Coronavirus - România: 54009 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

ANI: 24 de aleși locali, găsiți în incompatibilitate, conflict de interese și alte fapte penale

Thursday, 14 April 2016, 10:00 Sursă: REALITATEA.NET

Mai exact, ANI a depistat 10 primari, 5 viceprimari și 9 consilieri locali, după cum urmează:

1. Nicolae Țandără, primar al comunei Gura Caliței, județul Vrancea, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 9 octombrie 2012 – 31 decembrie 2013, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și membru al Consiliului de Administrație la Școala Gimnazială Gura Caliței.

2. Ilie Nicolae, primar al comunei Cochirleanca, județul Buzău, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 octombrie 2013 – 27 mai 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și membru în Consiliu de Administrație al Școlii Generale Cochirleanca.

3. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani, județul Arad, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 2 decembrie 2011 – 8 aprilie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și titular al Întreprindării Individuale Toader Marian “First”.

4. Marin Păun, primar al comunei Ciocănești, județul Dâmbovița, a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă. În perioada exercitării mandatului de primar a emis și semnat mai multe documente ce au stat la baza organizării concursului de promovare în grad profesional a fiicei sale. Ulterior, prin dispozițiile semnate de Marin Păun, fiica acestuia a fost transferată începând cu data de 01 iulie 2013 de la Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelarã, la Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Ciocănești.

5. Doina Mănăilă, primar al comunei Dascălu, județul Ilfov, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 – 15 februarie 2016, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și administrator al S.C. MASTER TOURS INTERNATIONAL S.R.L. și S.C. PHOENIX TRAVEL S.R.L..

6. Cristian Sorin Romcescu, primar al comunei Slătioara din județul Vâlcea, s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut simultan cu funcția de primar și funcția de administrator în cadrul S.C Sorana S.R.L. (în perioada 20 iunie 2012 – 07 martie 2016), respectiv, calitatea de Persoană Fizică Autorizată în cadrul „Romcescu Cristian Persoană Fizică Autorizată” (în perioada 20 iunie 2012 - 08 martie 2016).

7. Ionel Mâncan, primar al comunei Fizeșu-Gherlii, județul Cluj, se află în stare de incompatibilitate întrucât deține simultan cu funcția de primar atât funcția de administrator al S.C. INFRATOTAL CONSTRUCT S.R.L cât și calitatea de persoană fizică autorizată, în cadrul „MÂNECAN IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”. Totodată, acesta este acuzat de fals în declarații, după ce nu a menționat în declarațiile de interese depuse la 26 iulie 2012 și 2 mai 2013 funcția de administrator al S.C. INFRATOTAL CONSTRUCT S.R.L.. De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecãtoria Gherla în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de cãtre Ionel Mânecan a infracțiunii de fals în declarații.

8. Laurenție Tor, primar al comunei Luna din județul Cluj, a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă și penală. În perioada exercitării mandatului de primar, Laurențiu Tor a semnat și aprobat acte administrative cu privire la contractarea prin achiziție direct, de cãtre Primăria comunei Luna, de servicii de deszãpezire a drumurilor comunale, în valoare totalã de 5.059,95 Lei de la Societatea Agricolã „Arieșul Luna” (societate comercialã în cadrul cãreia soþia persoanei evaluate deține funcția de președinte al societãții).

Menționãm faptul cã, atât persoana evaluatã cât și soția acestuia au obþinut venituri de la Societatea Agricolă „Arieșul Luna”.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Gherla, în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre Laurențiu Tor a infracțiunii de conflict de interese.

9. Săvel Viorel Botezatu, fost primar al comunei Udești, județul Suceava, a fost găsit în conflict de interese de natură penală. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, Săvel-Viorel Botezu a semnat 13 contracte de asistențã juridicã și douã contracte de prestãri servicii încheiate între Primãria comunei Udești și Cabinet de avocat „Dorin Andronic” prin care s-a obținut un folos patrimonial în cuantum de 34.300 lei pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã. Persoana evaluatã a încheiat cu Cabinet de avocat „Dorin Andronic”, în calitate de persoanã fizicã, contracte de asistențã juridicã în vederea reprezentãrii sale în instanțã.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Suceava în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre Săvel-Viorel Botezatu a infracțiunii de conflict de interese.

10. Vasile Moldoveanu, fost primar al comunei Bordești, județul Vrancea, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 13 ianuarie 2011 – 07 mai 2012, întrucât a deținut simultan cu funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bordești.

11. Vasile Puică, viceprimar al comunei Borlești, județul Neamț, a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă. În perioada exercitãrii mandatului de consilier local (2012 – 2016) a participat la data de  28 noiembrie 2013 la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului local al comunei Borlești privind schimbarea din funcție a viceprimarului și alegerea sa în funcția de viceprimar.

12. Mugurel Tobă, viceprimar al comunei Furculești, județul Teleorman, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 octombrie 2012 – 20 mai 2013, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoanã fizicã,reprezentant întreprindere familialã în cadrul „TOBà MUGUREL ÎNTREPRINDERE FAMILIALÔ.

13. Ilie Mușină, viceprimar al comunei Ilva Micã, Județul Bistrița-Nãsãud, s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar ºi funcțiile de administrator-membru al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Plaiurile Heniului RA (în perioada 18 martie 2009 - 30 aprilie 2009) ºi membru al Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ilva Micã (în perioada 15 septembrie 2010-15 septembrie 2014).       

14. Costel-Petre Coteț, viceprimar al comunei Cilibia, județul Buzãu, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 - 11 augsut 2015,  întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar  și calitatea de persoanã fizicã autorizatã în cadrul „COTEȚ COSTEL-PETRE Persoanã Fizicã Autorizatã” precum și funcția de administrator și asociat unic în cadrul S.C. KEVIN S.R.L..      

15. Marian Chivu, viceprimar al Comunei Drãgãnești de Vede, județul Teleorman, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 - 01 martie 2016, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoanã fizicã fiind titular al întreprinderii individuale „CHIVU I MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÔ.

16. Mihai Iliescu, consilier local al comunei Agapia, județul Neamț, în perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei hotãrâri a Consiliului local al comunei Agapia privind arendarea pãșunilor. Ulterior adoptãrii acestei hotãrâri, soþia persoanei evaluate a încheiat un contract de arendã cu Primãria comunei Agapia (durata închirierii fiind de 5 ani).

17. Ion Copaci, consilier local al comunei Merei, județul Buzãu, în perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei hotãrâri a Consiliului local al comunei Merei privind aprobarea Regulamentului privind regimul închirierii pãșunilor aflate în proprietatea privatã a comunei.

Ulterior adoptãrii acestei hotãrâri, Ion Copaci (în calitate de locatar) a semnat cu Primãria comunei Merei un contract de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei (durata închirierii fiind de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadã egalã cu cel mult durata sa inițialã).

18. Aneta Puskas, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Pãulești, județul Satu Mare, în perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a cinci Hotãrâri ale Consiliului Local Pãulești, privind aprobarea acordãrii sprijinului financiar de la bugetul local al comunei Pãulești pentru „Asociația pentru Hrip”, în cadrul cãreia deține funcția de președinte și calitatea de membru fondator.

Ulterior adoptãrii hotãrârilor, între Consiliul local Pãulești și „Asociația pentru Hrip”, reprezentatã de Aneta Puskas, în calitate de președinte, au fost încheiate Contracte-cadru privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul propriu al Consiliului local Pãulești pentru asociaþie, așa cum a fost acesta aprobat prin Hotãrârile Consiliului local.    

19. Srborban Miloșevici, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Pojejena, județul Caraș-Severin, a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă și penală și infracțiuni asimilate faptelor de corupție. În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a votat patru proiecte de hotãrâri ale Consiliului local în baza cãrora au fost încheiate cinci contracte de prestãri servicii în valoare totalã de 94.300 lei între Primãria comunei Pojejena și II Miloșevici Nevena, (societate comercialã în cadrul cãreia fiica sa, deține calitatea de titular întreprindere individualã). Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Direcția Naționalã Anticorupție în vederea efectuãrii de cercetãri cu privire la existența indiciilor referitoare la sãvârșirea de cãtre Srborban Miloșevici a infracțiunii asimilatã faptelor de corupție.

20. Stan Done, consilier local  în cadrul Consiliului Local al Comunei Nereju, județul Vrancea, s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât S.C. Donandi For S.R.L., societate comercialã la care deține calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat cu Primãria Nereju un contract de cu o valoare totalã de 20.000 lei cu TVA.

21. Gheorghe Vîntu, consilier local în Cadrul Consiliului Local Agapia, județul Neamț, a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă. În perioada exercitãrii mandatului de consilier local a votat pentru adoptarea a douã Hotãrâri ale Consiliului Local Agapia privind închirierea pãșunii comunale Agapia, ulterior fiind încheiate douã contracte de concesiune între Primãria Agapia și Asociația Crescãtorilor de Animale Rachitis Agapia – Neamț, în cadrul cãreia Gheorghe Vîntu deþine calitatea de asociat.

22. Gheorghe Dragoș David, consilier local în cadrul Consiliului Local Provița de Sus, județul Prahova a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă și penală. În perioada exercitãrii mandatului de consilier local a votat pentru adoptarea Hotãrârii Consiliului Local Provița de Sus privind închirierea suprafețelor de pajiști disponibile din domeniul privat al comunei, ulterior fiind încheiat un contract de închiriere între Primãria Comunei Provița de Sus în calitate de locator, ºi soția persoanei evaluate, în calitate de locatar.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Câmpina în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre Gheorghe Dragoș David a infracțiunii de conflict de interese.    

23. Ionel Fistoc, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Bordești, județul Vrancea, a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă. În perioada exercitãrii mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului Local Bordești privind concesionarea unor suprafețe de pãșune comunalã cãtre Asociația Crescãtorilor de Animale și Producãtorilor Agricoli Bordești, în cadrul cãreia soția sa deține calitatea de membru fondator.

Ulterior adoptãrii acestei hotãrâri, Asociația Crescãtorilor de Animale și Producãtorilor Agricoli Bordești a încheiat un contract de concesiune cu Consiliul Local Bordești ce are ca obiect exploatarea  suprafeței de 217,29 ha de pașune pe o perioadã de 5 ani.

24. Petrică Căpraru, consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Roman, județul Neamț, s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitãrii mandatului de consilier local, S.C. THEBA COMP S.R.L. (societate comercialã la care persoana evaluatã deține împreunã cu soția sa, calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat contracte comerciale de furnizare produse cu Primãria municipiului Roman, în temeiul cãrora societatea comercialã a încasat suma totalã de 97.534,60 lei.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Marian Chivu nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.


Citeste totul despre:


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL