Anii de facultate constituie vechime în muncă

Anii de facultate constituie vechime în muncă
Anii de facultate constituie vechime în muncă