Coronavirus - România: 113589 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

PNL, proiect de lege pentru evitarea cazurilor de incompatibilitate. Cum pierde ANI din atribuții

Monday, 11 January 2016, 11:06 Sursă: REALITATEA.NET

PNL a elaborat un cod de integritate pentru aleșii locali, dar liberalii sar în ajutorul primarilor care pot fi incompatibili, prin proiectul de lege care nu face altceva decât să fure obiectul muncii ANI: verificarea acestor declaraţiilor de avere de către prefect.

Mai exact, vorbim despre PL-x 885/2015, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004, privind statutul aleşilor locali.  Proiectul presupune modificarea Statutului Aleșilor Locali, prin modificarea articolului 74, alieantul 3.

Cine sunt inițiatorii

18 parlamentari PNL au semnat proiectul, senatorul Dorin Dobra fiind cel care a semnat în numele inițiatorilor. Sunt 3 deputați și 15 senatori.

Deputati - PNL: Cupşa Ioan, Gorghiu Alina-Ştefania, Voicu Mihai Alexandru

Senatori - PNL: Ardelean Ben-Oni, Blaga Vasile, Boagiu Anca-Daniela, Câmpeanu Mariana, Dincă Mărinică, Dobra Dorin-Mircea, Grigoraş Viorel, Mihai Cristian Dănuţ, Motoc Octavian, Oprea Mario-Ovidiu, Pereş Alexandru, Popa Mihaela, Popa Nicolae-Vlad, Tudor Doina-Anca, Zisu Ionuţ-Elie.

Care este justificarea din expunerea de motive

În expunerea de motive se precizează că după ce ANI anunță cazurile de incompatibilitate al aleșilor locali, functionarea autoritáților publice este bulversată ”datoritá” măsurilor legale si procedurilor ce se impun in aceste situatii. (A se nota că este folosit greșit în acest context ”datorită„,  întrucât în cazul de față se aplică "din cauză")

”Periodic Agenția Nationalá de Integritate transmite comunícate de presă în care anuntă identificarea unor noi situatii de incompatibilitate sau conflict de interese privitoare la primarii din România, astfel incât, functionarea autoritáților publice respective in care se constată existența cazurilor de incompatibilitate este bulversată datoritá másurilor legale si procedurilor ce se impun in aceste situatii”, se arată în expunerea de motive.

Prin urmare, se mai arată în același document, că pentru a evita aceste situații, este necesară implementarea unor dispozi¡ii legale de preventie ce dispun verificarea declarațiilor de interese depuse de alesii locali la Instituţia Prefectului.

”In consecintă, pentru evitarea acestor situații de incompatibilitate sau conflict de interese, este necesará completarea cadrului legal existent prin implementarea unor dispozi¡ii legale de preventie ce dispun verijicarea declara ilor de interese depuse de alesii locali la Institu¡ția Prefectului”.

Declarațiile, verificate în 10 zile de la alegerea în funcție 

Potrivit documentului, situațiile de incompatibilitate vor fi comunicate de către prefect, în termen de 10 zile de la câștigarea mandatului.

”In acest mod, primarii nou aleşi in functie, după depunerea declaraţiei de interese, vor fi verificaşi cu privire la situatiile neconforme sí/sau cu posibilele situatii  de incompatibilitate  si/sau  conflict  de  interese in termen  de  10 zile de la primirea declaratiilor de cátre Institutia Prefectului”, se mai arată în expunerea de motive.

În document se precizează că prin verificarea declaraţiilor de avere, aleşii locali beneficiază de o minimă consultanţă şi se subliniază că nimeni nu vrea să încalce legea:

Plecánd de la premisa cá nimeni nu doreşte să incalce legea si pentru a preíntâmpina situatii de naturá să afecteze functionarea autorítátilor publice locale, iniţiem prezenta propunere legislativá care prin completarea art. 74 alin.  (3), implicit Institutia Prefectului in verificarea declaratiilor de interese depuse de alesii locali, astfel incát, odatá cu preluarea mandatului, acestia  sá  beneficieze  de  o minimá consultanță la depunerea acestor declaratii.

 Cum arată acum articolul 74, alineatul 3

Iată conţinutul actual al alineatului 3, articolul 74, potrivit căruia al doilea exemplar al declaraţiei de avere se transmite la secretarul general al Prefecturii:

 (3) "Al doilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va pastra intr-un dosar special, denumit registru general de interese"

 Cum va arăta după modificare articolul 74, alineat 3.

 Potrivit cerinţelor din proiectul de lege, se precizează că după ce declaraţia este transmisă către Instituţia Prefectului, se trece la verificarea conformităţii:

Ce spune legea de înființare a ANI. Cum devine inutil proiectul de lege al PNL


Pe de altă parte, legislaţia de funcţionare a ANI, care se regăseşte pe site-ul instituţiei prevede clar, potrivit articolului 1, punctul 39, că inclusiv candidaţii pentru funcţiile de consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar trebuie să îşi depună declaraţiile de avere la BEC, iar apoi, să fie trimise către ANI, în 48 de ore. Prin urmare, este inutil ca declaraţiile de avere să fie verificate de prefect, în condiţiile în care ANI are deja declaraţiile de avere şi se interese ale primarului şi pot fi oricum verificate.

Redăm în continuare, extrasul din Legea 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.

CAPITOLUL I Declararea averii şi a intereselor ART. 1

(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

30. aleşii locali;

39. candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar.

Totodată,  se mai arată că declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere,  iar verificarea se face în cadrul ANI. 

(3) Activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) se desfăşoară în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, înfiinţată prin Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, denumită în continuare Agenţia. 

 2) Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr.

1. (3) Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar sunt obligate să îşi declare averea şi interesele.

(5) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale persoanelor prevăzute la alin. (4) se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripţie, odată cu declaraţia de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Biroul Electoral Central şi biroul electoral de circumscripţie transmit un exemplar al declaraţiilor de avere şi al declaraţiei de interese în maximum 48 de ore.

Care este scopul ANI

Potrivit Legislaţiei privind funcţionarea ANI, scopul Agenţiei este "asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice. În îndeplinirea acestui scop, Agenţia poate dezvolta relaţii de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate", se mai arată în document.

Alte articole din: POLITICĂ
Alte articole din: POLITICĂ