Coronavirus - România: 63762 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

REZULTATE BAC. Cea mai rapidă cale să afli nota afișată la bacalaureat 2017 pe www.edu.ro. Dă click

Wednesday, 05 July 2017, 18:48 Sursă: REALITATEA.NET

REZULTATE BAC.  Notele vor fi afişate pe edu.ro miercuri, 5 iulie 2017, până în ora 16:00. Dacă sunteţi nemulţumiţi de notele obţinute puteţi depune contestaţie tot pe 5 iulie, în intervalul orar 16:00 - 20:00.

Rezultatele au fost publicate AICI

REZULTATELE LA BAC 2017 pe materii: 

REZULTATE BAC 2017 Română

REZULTATE BAC 2017 Matematică

REZULTATE BAC 2017 Istorie

REZULTATE BAC 2017 Anatomie

REZULTATE BAC 2017 Biologie

REZULTATE BAC 2017 Geografie

REZULTATE BAC 2017 Fizică

REZULTATE BAC 2017 Informatică 

REZULTATE BAC 2017 Chimie

REZULTATE BAC.  Iată şi rezultatele la BAC 2017 pe judeţe:

Rezultate BAC 2017. Notele la BAC 2017 pe judeţe vor fi afişate în acest articol miercuri, 5 iulie, înainte de ora 16:00.

Potrivit statisticii, în 2004 au promovat Bacalaureatul 84,59% dintre candidaţii înscrişi la prima sesiune, în 2005 - 84,68%, în 2006 - 80,48%, în 2007 - 82,08%, în 2008 - 78,30%, în 2009 - 81,47%, în 2010 - 69,30%, în 2011 - 45,73%, în 2012 - 44,41%, în 2013 - 56,44%, în 2014 - 60,65%, în 2015 - 67,9%, iar în 2016 - 68,1%.

REZULTATE BAC 2017 Bucureşti

REZULTATE BAC 2017 Alba

REZULTATE BAC 2017 Arad

REZULTATE BAC 2017 Arges

REZULTATE BAC 2017 Bacau

REZULTATE BAC 2017 Bihor

REZULTATE BAC 2017 Bistrita Nasaud

REZULTATE BAC 2017 Botosani

REZULTATE BAC 2017 Braila

REZULTATE BAC 2017 Brasov

REZULTATE BAC 2017 Buzau

REZULTATE BAC 2017 Calarasi

REZULTATE BAC 2017 Caras Severin

REZULTATE BAC 2017 Cluj

REZULTATE BAC 2017 Constanta

REZULTATE BAC 2017 Covasna

REZULTATE BAC 2017 Dambovita

REZULTATE BAC 2017 Dolj

REZULTATE BAC 2017 Galati

REZULTATE BAC 2017 Giurgiu

REZULTATE BAC 2017 Gorj

REZULTATE BAC 2017 Harghita

REZULTATE BAC 2017 Hunedoara

REZULTATE BAC 2017 Ialomita

REZULTATE BAC 2017 Iasi

REZULTATE BAC 2017 Ilfov

REZULTATE BAC 2017 Maramures

REZULTATE BAC 2017 Mehedinti

REZULTATE BAC 2017 Mures

REZULTATE BAC 2017 Neamt

REZULTATE BAC 2017 Olt

REZULTATE BAC 2017 Prahova

REZULTATE BAC 2017 Salaj

REZULTATE BAC 2017 Satu Mare

REZULTATE BAC 2017 Sibiu

REZULTATE BAC 2017 Suceava

REZULTATE BAC 2017 Teleorman

REZULTATE BAC 2017 Timis

REZULTATE BAC 2017 Tulcea

REZULTATE BAC 2017 Valcea

REZULTATE BAC 2017 Vaslui

REZULTATE BAC 2017 Vrancea

IATĂ baremele de corectare şi subiectele la BAC 2017: 

Consultă AICI subiectele şi baremul de corectare la ROMÂNĂ BAC 2017

Consultă AICI subiectele şi baremul de corectare la ISTORIE BAC 2017

Consultă AICI subiectele şi baremul de corectare la MATEMATICĂ BAC 2017

Consultă AICI baremul la GEOGRAFIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Geografie 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la ANATOMIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la ANATOMIE 2017 - formar PDF

Consultă AICI baremul la Biologie 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Biologie 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la CHIMIE anorganică 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la CHIMIE anorganică 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la CHIMIE organică 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Chimie organică 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la FIZICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la FIZICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la INFORMATICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la INFORMATICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la LOGICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la LOGICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la PSHIHOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la PSHOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la SOCIOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele SOCIOLOGIE 2017 - format PDF.


CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2017

Sesiunea iunie-iulie 2017

22 - 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a

6 - 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

8 - 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 9,

12 - 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

26 iunie 2017 27 iunie 2017 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă

28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă

30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă

5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)

6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2017

11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă

22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă

23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă

24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă

25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)

2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale

 

 

REZULTATE BAC.  Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 _______________________________________________________________________________

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 1 M E T O D O L O G I A de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011 I DISPOZIŢII GENERALE Art.1 - (1) Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competenţelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare, atins de absolvenţii de liceu. (2) Dreptul de a susţine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învăţământul liceal, indiferent de forma de învăţământ. (3) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, numit în continuare MECTS, organizează în fiecare an şcolar, potrivit legii, două sesiuni de bacalaureat. (4) MECTS organizează în fiecare an şcolar o sesiune specială de bacalaureat, pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat. Calendarul sesiunii speciale se aprobă prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului. (5) Elevii claselor a XII-a din secţiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, susţin probele specifice ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului şi, după caz, ale metodologiei specifice. Art.2 - (1) Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învăţământul superior, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens. (2) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat. (3) Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit. Art.3 - (1) Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe. (2) Taxele de examen menţionate la alineatul (1) se stabilesc anual, până la data de 1 martie, de către MECTS Art.4 - (1) Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoaşterea unora dintre probele promovate în anii menţionaţi, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de către MECTS au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obţinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă. Lista concursurilor/olimpiadelor şcolare internaţionale recunoscute de către MECTS se publică pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului până la începerea sesiunii speciale de bacalaureat. (3) Recunoaşterea/echivalarea probelor se face de către directorul unităţii respective, în urma solicitării scrise a candidatului şi a prezentării dovezilor privind obţinerea premiului la concursul/ olimpiada internaţională. Documentele menţionate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unităţii de învăţământ. Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 _______________________________________________________________________________

REZULTATE BAC.  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 2 Art.5 - În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni: - asistent – cadru didactic de altă specialitate decât cea la care se susţine proba, cu atribuţii de supraveghere în sălile din centrele de examen; - borderou de evaluare – document-tip în care se înregistrează, conform baremului de evaluare şi de notare, punctajul alocat fiecărui răspuns, defalcat unitar la nivel de disciplină, în cadrul centrului de examen; - catalog electronic – document oficial de examen, informatizat, instituit la nivelul centrului de examen, care cuprinde datele de identificare ale candidaţilor şi notele obţinute de aceştia, precum şi numele componenţilor comisiei de bacalaureat şi ale profesorilor examinatori/evaluatori; pentru oficializarea documentului se realizează două copii în formă tipărită, semnate de preşedinţi, vicepreşedinţi, secretari şi profesori examinatori/evaluatori; - centru de examen, centru zonal de evaluare – unităţi de învăţământ organizate special pentru desfăşurarea probelor scrise, respectiv evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului de bacalaureat; - Comisie Naţională de Bacalaureat, comisie de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, comisie de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, comisie de bacalaureat din centrul de examen, comisie de bacalaureat din centrul zonal de evaluare, comisie regională/judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii – grupuri de cadre didactice cu o structură ierarhică, cu atribuţii specifice în organizarea şi desfăşurarea examenului, la nivel naţional, judeţean sau local; - diplomă de bacalaureat – document oficial care atestă promovarea examenului de bacalaureat; - disciplină de examen – conţinuturi studiate/competenţe dobândite pe parcursul liceului, reglementate prin programa de bacalaureat, care sunt evaluate pe baza unor subiecte de examen; - fişă-tip informatizată – cerere individuală de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului şi lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat; - persoana de contact din unitatea de învățământ liceal/centrul de examenresponsabilul activităţii de preluare/descărcare a subiectelor/ pachetelor de fişiere pentru examenul de bacalaureat; - probă de examen – formă de examinare programată să se desfăşoare la o anumită dată, în conformitate cu un anumit calendar, constând în susţinerea unui test oral, scris şi/sau practic, la anumite discipline de examen; - probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale – una din probele A., B., C., D. menţionate la alin. (4) al Art.26 din legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, proba de evaluare a competenţelor digitale; - procedură – act intern care precizează modalitatea oficială de desfăşurare a anumitor activităţi şi care cuprinde: standarde, criterii, date-limită, responsabilităţi şi soluţii practice pentru realizarea acestora; - profesor examinator/evaluator – cadru didactic de specialitate cu atribuţii în examinarea şi evaluarea candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, definite conform prezentei metodologii, respectiv în evaluarea lucrărilor scrise, în baza unor bareme de evaluare şi de notare; Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 _______________________________________________________________________________

