BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. Iată subiectele la Limba Română

Monday, 29 June 2015, 12:06 Sursă: REALITATEA.NET

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. Luni, 29 iunie, elevii de clasa a XII-a susţin proba scrisă la Limba şi Literatura Română, în cadrul examenului de Bacalaureat 2015. Examenul de BAC continuă marţi, 30 iunie, cu proba scrisă la Limba şi Literatura Maternă, iar pe 1 iulie are loc proba obligatorie a profilului. Pe 3 iulie, absolvenţii de liceu vor susţine proba scrisă la alegere a profilului şi specializării. Afişarea rezultatelor la BAC 2015 va avea loc pe 7 iulie (până la ora 12:00). REALITATEA.NET vă oferă, în timp real, toate informaţiile despre subiectele, baremul de corectare şi rezultatele de la BACALAUREAT 2015.

Adaugă părerea ta

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ Elevii care au terminat liceul la profilul Real au primit o caracterizare a unui personaj din operele lui Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu la subiectul III, în timp ce absolvenții profilului Uman au primit, tot la ultimul subiect, un eseu despre relația între două personaje în romanul interbelic.

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. Real: Caracterizarea unui personaj din Ion Creangă, George Călinescu sau Marin Preda

Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre importanța sportului

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Caracterizarea unui personaj din Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. Uman: Relația între două personaje în romanul interbelic

Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre rolul scriitorului în societate

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015, încep luni, 29 iunie, cu testarea cunoștințelor de limbă și literatura română (proba E)a).

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. Un număr de 168.945 de candidați s-au înscris în vederea susținerii examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015, cu peste 7.000 mai mulți decât în aceeași sesiune a anului trecut (161.682 de elevi), informează Ministerul Educației.

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, dintre aceștia 143.949 de candidați (76,89%) provin din promoția curentă, iar 24.996 de candidați (23,11%) provin din seriile anterioare. În funcție de forma de învățământ absolvită, candidații înscriși pentru a participa la această sesiune a Bacalaureatului sunt distribuiți astfel: 163.462 — zi, 2.943 — seral și 2.540 — frecvență redusă.

Prima sesiune din acest an a examenului național de Bacalaureat a început luni, 8 iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Proba s- a desfășurat pe durata a trei zile (8-10 iunie). În intervalul 10-12 iunie a avut loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), iar în perioada 15-19 iunie se va desfășura evaluarea competențelor digitale (proba D). Ciclul probelor orale s-a încheiat cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C), programată în perioada 22 și 26 iunie.

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ 

Barem Bacalaureat 2015 Profil Real. Subiecte Limba și literatura română
Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

1. Găsește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor socoteai și deștepți (2 puncte)

2. Explică rolul cratimei în secvența n-ai venit (2 puncte)

3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/ expresie care conține substantivul viață (2 puncte)

4. Precizează o temă a discuției dintre personajele din textul dat (4 puncte)

5. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/ grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe (4 puncte)

6. Menționează o modalitate de caracterizare a personajului Ruxandra, exemplificând-o cu o secvență semnificativă din textul dat. (4 puncte)

7. Prezintă rolul notațiilor autorului în textul dat (4 puncte)

8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic (4 puncte)

9. Comentează, în 60-100 de cuvinte, următoarea secvență din text (4 puncte)

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre importanța sportului

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Caracterizarea unui personaj din Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ: Barem Bacalaureat 2015 Profil Uman. Subiecte Limba și literatura română
Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre rolul scriitorului în societate

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. Rezultatele vor fi afişate pe 7 iulie

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. Rezultatele examenelor de Bacalaureat vor fi afişate cu o zi mai târziu decât era programat. Ca atare, elevii de clasa a XII-a vor afla notele pe 7 iulie, zi în care vor fi depuse şi contestaţiile, şi nu pe 6 cum era stabilit iniţial.

Date de afişare a rezultatelor a fost decalată în condiţiile în care ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a emis un ordin prin care a dispus evaluarea lucrărilor în centrele de corectare din alte judeţe.

