Simona s-a trezit din mers

 Simona s-a trezit din mers
Simona s-a trezit din mers