Alegeri locale 2020 Vezi rezultatele parțiale

Rezultate Evaluare Nationala edu.ro Cluj. Toate notele, pe site!

Monday, 24 June 2019, 12:14 Sursă: REALITATEA.NET

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj. Este oficial. Notele la probele de matematică și limba română, în cadrul examenului de Evaluare Națională, vor fi publicate marți, până în ora 12.00, pe site-ul Ministerului Educației, evaluare.edu.ro, la avizierele școlilor, dar și pe Realitatea.net.

Rămâneți pe site-ul nostru pentru a vedea în timp real Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj, statistici și reacții din întreaga țară.

Rezultate Evaluare Nationala 2019 update: notele au fost publicate AICI

Rezultate Evaluare Nationala Edu.ro Cluj: Prezența la probe

Note Evaluare Nationala 2019. Rezultate pe Edu.ro

”La ultima probă scrisă - Limba şi literatura maternă - din cadrul Evaluării Naţionale a absolvenţilor de clasa a VIII-a, desfășurată vineri, 21 iunie, au participat 8.560 de elevi (93,09%). Dintre aceștia, un elev a fost eliminat din cauza tentativei de a frauda examenul, lucrarea fiind notată cu 1”, a anunțat Ministerul Educației, pe 21 iunie.

”Precizăm, în acest context, că proba de matematică din data de 20 iunie a fost susținută de 146.181 de elevi (94,53%). Șase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora primind nota 1”, a mai spus Ministerul, într-un comunicat de presă, înainte de afișarea de rezultate Evaluare Nationala Edu.ro.

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj: Calendarul rămas

După afișarea rezultatelor, pentru elevii nemulțumiți mai există varianta contestațiilor. Apoi, pe 29 iunie, vor fi afișate rezultatele finale. Iată calendarul:

25 iunie 2019 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie 2019 Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

26-28 iunie 2019 Soluționarea contestațiilor

29 iunie 2019 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

NOTĂ: La solicitarea comisiilor județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Rezultate evaluare nationala EDU.ro. Notele la română și matematică

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj: Cum se corectează lucrările

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj

Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează, nota fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro ClujÎn cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4(patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie
aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale. Sub nota finală semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces – verbal, semnat de cei amintiți anterior.

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj: Cum se soluționează contestațiile

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații 4 numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au
evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare, în conformitate cu prevederile alin.(1) și (2). Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații. Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj

Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al
acestuia.

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro ClujComisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiilor județene/comisiei municipiului București anexe la procedura specifică evaluării naționale privind cererea-tip pentru depunerea contestației și declarația-tip menționată la alin. (1).

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Bucuresti. Așteptarea a luat sfârșit! Iată subiectele la matematică

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj: Subiecte matematică

Site-ul nostru, www.realitatea.net, publică, în continuare, subiectele de la examenul de joia trecută. Iată, așadar, ce subiecte au picat la Matematică.

 

Rezultate Evaluare Națională edu.ro Cluj. Ce subiecte au picat la română

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj: Subiecte limba română

Site-ul nostru, www.realitatea.net, publică, în continuare, subiectele de la examenul de marțea trecută:

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj. Subiecte Română Evaluare Națională 2019. Astfel, la subiectul I, elevii au lucrat pe un text de Horia Lovinescu, "Ultima cursă".

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj. Subiecte Română Evaluare Națională 2019. La subiectul II, elevii au avut de redactat o narațiune de 150 - 300 de cuvinte, în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală, în timpul unei activități de lectură.

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj: Situația în 2018

Situaţia statistică generală relevă că din cei 142.847 de candidaţi prezenți, un număr de 104.972 de candidați a obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) - 73,5%. Dintre aceștia, 319 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Rata de participare a fost de 94,8%: 142.847 de candidaţi prezenţi dintr-un total de 150.603 elevi înscrişi.

La proba de Limba și literatura română au obținut note peste 5 (cinci) 118.969 de candidați (83%), în timp ce 2.089 de candidați au fost notați cu 10 (zece). La proba de Matematică 87.577 de candidați (61,3%) au note peste 5 (cinci), iar 1.903 candidați au obținut nota 10 (zece).

Contestaţiile pot fi depuse în cursul zilei de marți, 19 iunie, în intervalul orar 14:00 - 19:00, iar rezultatele finale vor fi afişate în data de 23 iunie.

Rezultatele finale vor fi publicate atât la avizierul unităților de învățământ, cât și online, pe site-ul evaluare.edu.ro.

Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a. Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro Cluj

Alte articole din: Ultimele Stiri
Alte articole din: Ultimele Stiri