Coronavirus - România: 18283 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

BACALAUREAT 2016, sesiunea de toamnă. Etape de la BACALAUREAT pe care trebuie să le parcurgă elevii

Monday, 15 August 2016, 20:14 Sursă: REALITATEA.NET

BACALAUREAT 2016, sesiunea de toamnă. Pentru susţinerea examenului în a doua sesiune s-au înscris 42.261 de absolvenţi de liceu. Dintre aceştia, 27.848 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar 14.413 candidaţi provin din seriile anterioare. În funcţie de forma de învăţământ absolvită, cei 42.261 de elevi înscrişi (toate promoţiile) sunt distribuiţi astfel: 39.815 - zi, 1.027 - seral şi 1.419 - frecvenţă redusă. Precizăm că în prima sesiune au fost declaraţi respinşi 41.037 de candidaţi (toate promoţiile).

BACALAUREAT 2016, sesiunea de toamnă. Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care refuză să raspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră că nu a susţinut proba.

BACALAUREAT 2016, sesiunea de toamnă. Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

a) susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale

b) susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;

c) obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

BACALAUREAT 2016, sesiunea de toamnă. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

BACALAUREAT 2016, sesiunea de toamnă. Reprezentanţii instituţiilor mass-media au acces în unităţile de învăţământ liceal care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau în centrele de examen numai cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţiţi de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice (înregistrări/fotografii/preluări de imagini etc.) este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective.

BACALAUREAT 2016, sesiunea de toamnă. Examinările scrise din a doua sesiune încep luni, 22 august, cu proba la Limba şi literatura română - proba E)a), şi continuă marţi 23 august cu proba E)b) - Limba şi literatura maternă, respectiv miercuri, 24 august, cu proba E)c) – proba obligatorie a profilului. Testele scrise se încheie vineri, 26 august, cu proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d). Afişarea primelor rezultate (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00) au loc în data de 29 august, iar afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 1 septembrie.

Bacalaureat 2016. Calendar BAC 2016 sesiunea august-septembrie

18 – 22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

16-17 august 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 august 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17-19 august 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

18-19 august 2016 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 august 2016 - Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

23 august 2016 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

24 august 2016 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

26 august 2016 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

29 august 2016 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

30-31august 2016 - Rezolvarea contestaţiilor

1 septembrie 2016 - Afişarea rezultatelor finale

 


Vezi mai multe


Alte articole din: Ultimele Stiri
Adaugă părerea ta
Alte articole din: Ultimele Stiri