Coronavirus - România: 19257 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Cum poţi să te angajezi la SIE. La ce DREPTURI trebuie să renunţi ca "ofiţer de informaţii"

Tuesday, 14 October 2014, 11:26 Sursă: REALITATEA.NET

Viitorul angajat SIE urmează să-şi dea acordul scris privind interzicerea sau restrângerea unor drepturi şi libertăţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, pe timpul desfăşurării activităţii în SIE.

"A fi angajat al SIE înseamnă să-ţi doreşti să fii cel mai bun. De ce să ai doar un un job, când poţi contribui la apărarea intereselor naţiunii tale? Vei trăi într-un mediu care te va sprijini să te formezi şi să te dezvolţi atât profesional cât şi personal, încurajându-te să crezi în capacitatea ta de performanţă. Vei face parte din prima linie de apărare şi protejare a ţării tale, lucrând alături de oameni cu abilităţi de excepţie", aşa sună oferta de angajare la SIE, publicată pe site-ul instituţiei.

Prima condiţie ca să te angajezi la SIE este patriotismul: "Un angajat al SIE trebuie să fie, în primul rând, loial ţării sale. Fără un ţel suprem, precum acela al serviciului în slujba ţării sale, nu ar putea depăşi barierele din munca specifică".

Alte cerinţe precizate pe site-ul Serviciului de Informaţii Externe:

- Un angajat SIE trebuie să fie inteligent, cultivat, echilibrat ca temperament şi cu o dorinţă de perfecţionare continuă;

- Trebuie să posede acel simţ al comunicării pentru a obţine informaţia vitală pentru misiunea sa;

- Trebuie să fie un specialist pe problematica ce constituie obiectul muncii sale, să dispună de o cultură generală solidă şi să aibă o înclinaţie nativă pentru limbile străine;

- De asemenea, trebuie să accepte restricţionarea, parţială sau totală, a unor drepturi şi libertăţi civice; să păstreze confidenţialitatea strictă în legătură cu activitatea SIE şi statutul său de angajat al Serviciului; să adopte un comportament care nu afectează interesele şi imaginea instituţiei.

Oferta de angajare în SIE cuprinde patru domenii de activitate: operativ, analiză-sinteză, specialişti şi pază.

Cei care îşi doresc să fie angajaţi operativi SIE trebuie să fie absolvenţi cu licenţă ai unor instituţii de învăţământ superior acreditate şi să aibă vârsta de maximum 35 de ani. Exprimarea fluentă într-o limbă de circulaţie internaţională este obligatorie, iar cunoştinţele de limbi străine rare reprezintă un avantaj.

Pentru specialiştii SIE, recrutarea şi selecţia se realizează în funcţie de existenţa unor posturi vacante în Serviciu şi are la bază performanţele universitare, licenţele şi acreditările deţinute, precum şi experienţa profesională acumulată în domeniul de specialitate.

SRI face ANGAJĂRI. Caută psihologi, IT-işti, traducători, medici şi alte profesii

 

Pentru domeniul pază, candidaţii trebuie să aibă doar liceul terminat, vârsta maximă de 30 de ani şi o înălţime minimă de 1,70 metri. Pentru a ocupa un post în acest domeniu, candidaţii trebuie să aibă memorie vizuală, o bună percepţie a spaţiului şi timpului, aptitudini de comunicare, capacitate de a evalua şi lua decizii, viteză bună de reacţie şi minime abilităţi tehnice.

Condiţii generale de încadrare la SIE:

- Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România sunt condiţii stipulate prin legea de funcţionare a SIE;

- Discreţia. Intenţia de a candida pentru un post în SIE nu trebuie dezvăluită decât persoanelor autorizate să cunoască aceste aspecte.

- Studii universitare; pentru anumite posturi se acceptă şi studiile liceale. Pentru o carieră în unele activităţi de suport logistic, administrativ, secretariat, operator calculator şi pază se cer studii liceale.

- Limbi străine. Aspiranţii la o carieră în SIE trebuie să cunoască foarte bine cel puţin o limbă străină, pe care să o utilizeze în conversaţie, citit şi scris. De asemenea, să posede aptitudini pentru învăţarea altor limbi străine, în funcţie de necesităţile concrete ale SIE.

