Coronavirus - România: 66631 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro. Iată puntajul și subiectele - LIVE UPDATE

Friday, 30 June 2017, 14:59 Sursă: REALITATEA.NET

S-au publicat baremele şi subiectele la BAC 2017: 

Consultă AICI baremul la GEOGRAFIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Geografie 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la ANATOMIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la ANATOMIE 2017 - formar PDF

Consultă AICI baremul la Biologie 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Biologie 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la CHIMIE anorganică 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la CHIMIE anorganică 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la CHIMIE organică 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Chimie organică 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la FIZICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la FIZICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la INFORMATICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la INFORMATICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la LOGICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la LOGICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la PSHIHOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la PSHOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la SOCIOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele SOCIOLOGIE 2017 - format PDF

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro. Anatomia este una dintre probele pe care elevii claselor a XII-a le susțin vineri, 30 iunie. Este ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d). Realitatea.net vă oferă mai jos modele de subiecte pentru CHIMIE ORGANICA. Vineri, site-ul nostru vă va oferi în timp real subiectele și baremul de corectare. Mult succes!

La finalul articolului puteți găsi modele de subiecte oferite de site-ul Edu.ro. Mai jos aflați subiectele primite la sesiunea de BAC 2016 și baremul de corectare aferent. 

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro - LIVE UPDATE

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro UPDATE: Examenul a început. Este ultima probă a acestei sesiuni.

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro UPDATE: Au trecut două ore și unii ele vi au ieșit deja din clase. Cei care au rămas mai au o oră pentru a rezolva cerințele. 

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro7 UPDATE: Mai avem doar jumătate de oră până la finalul probei. Reamintim că elevii nu mai sunt lăsați să plece cu subiectele din sălile de examen. Din acest motiv, publicarea subiectelor pe site-ul nostru va fi întârziată. 

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro UPDATE: Mai sunt doar zece minute și pe rețelele sociale, elevii care au susținut proba la CHIMIE ORGANICĂ și au ieșit deja din examen își compară rezolvările.

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro UPDATE: Examenul a luat sfârșit!

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro UPDATE: Baremul va fi publicat în jurul orei 15.00 pe Edu.ro și pe Realitetea.net.

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro: Cum a fost anul trecut

(w500) <p>BAREM C

(w500) <p>BAREM C

Iată ce subiecte s-au dat la CHIMIE ORGANICĂ BAC 2016:

(w728) <p>Bacalau

(w728) <p>Bacalau(w728) <p>Bacalau

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro: Ce trebuie să știe candidații

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. 

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. 

Subiecte BAC 2017 Matematică şi Istorie. Profesorii spun că subiectele sunt uşoare, elevii însă.. 

Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;
  • obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

În mod identic cu Evaluarea Națională, lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

Barem Chimie organica BAC 2017 EDU.ro: Calendarul integral al examenului BACALAUREAT 2017

BACALAUREAT 2017 Subiectele la ROMÂNĂ BAC 2017 vor fi disponibile pe www.realitatea.net după începerea probei la Română. Baremul de corectare la ROMÂNĂ BAC 2017 va fi publicat aici în jurul prânzului, când va fi anunțat de EDU.ro.

Accesul candidaților la probele scrise pentru BACALAUREAT 2017 se face în intervalul 7:30-8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Pentru rezolvarea subiectelor de la proba scrisă BACALAUREAT 2017, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen.

La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de către asistenți. Toate sălile de examen la BACALAUREAT 2017 trebuie să aibă în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Ministerul Educației atenționează că este interzis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, ori cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Ministrul Educației, Pavel Năstase, a solicitat, duminică, la videoconferința cu membrii comisiilor județene, cu președinții centrelor de examen și cu cei ai centrelor zonale de evaluare, organizată la sediul MEN, asigurarea condițiilor optime în raport cu prognozele meteorologice pentru fiecare zi în parte.

În acest sens, în sălile de examen trebuie asigurată o climatizare corespunzătoare, în funcție de posibilitățile și dotările spațiilor respective, dar și apa potabilă atât pentru profesorii din comisii, cât și pentru candidați. De asemenea, în toate centrele de examen trebuie să existe asistenţă medicală permanență.

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU:ro. Rezultatele, înainte de contestații, se vor afișa pe 5 iulie, iar notele după contestații pe 10 iulie.

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul sau comunicare.

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro - Calendarul complet al examenului
CALENDARUL examenului de BACALAUREAT 2017
Calendar BACALAUREAT 2017. Bacalaureat 2017 - Sesiunea iunie-iulie 2017:
22 - 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
6 - 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
8 - 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
9, 12 - 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
26 iunie 2017 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

BAREM CHIMIE ORGANICA BAC 2017 EDU.ro. Calendar BACALAUREAT 2017 - Sesiunea august-septembrie 2017
11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă
22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă
24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL