Conexiuni cu o firma care a construit pe teren retrocedat: Fortaletza Management se muta in Portul Constanta (documente)

Conexiuni cu o firma care a construit pe teren retrocedat: Fortaletza Management se muta in Portul Constanta (documente)
Conexiuni cu o firma care a construit pe teren retrocedat: Fortaletza Management se muta in Portul Constanta (documente)