REZULTATE BAC.  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 3 - reevaluare a lucrărilor – procesul de evaluare a unor lucrări, în condiţii de resecretizare, de către alţi profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea iniţială, cu scopul verificării corectitudinii evaluării iniţiale; - responsabil cu activitatea de comunicații virtuale la nivel de inspectorat școlar - persoana desemnată prin decizia inspectorului şcolar general care are în atribuţii gestionarea transferului de date şi de subiecte de la CNEE la inspectoratul şcolar şi care acordă consultanţă şi sprijină activitatea persoanelor de contact din centrele de examen/unităţile de învăţământ liceal; - sesiune de bacalaureat – perioadă prestabilită în care se înscriu candidaţii, se susţin probele de examen, se depun şi se soluţionează contestaţiile şi se afişează rezultatele; - stagiu de instruire – cursuri de instruire organizate pentru cadre didactice, axate pe problematica specifică evaluării, precum şi a organizării şi a desfăşurării examenului, care se realizează înaintea sesiunilor de bacalaureat; - subcomisie – grup de cadre didactice subordonat comisiei de bacalaureat din centrul de examen, care are atribuţii specifice în organizarea şi desfăşurarea examenului într-o unitate de învăţământ arondată centrului de examen, situată la altă adresă sau în altă localitate decât cea în care îşi are sediul centrul de examen; subcomisiile se pot organiza în cadrul comisiei şi pe profiluri, pe specializări, eventual în funcţie de limba de predare. II COORDONAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT Art.6 - (1) Coordonarea pe plan naţional a modului de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat este asigurată de Comisia Naţională de Bacalaureat, care se constituie, la începutul fiecărui an şcolar, prin ordin al ministrului şi care funcţionează în cadrul MECTS. (2) La nivel judeţean, coordonarea organizării şi desfăşurării examenului este asigurată de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti Aceasta se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, până la data de 31 martie. Componenţa nominală a acesteia se transmite, spre informare, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Direcţia Generală Educaţie și Învățare pe Tot Parcursul Vieții. (3) În unităţile de învăţământ liceal, în centrele de examen şi în centrele zonale de evaluare, organizarea examenului este asigurată de comisii de bacalaureat numite de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile din prezenta metodologie. (4) Coordonarea activităţii în centrele de contestaţii este asigurată de comisia regională/judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii, numită de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, până la data de 1 iulie, pentru prima sesiune, şi până la data de 2 septembrie, pentru cea de-a doua sesiune. A. Comisia Naţională de Bacalaureat Art.7 Comisia Naţională de Bacalaureat se compune din: - preşedinte: secretarul de stat responsabil pentru învăţământul preuniversitar; - vicepreşedinţi: directorul general al Direcţiei Generale Educaţie și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, directorul general al Direcţiei Generale Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul și Partenerii Sociali, directorul general al Direcţiei Generale Învăţământ Superior, directorul general al Centrului Naţional de Evaluare și Examinare; Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 _______________________________________________________________________________

REZULTATE BAC.  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 4 - secretari: specialişti ai Centrului Naţional de Evaluare și Examinare și ai Direcţiei Generale Educaţie și Învățare pe Tot Parcursul Vieții; - 5-9 membri: directori, şefi de serviciu, inspectori generali din MECTS, specialişti din cadrul Centrului Naţional de Evaluare și Examinare, profesori din învăţământul preuniversitar. Art.8 Comisia Naţională de Bacalaureat are următoarele atribuţii: (1) publică, la începutul anului şcolar, calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, lista disciplinelor de examen, în funcţie de filieră, de profil, de specializare/calificare profesională, precum şi programele de examen; (2) organizează sesiunea specială de bacalaureat pentru elevii din clasa a XII-a participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale, precum şi probele specifice pentru elevii claselor a XII-a din clasele/secţiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, a limbii italiene sau a limbii spaniole, incluse în acordurile bilaterale; (3) aprobă lista centrelor de examen şi a centrelor zonale de evaluare pentru examenul de bacalaureat, ca urmare a propunerilor comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti; (4) selectează şi propune numirea, prin ordin al ministrului, a preşedinţilor comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, din listele nominale înaintate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului de către instituţiile de învăţământ superior; (5) organizează stagii de instruire pentru preşedinţii comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti; (6) în situaţii justificate, poate aproba, la propunerea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau a delegatului Comisiei Naţionale de Bacalaureat, înlocuirea unor preşedinţi de comisie; (7) stabileşte structura şi numărul variantelor de subiecte pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, precum şi pentru probele scrise, din care se extrag, prin tragere la sorţi, subiectul de examen şi subiectul de rezervă; (8) asigură confidenţialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei de subiecte până în momentul când aceasta devine publică; (9) publică, pe site-ul oficial, subiectul de examen, subiectul de rezervă, dacă este cazul, şi baremul de evaluare şi de notare, după finalizarea probei scrise pentru fiecare disciplină; (10) decide, în cazuri justificate, folosirea subiectului de rezervă; (11) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, comisiile regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii şi comisiile din centrele de bacalaureat; (12) poate decide evaluarea lucrărilor dintr-un judeţ în alt judeţ; (13) decide reevaluarea unor lucrări, în perioada desfăşurării examenului sau ulterior sesiunii de bacalaureat, dar nu mai târziu de un an de la desfăşurarea examenului; (14) stabileşte modalităţile de raportare şi de centralizare a datelor, analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului naţional de bacalaureat, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti şi de către delegaţii Comisiei Naţionale şi prezintă concluziile conducerii MECTS; (15) poate decide suspendarea, pe o perioadă de 1-5 ani, a dreptului de participare în comisiile de bacalaureat din sesiunile următoare a cadrelor didactice care nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, atribuţii stabilite prin ordine, decizii şi/sau prin prezenta metodologie; Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 _______________________________________________________________________________

REZULTATE BAC.  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 5 (16) poate dispune începerea imediată a procedurilor prevăzute de lege pentru cercetarea faptelor şi, după caz, pentru sancţionarea persoanelor care încalcă prevederile prezentei metodologii; (17) propune ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului modificări în modul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. Art.9 Comisia Naţională de Bacalaureat poate delega reprezentanţi pe lângă comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti. Delegatul Comisiei Naţionale de Bacalaureat are următoarele atribuţii: a) controlează respectarea prezentei metodologii de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti şi de către comisia regională/judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii, inspectează unităţile de învăţământ liceal în care se organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, centrele de examen şi centrele zonale de evaluare; b) îndrumă comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat; c) propune comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau Comisiei Naţionale de Bacalaureat schimbări în componenţa comisiilor, atunci când constată nerespectarea metodologiei sau disfuncţii în organizarea şi desfăşurarea examenului; d) în cazul în care constată abateri ale persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, reprezentantul Comisiei Naţionale de Bacalaureat poate propune comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau Comisiei Naţionale de Bacalaureat măsuri de sancţionare a cadrelor didactice în cauză sau/și suspendarea posibilităţii de a se organiza, în anul şcolar următor, centru de examen/centru zonal de evaluare în unitatea şcolară respectivă; e) întocmeşte un raport pe care îl înaintează Comisiei Naţionale de Bacalaureat. B. Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti Art.10 - (1) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti se compune din: - preşedinte - inspectorul şcolar general sau un inspector şcolar general adjunct; - vicepreşedinte – inspector şcolar general adjunct sau inspector şcolar de specialitate; - 1-2 secretari - inspectori şcolari de specialitate, directori sau informaticieni/cadre didactice cu abilităţi în operarea pe calculator; - 3-5 membri - inspectori şcolari de specialitate, informaticieni/cadre didactice cu abilităţi în operarea pe calculator. (2) Unul dintre secretarii sau membrii comisiei este responsabilul cu activitatea de comunicații virtuale la nivel de inspectorat școlar. (3) Din comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti fac parte şi inspectorii şcolari de limba şi literatura română, de limbi moderne, de informatică şi, după caz, de limba şi literatura maternă, care monitorizează, cu precădere, organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Art.11 Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii generale: (1) nominalizează, până la data de 15 aprilie, componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, din fiecare unitate de învăţământ liceal care are clase terminale; (2) nominalizează, până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi până la data de 22 iulie, pentru a doua sesiune, centrele de examen, unităţile şcolare arondate acestora, precum şi centrele zonale de evaluare şi transmite, spre aprobare, Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 _______________________________________________________________________________

REZULTATE BAC.  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 6 lista acestora, până la aceleaşi date, în format electronic, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional de Evaluare și Examinare. La stabilirea centrelor de examen se vor avea în vedere, cu prioritate, unitățile de învățământ care permit organizarea sălilor de examen și a sălilor în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv în aceeași clădire, precum și acele unități de învățământ ale căror săli de clasă sunt dotate cu camere de supraveghere; (3) asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru examenul de bacalaureat. Se confecţionează două tipuri de ştampile rotunde, care vor avea următorul conţinut: a. ştampila pentru centrele de examen: “Bacalaureat 2011 – C.E.”; b. ştampila pentru centrele zonale de evaluare: “Bacalaureat 2011 – C.Z.E”; Ştampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm şi nu vor fi numerotate. În situaţia în care un centru de examen are organizată o subcomisie într-o altă localitate, se confecţionează o ştampilă separată pentru subcomisia respectivă; (4) ia măsuri de soluţionare a problemelor de finanţare a acţiunilor legate de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat şi pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile şi logistica necesară pentru buna desfăşurare a examenului şi a evaluării: copiatoare în stare de funcţionare, care să permită multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate şi a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, conexiune internet, fişet metalic etc. (5) solicită autorităţilor judeţene de sănătate şi consiliilor locale, operatorilor de energie electrică, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc. asigurarea prezenţei personalului medical în fiecare centru în care se susţin probe în cadrul examenului de bacalaureat, respectiv asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea examenului; (6) solicită structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, de poliţie şi de jandarmerie, de la nivel judeţean, precum şi primăriilor, asigurarea prezenţei poliţiştilor din poliţia comunitară sau a jandarmilor la sediul comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti şi la centrele de bacalaureat, pentru paza lucrărilor scrise şi pentru păstrarea ordinii publice. Prezenţa acestora va fi solicitată şi pentru transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestaţii şi invers; (7) stabileşte, pentru fiecare centru de bacalaureat, componenţa comisiilor de bacalaureat, cu excepţia preşedinţilor care sunt cadre didactice universitare; (8) realizează instruirea tuturor persoanelor implicate la nivel de judeţ/municipiul Bucureşti în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (9) controlează şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti; (10) sesizează imediat Comisiei Naţionale de Bacalaureat orice situaţie a cărei rezolvare nu este prevăzută în metodologie şi solicită, în cazuri justificate, subiecte de rezervă; (11) elaborează şi transmite Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la termenele stabilite, rapoartele solicitate de aceasta sau prevăzute în prezenta metodologie; (12) organizează centrul regional/judeţean/ al municipiului București de contestaţii şi numeşte comisia regională/judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii; (13) monitorizează calitatea evaluării, inclusiv prin reevaluarea unor lucrări, în perioada desfăşurării examenului sau ulterior; (14) elaborează şi transmite Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Direcţia Generală Educaţie și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final; (15) poate decide suspendarea, pe o perioadă de 1-5 ani, a dreptului de participare în comisiile de bacalaureat din sesiunile următoare a cadrelor didactice care nu şi-au Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 _______________________________________________________________________________

