALITATEA.NET

Rezultate ADMITERE POLITEHNICĂ 2017. Mii de tineri au susţinut săptămâna aceasta examenul de admitere la facultăţile din Bucureşti care pregătesc ingineri, meseria despre care spun că nu scoate şomeri. Studenţii de la Automatică sau cei de la Transporturi îşi găsesc de lucru cât încă sunt în şcoală.

Adaugă părerea ta

Rezultate ADMITERE POLITEHNICĂ 2017. La specializarea Calculatoare de la Automatică, au fost 7 candidaţi pe un singur loc. La fel şi la Facultatea de Electronică. Asta înseamnă că dacă vor să intre la buget, tinerii trebuie să ia peste 9 şi la matematică, şi la fizică. Numărul candidaţilor de la Politehnica creşte cu aproape 500 de tineri de la an la an. Iar dacă acum 10 ani, procentul fetelor nu ajungea la 20%, acum, la examenul de admitere, procentul a depăşit 45%.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare - 7/loc

Facultatea de Transporturi- 6 candidaţi/loc

Facultatea de Electronică - 5 candidaţi/loc

Pentru a verifica listele cu candidaţi ADMIŞI şi RESPINŞI întră AICI

Rezultate ADMITERE POLITEHNICĂ 2017. Plata taxei de înscriere la admitere se poate face online prin completarea unui formular, disponibil la adresa: www.po.unibuc.ro. Mai mult, candidaţii beneficiază de trei zile gratuite de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti.

Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere pentru studii universitare de licenţă sunt următoarele:

- fişă-tip de înscriere, diplomă de bacalaureat / adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) sau diplomă echivalentă cu aceasta, diploma de olimpic, în copie (în cazul candidaţilor care se înscriu ca olimpici)

-certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul

- adeverinţă medicală-tip

- trei fotografii 3/4 cm

- C.I sau paşaport în copie

- documentul de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii

- chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

ADMITERE POLITEHNICĂ . Înscrierea la admitere se face la sediile facultăţilor Universităţii din Bucureşti.

Rezultate ADMITERE POLITEHNICĂ 2017. Data limită pentru înscrierea la facultăţile Universităţii din Bucureşti este 25 iulie, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afişa la data de 29 iulie.

Rezultate ADMITERE POLITEHNICĂ 2017. Rezultate preliminare (19 iulie 2017)

La fiecare facultate se vor întocmi şi se vor afişa, pentru ambele modalități de desfășurare concurs PROBE SCRISE sau INTERVIU:

a. listele candidaţilor declaraţi ADMIŞI în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, ținându-se seama de opțiunile din fișa de înscriere;

b. listele candidaţilor declaraţi ADMISI prin REDISRIBUIRE, care îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, indicându-se facultatea la care au fost admiși prin redistribuire pe baza opțiunilor făcute la înscriere;

c. lista candidaţilor declaraţi cu BAREMUL ÎNDEPLINIT, care au îndeplinit baremul minim de admitere dar nu au avut media de admitere la nici o facultate precizată în fișa de înscriere.

d. lista candidaţilor declaraţi RESPINŞI care nu îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordine alfabetică;

Rezultate ADMITERE POLITEHNICĂ 2017. Înmatriculări (19 - 20 iulie 2017)

În această etapă, fiecare candidat declarat admis pe bază de probă interviu sau pe bază de probe scrise la facultatea de bază sau prin redistribuire trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original.

Un candidat declarat admis la mai multe facultăţi se poate înmatricula la maxim două dintre acestea, o facultate la buget, respectiv o facultate cu taxă de şcolarizare.
Orarul de lucru pentru înmatriculări este 8.00-18.00.
Taxa de înmatriculare este 50RON.

În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.

Candidații declarați admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.
Aceste locuri rămase vacante se ocupă prin redistribuirea în cadrul facultăţii a candidaţilor admişi şi înmatriculaţi.

Rezultate ADMITERE POLITEHNICĂ 2017. Rezultate finale (21 iulie 2017)

Se afişează, la fiecare facultate, începând cu ora 13.00:
Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
Situația locurilor vacante, pe domenii.

Rezultate ADMITERE POLITEHNICĂ 2017. Sesiunea de ocupare a locurilor vacante (August - Septembrie)

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează, începând cu data de 22 Iulie, a doua sesiune de admitere pentru ocuparea locurilor rămase vacante în urma neînmatriculării candidaţilor declaraţi admişi.