Cel mai probabil, acestea vor fi stabilite prin tragere la sorţi. În noul calendar al examenului maturităţii, soluţionarea contestaţiilor figurează în zilele de 8 şi 9 iulie, iar data afişări rezultatelor finale, rămâne aceeaşi, 10 iulie.

Înainte de anunţul oficial făcut de ministerul Educaţiei, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a anunţat că susţine această propunere.

FSLI consideră că prin schimbarea modalităţii de corectare a lucrărilor nu va mai exista nicio suspiciune nici asupra rezultatelor finale ale examenului de bacalaureat, nici asupra profesorilor care corectează.

”O supraveghere care să nu permită elevilor să se inspire în timpul examenului şi această procedură propusă vor conduce la o evaluare obiectivă a celor care susţin examenul de bacalaureat. Această modalitate de corectare a lucrărilor va elimina posibilitatea ca anumiţi elevi să fie favorizaţi”, a precizat preşedintele FSLI, Simion Hancescu.

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. Probele orale sunt notate cu calificative, nu cu note, şi nu sunt luate în calcul la media examenului, însă dacă un candidat nu se prezintă la o probă de evaluare a competenţelor orale, el pică automat examenul.

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ: Ce trebuie să știi

Candidații vor primi trei subiecte, notate fiecare cu câte 30 de puncte. Examenul va începe la ora 9.00 şi ţine trei ore. Candidaţii sunt aşteptaţi să intre în săli cel târziu până la ora 08.30, atunci când se va face şi tragerea la sorţi a variantelor de subiecte.

SUBIECTUL I are ca suport un text literar studiat la prima vedere, aparținând genului liric, epic sau dramatic. Itemii folosiți sunt semiobiectivi, de tip întrebare structurată.

SUBIECTUL II presupune redactarea unui text de tip argumentativ, pornind de la ideile sugerate de un text de tip aforistic/critic.

SUBIECTUL III vizează aspecte de analiză tematică, structurală si stilistică a operelor studiate ce aparțin autorilor canonici/speciilor literare/tipurilor de texte menționate în programa de examen si constă în elaborarea unui eseu structurat.
Această probă are durata de 180 de minute, adică trei ore.

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂCe se notează la proba de la limba română

Prin susținerea probei la această disciplină, candidații trebuie să facă dovada competențelor formate atât în ciclul inferior, cât si în ciclul superior al liceului (clasele a IX-a - a XII-a), prin raportare la conținuturile parcurse, în conformitate cu programa de examen:
1. Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare
2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală si stilistică în receptarea textelor literare si nonliterare
3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare. La acest punct se urmărește identificarea si explicarea relațiilor dintre opere literare si contextul cultural în care au apărut acestea; argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare; argumentarea unui punct de vedere privind textele literare si nonliterare studiate sau la prima vedere.
Elevii trebuie să știe ce anume se notează la proba de la limba română
Potrivit Ministerului Educației, prin susținerea probei la această disciplină, candidații trebuie să facă dovada competențelor formate atât în ciclul inferior, cât si în ciclul superior al liceului (clasele a IX-a - a XII-a), prin raportare la conținuturile parcurse, în conformitate cu programa de examen:
1. Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare
2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală si stilistică în receptarea textelor literare si nonliterare
3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare. La acest punct se urmărește identificarea si explicarea relațiilor dintre opere literare si contextul cultural în care au apărut acestea; argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare; argumentarea unui punct de vedere privind textele literare si nonliterare studiate sau la prima vedere.

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ - Calendarul examenelor

25 - 29 mai: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

8 - 10 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-12 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

15–19 iunie: Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22-26 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

29 iunie: Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie: 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie: Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie: Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

8-9 iulie: Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie: Afişarea rezultatelor finale

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. În ceea ce priveşte desfăşurarea examenului de maturitate, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a transmis că o parte dintre camerele video de la BAC-ul din această vară vor înregistra şi audio.

„5% dintre camerele video de la BAC-ul de anul acesta va înregistra şi audio. Există recomandarea Ministerului de a implementa şi sisteme audio. Mi se pare relevantă pregătirea elevilor, nu supravegherea”, a spus acesta.

Metodologia de organizare a Bac-ului prevede că se interzice candidaţilor să intre în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ Bacalaureat 2015. Regulile examenului. Candidaților le este interzis să aducă în sala de examen elefoane, ghiozdane, cărţi şi alte materiale din care se pot inspira, conform metodologiei de organizare a examenului de Bacalaureat 2015.

Realitatea.net vă oferă informații actualizate și în timp real despre subiecte la Limba Română, despre barem și rezolvări, atât pentru profilul Uman și Pedagogic, cât și pentru cel Real și Tehnologic.

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂSubiecte la Limba Română. Câți elevi s-au înscris la această probă

Examenul de Bacalaureat 2015 va fi susținut de aproape 170.000 de elevi, care vor susține testele în 520 de centre de examninare. În acest an, lucrările vor fi corectate în alt județ decât în cel în care este susținut examenul, a anunțat Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu.

La această sesiune s-au înscris 168.945 de absolvenţi, cu peste 7.000 mai mulţi decât anul trecut. Există numeroși candidați - aproximativ 340.000 - care nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat în anii trecuți, însă doar 25.000 dintre ei s-au înscris la examen pentru sesiunea iunie-iulie.

BACALAUREAT 2015. Astăzi încep probele scrise. Când se afişează rezultatele

Examenul de Limba Română va fi susținut de 150.000 de elevi, urmând să fie adaptat profilului clasei de liceu pe care a absolvit-o fiecare candidat.

Absolvenţii de clasa a XII-a care au urmat cursurile de profil uman sau pedagogic vor primi la examenul de Bac 2015 subiecte mai dificile decât cei care provn din clasele cu profil real sau tehnologic.

BACALAUREAT SUBIECTE ROMÂNĂ. Subiecte Limba Română pe Edu.ro

Absolvenţii de liceu promovează examenul de Bacalaureat 2015 dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

au susţinut probele de evaluare a competenţelor;

au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Rezultatele vor fi afișate în 6 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile trebuie să fie depuse până la ora 16:00, în aceeași zi, urmând să fie soluționate între 7 și 9 iulie, iar rezultatele finale să fie publicate în 10 iulie.

Găsiți câteva modele de subiecte pe care elevii le vor primi la examen pe subiecte2015.edu.ro. Ultimul subiect va fi redactarea unui eseu de minimum 600 de cuvinte. Fiecare dintre cele trei subiecte propuse va fi notat cu 30 de puncte.

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE ROMÂNĂ - Barem Limba Română

Ministerul Educației va publica, astăzi, începând cu ora 15.00, baremele de evaluare pentru proba de Limba și literatura Română din cadrul examenului de Bacalaureat 2015.

În ceea ce privește probele susținute până acum de elevi, cele de competențe la limba română, informatică și o limbă străină, rezultatele au fost destul de bune.

La examenul oral la limba română, 8.631 de candidaţi (69,33%) au obţinut certificatul de utilizator experimentat, 31.172 de elevi (21,91%) au obţinut certificatul de utilizator avansat, iar 12.463 de elevi (8,76%) au primit certificatul de utilizator mediu, arată centralizarea trimisă de Ministerul Educaţiei.

În proba de competenţe digitale, din totalul de 128.873 de candidați, 32.663 (25,36%) au obţinut certificatul de utilizator experimentat, 38.585 (29,94 %) - certificatul de utilizator avansat, 41.175 (31,95%) - certificatul de utilizator mediu şi 15.721 (12,19%) - certitficatul de utilizator începător.

Subiecte Bacalaureat 2015 Limba română. Criterii

Potrivit centrului Național de Evaluare și Examinare, la examenul de BAC 2015, subiectele la Limba și literatura Română trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de Ministerul Educaţiei;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzator conţinutului programelor de Bac, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea compeţentelor prevăzute în aceste programe;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;