- Cazier curat. Este obligatoriu ca persoanele care aspiră la o carieră în SIE să nu fi suferit condamnări penale sau să se afle în preocuparea autorităţilor române sau internaţionale pentru încălcarea legii

CE LI SE OFERĂ CANDIDAŢILOR:

- Cursuri de perfecţionare limbi străine;

- Asistenţă medicală gratuită şi posibilităţi avantajoase de recuperare medicală şi odihnă;

- Pachet salarial motivant, stabilit prin legislaţia privind drepturile angajaţilor din instituţiile bugetare;

- Recompensarea muncii performante, prin acordarea unor prime sau sporuri la salariu.

DETALII DESPRE CONDIŢIILE DE ANGAJARE LA SIE AICI

Cum trebuie să fie angajatul SIE

Reprezentanţii SIE mărturisesc faptul că un angajat trebuie să fie, în primul rând, loial ţării sale. Fără un ţel suprem, precum acela al serviciului în slujba ţării sale, nu ar putea depăşi barierele din munca specifică.

Un angajat SIE trebuie să fie inteligent, cultivat, echilibrat ca temperament şi cu o dorinţă de perfecţionare continuă. Trebuie să posede acel simţ al comunicării pentru a obţine informaţia vitală pentru misiunea sa. Apoi trebuie să fie un specialist pe problematica ce constituie obiectul muncii sale, să dispună de o cultură generală solidă şi să aibă o înclinaţie nativă pentru limbile străine.

De asemenea, să accepte restricţionarea, parţială sau totală, a unor drepturi şi libertăţi civice; să păstreze confi-denţialitatea strictă în legătură cu activitatea SIE şi statutul său de angajat al Serviciului; să adopte un comportament care nu afectează interesele şi imaginea instituţiei.

Cine are voie să fie „spion"

Personalul instituţiei se compune din cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract, respectiv soldaţi şi gradaţi voluntari, şi salariaţi civili. Cadrele militare ale SIE au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute pentru militarii Armatei Române de reglementările legale, statutul şi regulamentele militare. Ele sunt constituite în corpuri militare, conform nivelului de pregătire şi gradelor deţinute, respectiv ofiţeri (studii superioare), maiştri militari şi subofiţeri (studii medii).

Soldaţii şi gradaţii voluntari constituie un corp distinct de personalul militar, angajat pe bază de voluntariat pe o perioadă determinată. Salariaţii civili se supun prevederilor Codului muncii precum şi celorlalte prevederi desprinse din Legea SIE şi regulamentele instituţiei.

Condiţii generale de încadrare

Discreţie - intenţia de a candida pentru un post în SIE nu trebuie dezvăluită decât persoanelor autorizate să cunoască aceste aspecte. Statutul de cadru SIE este special, iar cunoaşterea calităţii reale poate periclita desfăşurarea misiunilor încredinţate şi siguranţa personală. 

Studii - candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate. Pentru o carieră în unele activităţi de suport logistic, administrativ, secretariat, operator calculator şi pază se cer studii liceale. Media de absolvire şi re-zultatele obţinute pe parcursul anilor de studiu reprezintă criterii de departajare.

Cunoştinţe de limbi străine - aspiranţii la o carieră în SIE trebuie să cunoască foarte bine cel puţin o limbă străină, pe care să o utilizeze în conversaţie, citit şi scris. De asemenea, să posede aptitudini pentru învăţarea altor limbi străine, în funcţie de necesităţile concrete ale SIE. Constituie un avantaj pentru încadrare cunoaşterea mai multor limbi străine sau a unei limbi rare.

Cerinţe speciale - este obligatoriu ca persoanele care aspiră la o carieră în SIE să nu fi suferit condamnări penale sau să se afle în preocuparea autorităţilor române sau internaţionale pentru încălcarea legii. De asemenea, sunt incompatibili candidaţii care fac parte din organizaţii interzise de lege sau din organizaţii secrete, precum şi cei care sunt consumatori de droguri sau dependenţi de alcool.

Interzicerea unor drepturi şi libertăţi

Viitorul angajat SIE urmează să-şi dea acordul scris privind interzicerea sau restrângerea unor drepturi şi libertăţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, pe timpul desfăşurării activităţii în SIE şi va completa un angajament-tip de loialitate faţă de instituţie. Trebuie menţionat că verificarea modului în care sunt respectate angajamentele şi responsabilităţile asumate nu încetează după încadrare.


Citeste totul despre:

Vezi mai multe


Alte articole din: ACTUAL
Adaugă părerea ta
Alte articole din: ACTUAL