ADMITERE POLIȚIE 2018. Detalii despre examenul de la Academia de Poliție #admitere

 

ADMITERE POLIȚIE 2018. Concursul de admitere la Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi va avea loc în perioada 31 iulie – 24 august 2018. Concursul are două etape: proba eliminatorie care constă în evaluarea medicală şi evaluarea performanţei fizice şi probele scrise.ADMITERE POLIȚIE 2018. La Şcoala de Agenţi ‘Vasile Lascăr’ din Câmpina s-au înscris peste 8.200 de candidaţi pe cele 1.300 de locuri, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Totodata, la Şcoala ‘Septimiu Mureşan’ din Cluj-Napoca peste 2.100 de elevi pentru cele 300 de locuri. Cei mai mulţi candidaţi sunt băieţi, dar sunt şi fete care vor susţine examenul.

Admiterea la şcolile de poliţie se va desfăşura la sfârşitul lunii august şi începutul lui septembrie.

ADMITERE POLIȚIE 2018. Ce trebuie să facă candidații 

Persoanele care au obţinut în timpul liceului premii sau menţiuni la olimpiadele naţionale şi internaţionale nu mai trebuie să susţină probele scrise, arată regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” în 2018.

"Candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale (denumit în continuare M.E.N.) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la probele eliminatorii şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I", se arată în regulament.

NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 LA ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea

Durata studiilor

Nr. locuri propuse

Total

Nr. locuri/ beneficiar

Dintre care

Romi

Maghiari

Alte min. 

FACULTATEA DE POLIŢIE

 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ordine şi siguranţă publică - frecvență

3 ani

238 IGPR, 2 DEPABD,

20 DGPI

8

6

4

305

45 ANP (din care 5 Republica Moldova)

 

 

 

Ordine şi siguranţă publică - frecvență redusă (agenți, subofițeri, maiștri militari MAI)

3 ani

39 IGPR, 6 IGPF, 5 IGJR

-

50

FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ

 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ordine şi siguranţă publică - frecvență

3 ani

38 IGPF, 10 DGP, 12 IGI

2

2

2

60

FACULTATEA DE JANDARMI

 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ordine şi siguranţă publică - frecvență

3 ani

43 IGJR, 6 SPP, 1 SIE

2

2

2

50

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

 Drept

Drept - frecvență

4 ani

 65 IGPR, 20 IGPF, 1 DGL, 1 DEPABD, 3 DRPCIV,

10 IGJR, 10 IGSU, 5 DGPI

115

 Drept

Drept – distanță (personal MAI)

4 ani

100 taxă

-

100

Ştiinţe administrative

Administrație publică – frecvență (personal civil)

3 ani

100 taxă

-

100

 FACULTATEA DE POMPIERI

 

 Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii – pompieri – frecvență

4 ani

37 IGSU, 10 palestinieni*, 2 Republica Moldova,

1 SIE

1

 

 

50

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

 

 Istorie

Arhivistică – frecvență

3 ani

20 + 5 taxă

-

3

-

25

TOTAL GENERAL

650 + 205 taxă

13

13

8

855

Notă:

În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 și ale Ordinului m.a.i nr. 108/2014, ambele cu modificările și completările ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.

*conform HG 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană, cu modificările și completările ulterioare

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE,

sesiunea de admitere august-septembrie 2018

 

Învățământ postliceal pentru formarea agenților de poliție, subofițerilor, maiștrilor militari; învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor: 1 an

 

Unitatea de învăţământ

Specialitatea/ calificarea

 

Nr. total locuri

 

Nr. locuri

Nr. locuri/ beneficiar

Dintre care

Romi

Minorităţi 

Şcoala de Agenţi de Poliţie

„Vasile Lascăr” - Câmpina

Agent de poliţie

1300

1279 IGPR,

5 DEPABD, 16 DRPCIV

30

10

Şcoala de Agenţi de Poliţie

„Septimiu Mureşan”- Cluj-Napoca 

300

290 IGPR, 10 DEPABD

10

3

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră

„Avram Iancu”  - Oradea

Agent de poliţie de frontieră

 280

260 IGPF, 20 IGI

8

3

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” - Drăgăşani

Subofiţer de jandarmi

350

350 IGJR

4

2

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş”  – Fălticeni

350

350 IGJR

4

2

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă

„Pavel Zăgănescu” – Boldeşti

Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă

300

265

2

-

10 Republica Moldova

Maistru militar auto

25

-

-

Total locuri – Învăţământ postliceal

2880

2880

58

20

 

Notă:

În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 și ale Ordinului m.a.i nr. 108/2014, ambele cu modificările și completările ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.

  

 

NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE,

sesiunea de admitere ianuarie 2019

 

Învățământ postliceal pentru formarea agenților de poliție, subofițerilor, maiștrilor militari; învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor: 1 an

 

 

 

Unitatea de învăţământ

Specialitatea/calificarea

Locuri/ beneficiar

Nr. locuri propuse

Total

Dintre care

Romi

Minorităţi 

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” - Câmpina

Agent de poliţie

1275 IGPR,

20 DGP, 5 SIE

1300

30

10

Şcoala de Agenţi de Poliţie

„Septimiu Mureşan” - Cluj-Napoca 

290 IGPR, 10 DGP

300

10

3

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră Avram Iancu”  - Oradea

Agent de poliţie de frontieră

245 IGPF, 20 IGI, 15 DGP

280

8

3

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” - Drăgăşani

Subofiţer de jandarmi

317 IGJR,

25 SIE, 8 SPP

350

4

2

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş”  – Fălticeni

335 IGJR, 15 SIE

350

4

2

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti

Subofiţer de pompieri

şi protecţie civilă

275 IGSU

300

2

-

Maistru militar auto

10 IGSU, 7 DGL,

3 DGPI, 5 SIE

-

-

Total locuri - Învăţământ postliceal

2880

58

20

Notă:

În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 și ale Ordinului m.a.i nr. 108/2014, ambele cu modificările și completările ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.

 

 

 

Anexa nr.2 - EXTRAS din Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17635 din 16.04.2018

 

 

Condiții suplimentare pentru candidații

la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

 

 

-        să aibă cetățenie română și domiciliu stabil în România;

-        să aibă vârsta de până la 23 ani, împliniți în cursul anului 2018;

-        să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat/adeverință pentru promoția din anul admiterii; 

-        să aibă media minimă la examenul de bacalaureat de 7,00;

-        să cunoască foarte bine limba română și să aibă capacitatea de a se exprimare clar și corect în limba română;

-        să nu fi repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulți ani de studiu, din motive imputabile;

-        să fie declarați apt medical și psihologic, conform reglementărilor MAI;

-        să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;

-        să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție și să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă; să nu fie în curs de cercetare sau judecată;

-        în situația în care fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, să declare în scris că după admitere renunță la calitatea de membru al acestora;

-        candidații care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societăți comerciale, să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunța la aceste calități;

-        sunt dispuși ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naționale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul încheiat;

-        acceptă, în situația în care vor fi declarați „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți cetățenești prevăzute de legislația în vigoare;

-        acceptă efectuarea de verificări asupra activității și comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

-        în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de școlarizare la instituția de învățământ superior de stat care a asigurat școlarizarea. Cu ocazia înmatriculării, candidații vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de școlarizare.

 

De la condițiile de înscriere nu se acordă derogări.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere:

-        tinerii care fac parte din organizații aflate în afara legii, precum și cei care nu dovedesc respect și devotament față de valorile democrației, față de statul de drept și instituțiile sale;

-        adepții unor culte sau organizații religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

-        cei cunoscuți ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofițer;

-        tinerii care au consumat sau au desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

Anexa nr. 3

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandată pentru concursul de admitere în unităţile de învăţământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R - sesiunile 2018 și ianuarie 2019

 

                        I. TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINELE DE CONCURS

 

1. LIMBA ROMÂNĂ

 

LEXIC

- Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului

- Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat

- Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală și câmpul lexical

- Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele

- Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele

- Regionalismele. Arhaismele

- Cuvintele polisemantice

- Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii)

- Pleonasmul

NOŢIUNI DE FONETICĂ

- Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul

- Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe

- Folosirea corectă a accentului în limba română

MORFOSINTAXA

- Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoană, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice

- Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie)

NOŢIUNI DE SINTAXĂ

- Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt

- Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor

- Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare). Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi pauza

- Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază. Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent

- Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie

SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI

- Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă

- Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă

- Atributul şi propoziţia subordonată atributivă

--Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi indirect

- Propoziţia subordonată completivă directă. Propoziţia subordonată completivă indirectă. Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop. Propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale, concesive, consecutive. Expansiunea şi contragerea

- Acordul

SCRIEREA  FUNCŢIONALĂ :

-Tipuri de scrisori

-Cererea

-Procesul-verbal

-Curriculum vitae (în format european)

-Invitaţia

ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA :

- Semnele de punctuaţie : virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză

- Semnele ortografice : cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic

 

2. LIMBA ENGLEZĂ

 

MORFOLOGIA

       VERBUL

- Categoriile gramaticale ale verbului

- Timpul : PRESENT, TRECUT, PREZENT PERFECT, TRECUT PERFECT, VIITOR

- Aspectul simplu şi continuu, perfect

- Diateza: Activă, Pasivă, Verbe cauzative (have, get)

- Persoana şi numărul

- Formele nepersonale ale verbului

- Expresii impersonale

- Verbele auxiliare

- Verbele modale

- Construcții cu subjonctivul

- Verbe cu prepoziții obligatorii

- Verbe frazale

SUBSTANTIVUL

- Numarul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor

 - Substantive numărabile & Substantive nenumărabile

     ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI

- Articolul hotărât. Articolul nehotărât. Articolul zero. Omisiunea articolului

- Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehotărât

NUMERALUL

- Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul fracţionar. Numeralul colectiv. Numeralul multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial

PRONUMELE

- Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele relativ. Pronumele nehotărât. Pronumele negativ

ADJECTIVUL

- Comparaţia adjectivelor. Formarea comparativului şi superlativului. Comparaţia neregulată a adjectivului. Locul adjectivului în propoziţie

 

ADVERBUL

- Comparaţia adverbului

PREPOZIŢIA

SINTAXA

      - Acordul

- Ordinea cuvintelor în propoziţie

- Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative etc.)

- Propoziţii condiţionale (I, II, III); Propoziţii condiţionale mixte

- Corespondenţa timpurilor

- Vorbirea directă şi indirectă

- Întrebări disjunctive

- Propoziția temporală

 

3. LIMBA FRANCEZĂ

 

MORFOLOGIA

     ARTICOLUL

- Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv

- Omisiunea articolului

     SUBSTANTIVUL

- Genul substantivelor.

- Femininul și pluralul substantivelor neregulate.

- Substantive cu două genuri

          ADJECTIVUL

- Locul adjectivului calificativ. Adjective care îşi schimbă sensul după loc

- Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ

- Acordul adjectivului calificativ

- Adjectivele demonstrative, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehotărât

       PRONUMELE

- Pronumele personal (aton, tonic), il – cu valoare de pronume neutru, pronumele personal complement, pronumele demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele interogativ, pronumele adverbiale – en, y, pronumele relativ, pronumele nehotărât

     VERBUL

- Verbe de grupa întâi, grupa a doua, grupa a treia : moduri verbale, timpuri verbale

- Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu avoir, cu verbele reflexive)

- Moduri verbale : indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu

- Timpuri verbale : simple şi compuse

- Diatezele : activă, pasivă, reflexivă

- Verbele impersonale

- Concordanţa timpurilor la modul indicativ

- Si condiţional, Si dubitativ

  ADVERBUL

- Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afirmative, interogative)

- Formarea adverbelor de mod. Poziţia adverbelor negative. Ne expletiv

- Adverbe la comparativ şi superlativ

  CUVINTE DE LEGĂTURĂ

- Prepoziţia (principalele prepoziţii, forme, loc, repetare, omisiune, întrebuinţare), locuţiuni prepoziţionale. Conjuncţia (coordonatoare, subordonatoare)

    

       SINTAXA

- Sintaxa propoziţiei : exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei

- Întrebuinţarea negaţiei ne. Suprimarea negaţiei pas. Interogaţia totală, parţială

- Sintaxa frazei: propoziţii subordonate relative, completive, infinitivale, temporale, circumstanţiale cauzale, concesive, consecutive, de scop

- Discursul raportat

        LEXIC

- Expresii, sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinteAdaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?