14.00. Două ordonanțe de urgență pe agenda sedinței de guvern

Thursday, 18 April 2019, 09:08 Sursă: REALITATEA.NET

Guvernul ar putea adopta azi un proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale și un PROIECT DE LEGE privind activitatea de emitere de monedă electronică.

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 18 aprilie 2019

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind activitatea de emitere de monedă electronică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/LG-3.pdf
2. PROIECT DE LEGE privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/LG-4.pdf
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/LG-5.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/OUG-2.pdf
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării  ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/OUG-3.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Lugoj-Deva"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-19.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Drum de legătură DN 66A km 47+600 - km 66+204, Câmpu lui Neag - Cerna", judeţul Gorj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-20.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-21.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-22.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXA-1.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-23.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării României, prin Ministerul Apărării Naţionale, ca membru cu drepturi depline, în cadrul Centrului european de transport aerian tactic
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-24.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Giurgiu, Braşov şi Gorj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-25.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Iaşi, Arad, Brăila, Constanţa, Gorj, Vâlcea, Prahova, Vaslui şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-42.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: "Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea" - Etapa 2
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-26.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art.6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-27.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.142/2018 privind precursorii de droguri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-28.pdf
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/NFHGANEXA-1.pdf
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naționale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXA-3.pdf
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', aflată sub autoritatea Camerei Deputaților, exercitată prin secretarul general al Camerei Deputaților
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-29.pdf
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-30.pdf
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia    Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-31.pdf
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din  domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-32.pdf
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-33.pdf
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-35.pdf
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Polivalentă Municipiul Piteşti"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-36.pdf
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-37.pdf
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-38.pdf
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cuza Vodă, judeţul Constanţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-39.pdf
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vorniceni, judeţul Botoşani
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-40.pdf
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ştiubieni, judeţul Botoșani
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGNFANEXA-2.pdf

IV.    MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: 
- aprobarea negocierii Scrisorii de înţelegere privind avansul dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 2,5 milioane USD, pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării Proiectului de dezvoltare Cartierul pentru justiţie şi
- aprobarea semnării Scrisorii de înţelegere şi acordarea împuternicirii de semnare a acesteia ministrului finanţelor publice
2. MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea unui post de ataşat pe probleme de muncă şi sociale în cadrul Ambasadei României din Statul Israel
3. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională a îndeplinirii condiţiei favorizante ''Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător'', prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR) şi măsuri necesare îndeplinirii acesteia
4. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil, teren în suprafaţă de 237 mp, situat în Bacău, str. Cuza Vodă nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bacău
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil în suprafaţă de 40.000 mp., situat în municipiul Bucureşti, sector 2, strada Fabrica de Glucoză, nr. 2-4 din domeniul public al municipiului Bucureşti, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale

V.      INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-15 aprilie 2019


VI.    PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative parlamentareAlte articole din: ACTUAL
Adaugă părerea ta
Alte articole din: ACTUAL