Coronavirus - România: 196004 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

BAREME şi SUBIECTE BAC 2017: Geografie, Anatomie, Biologie, Chimie, Fizică, Informatică, Logică

Friday, 30 June 2017, 12:52 Sursă: REALITATEA.NET

S-au publicat baremele şi subiectele la BAC 2017: 

Consultă AICI baremul la GEOGRAFIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Geografie 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la ANATOMIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la ANATOMIE 2017 - formar PDF

Consultă AICI baremul la Biologie 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Biologie 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la CHIMIE anorganică 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la CHIMIE anorganică 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la CHIMIE organică 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Chimie organică 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la FIZICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la FIZICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la INFORMATICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la INFORMATICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la LOGICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la LOGICĂ 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la PSHIHOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele la PSHOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI baremul la SOCIOLOGIE 2017 - format PDF

Consultă AICI subiectele SOCIOLOGIE 2017 - format PDF

Încă jumătate de oră şi subiectele şi baremele de corectare la toate materiile la BAC 2017 se vor publica în acest articol şi pe Edu.ro.

Se punctează oricare alte modalităi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

Iată subiectele şi baremele de corectare la Bacalaureat 2017 pe fiecare materie în parte:

SUBIECTE BAC 2017 GEOGRAFIE:

Ţara de analizat la subiectul III: Marea Britanie

Elevii au mai avut de scris două avantaje ale României, ţara pontică şi dunăreană.

Alte subiecte:

- identificarea unor capitale ale Europei
- Italia vs. Irlanda: comparaţie climatic
- comparaţia între populaţia României din 1992 şi 2011
- comparaţia între suprafaţa agricolă a României din 2005 şi 2010
- comparaţie între producţia de cherestea din Finlanda, Ungaria şi Islanda

BAREM BAC 2017 GEOGRAFIE:

 

SUBIECTE BAC 2017 ANATOMIE: 

La ANATOMIE, elevii au avut de rezolvat un test grilă, la subiectul doi au avut de calculat apa în plasma sangvină, iar la subiectul al treilea au primit mai multe întrebări despre celulă.

De asemenea, trebuiau să răspundă la mai multe întrebări despre regnuri, inimă şi vasele de sânge, cariotă şi rocariotă, celula animală - structura şi ultrastructura (un eseu).

Alte subiecte:

- 3 activităţi umane care influenţează ecosistemul natural
- circulaţia mare (flux sanguin) în corp
- acizii nucleici
- grupele de sânge
- eseu privind sistemul muscular
- sistemul respirator; Volumul respirator
- sistemul digestiv – 3 afecţiuni frecvente

BAREM BAC 2017 ANATOMIE:

 

SUBIECTE BAC 2017 BIOLOGIE:

 

BAREM BAC 2017 BIOLOGIE:

 

SUBIECTE BAC 2017 CHIMIE ORGANICĂ:

 

BAREM BAC 2017  CHIMIE ORGANICĂ:

 

SUBIECTE BAC 2017 CHIMIE ANORGANICĂ:

 

BAREM BAC 2017 CHIMIE ANORGANICĂ:

 

SUBIECTE BAC 2017 FIZICĂ:

La Fizică BAC 2017, elevii au avut următoarele subiecte: scripete, energia cinetică şi potenţială, de întocmit un grafic, de rezolvat o problemă cu un corp în mişcare care se deplasează pe ambele axe - verticală şi orizontală. De asemenea, au mai picat şi noţiuni de electricitate, rezistenţă exterioară.  

BAREM BAC 2017 FIZICĂ

 

SUBIECTE BAC 2017 INFORMATICĂ C++:

 La Informatică au avut de rezolvat un algoritm, mai multe grafuri, o problemă cu metoda tracking, matrice şi un şir. 

BAREM BAC 2017 INFORMATICĂ C++:

 

SUBIECTE BAC 2017 INFORMATICĂ Pascal:

 

BAREM BAC 2017 INFORMATICĂ Pascal:

 

SUBIECTE BAC 2017 PSIHOLOGIE:

 

BAREM BAC 2017 PSIHOLOGIE: 

La Psihologie BAC 2017: un test grilă din toată materia.
Elevilor li s-a mai cerut să construiască două propoziţii despre memorie şi imaginaţie, de explicat un procedeu al imaginaţiei şi de analizat limbajul scris, intern, monologul şi dialogul.

Ultimul subiect a fost un text despre Mircea Vulcănescu, personaj pe care elevii trebuiau să-l caracterizeze.

SUBIECTE BAC 2017 ECONOMIE:

 

BAREM BAC 2017 ECONOMIE:

 

SUBIECTE BAC 2017 LOGICĂ:

La Logică BAC 2017, s-au dat subiecte legate de silogisme şi diagrame. 

La Logică, elevii au primit la ultimul subiect mai multe silogisme şi de arădata dacă sunt sau nu valide. 

BAREM BAC 2017 LOGICĂ:

 

SUBIECTE BAC 2017 FILOSOFIE:

 La Filosofie BAC 2017, au avut de făcut un eseu despre fiinţa cuvântătoare, despre filosofi şi teoriile lor (Aristotel, Lucian Blaga etc).

BAREM BAC 2017 FILOSOFIE:

 

SUBIECTE BAC 2017 SOCIOLOGIE: 

La Sociologie BAC 2017, elevii au avut de dat un exemplu de conflict de rol şi să scrie un text in care sa identifice anumite concepte sociologice. Candidaţii au mai avut de explicat importanţa apartenenţei la grup şi ancheta sociologică.

BAREM BAC 2017 SOCIOLOGIE: 

 

Realitatea.net vă ţine la curent cu informaţii privind modul de desfăşurare al examenului. Subiectele la BAC 2017 şi BAREMUL de corectare la BAC 2017 vor vor fi publicate, pe EDU.ro, în jurul orei 15.00.

Lucrările scrise ale candidaţilor la bacalaureat pot fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de Bacalaureat.

Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.

Când se afişează rezultatele la BAC 2017:

5 iulie 2017: Afişarea rezultatelor (pâna la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)

6 – 9 iulie 2017: Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2017: Afişarea rezultatelor finale

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;
  • obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL