Pe noi, cei de azi, cine ne uneşte?

Pe noi, cei de azi, cine ne uneşte?
Pe noi, cei de azi, cine ne uneşte?