REZULTATE BAC.  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 7 îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, atribuţii stabilite prin ordine, decizii şi/sau prin prezenta metodologie; (16) poate dispune începerea imediată a procedurilor prevăzute de lege pentru cercetarea faptelor şi, după caz, pentru sancţionarea persoanelor care încalcă prevederile prezentei metodologii; (17) asigură confidenţialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei de subiecte până în momentul când aceasta devine publică (18) desemnează, dintre membrii comisiilor de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal în care se organizează probe de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și din centrele de examen, câte o persoană de contact în vederea organizării procesului de transmitere/preluare a subiectelor pentru examenul de bacalaureat; (19) atribuţiile membrilor comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sunt prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin. C. Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale Art.12 – (1) Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se organizează în fiecare unitate de învăţământ liceal care are clase terminale şi se compune din: - preşedinte – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; - secretar – un cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician; - membri – 1-2 cadre didactice; - asistenţi – câte 2 cadre didactice, de altă specialitate decât cea la care se susţine proba, pentru fiecare sală în care se desfăşoară probe scrise sau practice de examen; - profesori examinatori - profesori de specialitate, pentru fiecare disciplină de examen la care se susţin probe de evaluare a competenţelor. (2) Secretarul sau unul din membrii comisiei este persoana de contact nominalizată conform Art. 11, alin. (17). (3) În cazuri excepţionale, bine justificate, se pot organiza centre de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în care pot fi arondaţi candidaţi proveniţi din mai multe unităţi de învăţământ liceal care au clase terminale. Art.13 - Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale are următoarele atribuţii: (1) răspunde de organizarea, în unitatea de învăţământ respectivă, a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii; (2) asigură desfăşurarea corespunzătoare a tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; (3) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat; (4) elaborează documentele necesare desfăşurării probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat; (5) elaborează şi completează documentele necesare înscrierii şi participării candidaţilor din seria curentă la probele din cadrul examenului de bacalaureat; (6) asigură condiţiile necesare organizării şi desfăşurării probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - sălile în care se desfăşoară probele, imprimatele pentru lucrările scrise, copiatoare, fişete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat în deplină siguranţă, calculatoare având softul necesar pentru Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 _______________________________________________________________________________

REZULTATE BAC.  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 8 desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor digitale, telefon, fax, radio, conexiune internet etc.; (7) completează cataloagele electronice cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidaţilor, cu disciplinele de examen pe care aceştia le susţin, colectează şi transmit alte date necesare, solicitate de Comisia Naţională de Bacalaureat sau de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti; (8) examinează candidaţii la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; (9) înregistrează în catalogul electronic participarea/neparticiparea candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi, după caz, rezultatele obţinute la acestea; (10) afişează listele candidaţilor care s-au prezentat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, precum şi, după caz, rezultatele obţinute de aceştia; (11) repartizează candidaţii pe săli, pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în ordine alfabetică şi afişează listele respective, cu 24 de ore înainte de prima probă, la avizierul unităţii de învăţământ şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele. La proba de evaluare a competenţei lingvistice, repartizarea pe săli se face în ordine alfabetică, în funcţie de limba la care candidaţii susţin proba; (12) sesizează imediat comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti orice situaţie deosebită, apărută în timpul desfăşurării probelor; (13) stabileşte, prin tragere la sorţi, în dimineaţa fiecărei probe scrise sau practice, repartizarea pe săli a asistenţilor şi îi instruieşte; (14) preia, de la Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, subiectele şi le multiplică pentru fiecare comisie/subcomisie sau, după caz, pentru fiecare candidat în parte, conform procedurilor aprobate; (15) distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru proba de înțelegere a textului audiat, pentru probele scrise, respectiv, după caz, pentru proba practică pe calculator; (16) ia măsuri pentru ca, în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de bacalaureat sau se desfăşoară probele scrise de examen, să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, de Comisia Naţională de Bacalaureat sau neprevăzute de prezenta metodologie; (17) asigură examinarea candidaţilor la toate tipurile de probe stabilite pentru disciplinele incluse în evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale, respectând prevederile prezentei metodologii, precum şi procedurile şi standardele de evaluare şi examinare stabilite de Centrul Naţional de Evaluare și Examinare; (18) elaborează şi transmite comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, în termen de patru zile de la încheierea fiecărei probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acesteia; (19) asigură securitatea tuturor lucrărilor/documentelor de examen, scrise sau electronice şi le păstrează până la sfârşitul anului şcolar următor;atribuţiile membrilor Comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sunt prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin. D. Comisia de bacalaureat din centrul de examen Art.14 - (1) Comisia de bacalaureat din centrul de examen se compune din: - preşedinte – un cadru didactic universitar, având titlul ştiinţific de doctor, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului; - 1-2 vicepreşedinţi – inspectori şcolari de specialitate, directori sau profesori având gradul didactic I sau II; Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 _______________________________________________________________________________

REZULTATE BAC.  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 9 - secretar – un cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician; - membri – 1-5 profesori, de regulă având gradul didactic I sau II, cu abilităţi în operarea pe calculator; - asistenţi – câte 2 cadre didactice, de altă specialitate decât cea la care se susţine proba, pentru fiecare sală în care se desfăşoară probe scrise de examen; (2) Secretarul sau unul din membrii comisiei este persoana de contact nominalizată conform Art. 11, alin. (17). (3) Al doilea vicepreşedinte va fi numit la acele comisii de examen la care numărul de candidaţi depăşeşte 450. (4)La centrele de examen unde se susţin probe în limbile minorităţilor, cel puţin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cunoscător al limbii respective. Art.15 - Comisia de bacalaureat din centrul de examen are următoarele atribuţii: (1) organizează şi răspunde de desfăşurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii; (2) asigură organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a probelor scrise; (3) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (4) preia, sub semnătura preşedintelui, de la directorul unităţii de învăţământ în care se află centrul de examen, documentele necesare desfăşurării examenului de bacalaureat. Conducerea unităţii de învăţământ în care este organizat centrul de examen asigură condiţiile necesare organizării şi desfăşurării examenului - sălile de concurs, imprimatele pentru lucrările scrise, copiatoare, fişete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat în deplină siguranţă, calculatoare, telefon, fax, radio; (5) verifică autenticitatea actelor de înscriere, respectarea condiţiilor de participare la examen şi întocmirea listelor de înscriere; conducerile unităţilor de învăţământ arondate centrului de examen răspund de corectitudinea datelor transmise, a actelor predate, a listelor de înscriere la examenul de bacalaureat; (6) verifică modul în care au fost completate cataloagele electronice cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidaţilor, disciplinele de examen pe care aceştia le susţin la probele scrise, participarea candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi, după caz, rezultatul evaluării acestora; (7) înregistrează în catalogul electronic notele obţinute la probele pe care candidaţii le-au susţinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidaţii au obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare internaţionale şi pentru care aceştia au solicitat recunoaşterea în sesiunea respectivă, conform Art.4, din prezenta metodologie. Înregistrarea în catalogul electronic a acestor note se face pe baza adeverinţelor/ dovezilor depuse de candidaţi la înscriere. Adeverinţele/ dovezile rămân ca anexă la forma tipărită a catalogului electronic şi se păstrează permanent. Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marchează în catalogul electronic, precizând, într-o notă de subsol, că au fost obţinute în sesiunile anterioare sau că au fost echivalate; (8) repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, afişează listele respective, cu 24 de ore înainte de prima probă, la avizierul unităţii de învăţământ şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele; repartizarea pe săli se face în funcţie de disciplinele şi tipul de subiecte solicitate de candidaţi pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare probă, în ordine alfabetică; (9) sesizează imediat comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti orice situaţie deosebită, apărută în timpul desfăşurării examenului, şi solicită, dacă este cazul, subiecte de rezervă; (10) stabileşte, prin tragere la sorţi, în dimineaţa fiecărei probe, repartizarea pe săli a asistenţilor şi îi instruieşte; Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 _______________________________________________________________________________

REZULTATE BAC.  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 10 (11) preia, de la Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, conform procedurilor aprobate, subiectele şi multiplică, pentru fiecare candidat, subiectul pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de examen; (12) asigură confidenţialitatea subiectelor din preluării variantei de subiecte până în momentul când aceasta devine publică; (13) distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise; (14) ia măsuri pentru ca, în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de bacalaureat sau se desfăşoară probele scrise de examen, să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti , de Comisia Naţională de Bacalaureat sau neprevăzute de prezenta metodologie; (15) asigură, prin preşedinte, însoţit de vicepreşedinte, de secretar sau de un membru al comisiei, transportul în deplină siguranţă şi predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrărilor scrise şi a catalogului electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplină şi tip de subiect, pentru care s-a susţinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, se asigură, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului; (16) primeşte de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin preşedinte şi vicepreşedinte, secretar sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul electronic cu notele obţinute de candidaţi şi două exemplare, în formă tipărită, ştampilate şi semnate, ale catalogului electronic, asigurând transportul acestora, în deplină siguranţă, la centrul de examen; (17) afişează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi, după primirea acestora de la centrele zonale de evaluare; (18) primeşte eventualele contestaţii la probele scrise; (19) transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea iniţială; (20) afişează rezultatele definitive, după rezolvarea contestaţiilor; (21) extrage din catalogul electronic situaţia la examen a candidaţilor proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen şi o transmite liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat; (22) elaborează şi transmite comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acesteia; (23) predă directorului unităţii de învăţământ în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, catalogul electronic şi două exemplare tipărite ale catalogului electronic, semnate şi ştampilate, precum şi celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului; (24) atribuţiile membrilor Comisiei de bacalaureat din centrul de examen sunt prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin. E. Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare Art. 16 - (1) Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare se compune din: - preşedinte – un cadru didactic universitar, având titlul ştiinţific de doctor, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului; - vicepreşedinte – un inspector şcolar de specialitate, un director sau un profesor având gradul didactic I sau II; - secretar – un cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician; - membri – 1-5 profesori, de regulă având gradul didactic I sau II, cu abilităţi în operarea pe calculator; Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 _______________________________________________________________________________

REZULTATE BAC.  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 11 - profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise. (2) În funcţie de numărul de lucrări, în centrul zonal de evaluare, pot fi propuşi mai mulţi vicepreşedinţi şi secretari în comisie, de regulă câte un vicepreşedinte, respectiv un secretar la 1000 de lucrări. (3) Numărul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe discipline, va fi stabilit în funcţie de numărul lucrărilor scrise care trebuie evaluate în centrul respectiv, prevăzând, de regulă, 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. (4) La centrele zonale de evaluare unde se evaluează lucrări elaborate în limbile minorităţilor, cel puţin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cunoscător al limbii respective. Art.17 Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are următoarele atribuţii: (1) primeşte, în zilele în care se susţin probe scrise, cu proces-verbal semnat de preşedinte şi de vicepreşedinte/secretar/un membru, lucrările scrise aduse de delegaţii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate; (2) asigură securitatea şi integritatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul zonal de evaluare; (3) asigură evaluarea lucrărilor scrise, respectând baremul de evaluare şi de notare, precum şi prevederile prezentei metodologii; (4) înregistrează, în catalogul electronic, notele la fiecare probă scrisă, pentru fiecare candidat arondat centrului; (5) calculează mediile generale şi le înregistrează în catalogul electronic; (6) predă, prin preşedinte şi vicepreşedinte, cu proces-verbal, catalogul electronic şi două exemplare din forma tipărită a catalogului electronic completat, semnat de profesorii evaluatori şi ştampilat, către delegaţii centrului de examen; (7) primeşte, de la delegaţii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea iniţială; (8) transmite către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti , în deplină siguranţă, lucrările scrise sigilate, ale căror note iniţiale au fost contestate, în vederea transmiterii acestora către centrul regional de contestaţii. În situaţia în care Comisia Naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre judeţene de contestaţii, lucrările se transmit direct la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii; (9) primeşte, de la comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti , respectiv de la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii, lucrările scrise care au fost reevaluate de comisia regională de contestaţii, respectiv de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii şi o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia; (10) predă cu proces-verbal, prin preşedinte şi vicepreşedinte, lucrările scrise, borderourile de evaluare originale şi celelalte documente de examen, către directorul unităţii de învăţământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare. (11) atribuţiile membrilor Comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare sunt prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin. F. Comisia regională/judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii Art.18 - Comisia regională/judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii are următoarea componenţ


Vezi mai multe


Alte articole din: Ultimele Stiri
Alte articole din: Ultimele Stiri