Baza de calcul a punctajului de pensie pentru perioadele anterioare lui 1 aprilie 2001 și ulterior acestei date

Baza de calcul a punctajului de pensie pentru perioadele anterioare lui 1 aprilie 2001 și ulterior acestei date
Baza de calcul a punctajului de pensie pentru perioadele anterioare lui 1 aprilie 2001 și ulterior acestei date