Coronavirus - România: 55241 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Cum se rezolvă corect subiectele la Română EN 2018. Barem de corectare

Monday, 11 June 2018, 13:45 Sursă: REALITATEA.NET

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. Subiectele de la Română pe care le-au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a sunt construite pe două cerințe mari, cu mai multe subpuncte. La primul subiect, elevii au avut de realizat o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să argumenteze apartenența la genul epic a unui text din romanul “Inocenţii” de Ioana Părvulescu. Al doilea subiect a avut și el ca cerință, printre altele, realizarea unei narațiuni în care absolvenții de gimnaziu să prezinte “o întâmplare petrecută într-o cetate”.

Iată baremul la Română Evaluare Naţională 2018:


(w728) <p>Barem r

(w728) <p>Barem r

Evaluarea Națională 2018 a început astăzi, 11 iunie, cu examenul scris la Limba și literatura română, susținut de absolvenții clasei a VIII-a. Examenul a început la ora 9:00 și a durat 2 ore.

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. Subiectele de la examenul de Limbă și literatură română au fost concepute de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare din subordinea sa. Metodologia de examen prevede că subiectele trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate și să poată fi rezolvate în 120 de minute.

Lucrările vor fi corectate în alte județe decât cel în care au susținut elevii examenul.

Precizăm că este prima oară, în ultimii ani, când examenele evaluării naționale încep imediat după ce elevii au terminat cursurile clasei a VIII-a. Absolvenții gimnaziului au terminat școala vineri, iar luni, 11 iunie, au avut prima probă.

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala - varianta 2

Subiectul de la examenul de astăzi, 11 iunie, la Limba și literatura română - Evaluarea Națională 2018 

* Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu
* Timpul de lucru efectiv este de două ore

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. SUBIECTUL I (40 de puncte) 

Citește următorul text:

În ajun, joi, cum îți spuneam, am mai făcut o ultimă excursie de vacanță în Bucegi. Părinții noștri, plus noi, cei patru copii mari (Adrian nu putea încă să vină pe munte, abia se ținea pe picioare). Albastrul întunecat și intens al cerului se sprijinea pe crestele cenușii, era o vreme splendidă, cu vizibilitate bună, deși nu la fel de cristalină ca pe vremea când din vârf se puteau zări sclipirile mării. Am făcut o tură scurtă, din Bușteni, pe drumul marcat cu triunghiul roșu. De la Căminul Alpin am urcat prin pădurea de foioase spre Poiana Coștilei. Aici, admirând stâncile alburii și zada* care începea să-și coloreze perdelele de ace în portocaliu, alături de brazii de un verde întunecat, ne-am permis un prim popas și ne-am mai golit rucsacii de o parte din provizii. Am continuat excursia fără să ne grăbim, până la Pichetul Roșu, mergând pe o potecă mai blândă, de coastă. De aici, în alte zile, mai lungi, o luam spre Mălăiești, spre cabană, pe drumul numit “Take Ionescu”, un fel de brâu care îmbrățișează la bază muntele Bușoiu, iar de-acolo, cine mai era în stare, putea ajunge pe “la Prepeleac” la Vârful Omu. La întoarcere, înainte de Poiana Coștilei, nu departe de drumul marcat, am găsit un loc potrivit, cu mușci pe jos, ca să ne oprim și să mâncăm tot ce ne mai rămăsese. Aerul era auriu, câte un sticlete cu căpșor roșu țâșnea dintre crengi, ciripind scurt și des. Eram mulțumiți, părinții pentru că-și lăsaseră acasă grijile, […] Dina pentru că începea școala și avea să-l vadă pe radu, un băiat cu ochelari , dragostea ei, […] iar Doru fără motiv, așa, pur și simplu. Ne-am întins pătura de munte, am scos restul de mâncare din rucsac, niște pâine, ouă fierte - desgiru: cu un ou fiert treci Bucegii -, ceapă și gogoșari și două foarte prețioase cutii de pate de ficat. […]  Abia ce-am început masa că am auzit cunoscutul zgomot de vreascuri rupte, de care ne temeam întotdeauna: ursul de la care nu știai la ce să te aștepți sau oamenii de la care, de asemenea, nu știai la ce să te aștepți. Zgomotul nu venea dinspre partea cu poteca, ci din cealalță, din plină pădure, așa că ne-am sculat cu toții în picioare, în afară de Doru, care mânca liniștit înainte, cu ochii albaștri mijiți*. Eram gata să-i lăsăm ursului mâncarea, ca să ne lase și el în pace. Nu știu dacă ai trăit asta vreodată, posibilitatea rea care se poate concretiza în secunda următoare. Prin minte îți trec toate metodele de scăpare: să o iei la fugă, să faci pe mortul, să te cațeri într-un copac. 

Dar primejdia ne-a ocolit și acum. În loc de urs a apărut un om tânăr, cam răvășit, cu bretonul arămiu, lung, dat pe-o parte, cu un băț pe post de baston, cu o traistă pusă pieziș peste piept, ca poștașii, încălțat în pantofi și cu haine mai mult de oraș decât de munte. Nu părea un om rău și în niciun caz nu era un turist versat. Ne-a zâmbit larg.
 

Ioana Părvulescu, Inocenții

*zadă - specie de conifere
*mijiți - (despre ochi) întredeschiși

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos. 
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: crengi, întotdeauna.     4 puncte
2. Menționează rolul cratimei din structura de-acolo.     4 puncte
3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența: Aerul era auriu, câte un sticlete cu căpșor roșu țâșnea dintre crengi, ciripind scurt și des.     4 puncte
4. Transcrie două cuvinte care conțin vocale în hiat din secvența: Am continuat excursia fără să ne grăbim, până la Pichetul Roșu, mergând pe o potecă mai blândă, de coastă. De aici, în alte zile, mai lungi, o luam spre Mălăiești, spre cabană, pe drumul numit “Take Ionescu”.     4 puncte
5. Formulează, în câte un enunț, două idei principale/secundare din textul dat.     4 puncte
6. Precizează, într-un enunț, un motiv pentru care personajele sunt gata să-și lase mâncarea și să fugă.     4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi apartenența la genul epic a textului dat.     16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi două trăsături ale genului epic;
- să prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat;
- să ai un conținut adecvat cerinței;
- să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte. 

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala.  SUBIECTUL al II-lea  (36 de puncte)  

Citește următorul text:

Garda cetății Alba Carolina, din Alba Iulia, defilează prin fața sutelor de vizitatori, care se întrec în a-și înălța cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din față ca să facă poze și să filmeze momentul. Îmbrăcați în uniforme austriece din secolul al XVIII-lea, membrii gărzii, unii pe jos, alții călare pe niște superbi frizieni*, înarmați cu flinte, trec pe sub Poarta a III-a a cetății, grandioasa poartă a ansamblului arhitectural Alba Carolina, dominată de statuia ecvestră* a împăratului Carol al IV-lea, din Casa de Habsburg. Se respectă întregul ceremonial și se trag salve de tun […].

Pe 4 noiembrie 1715, generalul Steinville, comandantul trupelor imperiale austriece din Transilvania, împreună cu Stefan Kornis, guvernatorul Transilvaniei, și Giovanni Visconti Morando, arhitectul italian care a proiectat fortificația, au pus temelia cetății Alba Carolina. Aceasta avea rol atât în sistemul de apărare al habsburgilor împotriva turcilor, cât și de consolidare a puterii în teritoriile ocupate. Cum trebuia să fie principala fortăreață a Transilvaniei, a fost construită după cele mai noi metode de fortificare ale vremii, concepute de arhitectul militar francez, Sebastien Le Prestre, Marchiz de Vauban. Planurile au fost trimise la Viena, pentru a primi aprobarea Prințului Eugeniu de Savoia. Pentru amplasare, s-a ales strategic cel mai înalt punct al orașului, pe locul a două fortificații mai vechi. Totul a costat aproape două milioane de guldeni* de aur, o sumă imensă pentru acele vremuri. Intrarea în cetate se făcea prin intermediul a șapte porți, câte una pe fiecare linie de apărare. În prezent, Traseul celor Trei Fortificații din Alba Carolina conține vestigiile a trei cetăți, din epoci distincte, construite succesiv în același loc, fiecare nouă cetate incluzând-o pe cea veche: castrul roman (106 d.H.). cetatea medievală (sec. XVI-XVII) și cetatea Alba Carolina.


Adina Brânciulescu, Transilvania, din “goana” trenului, în National Geographic Traveler, nr. 35/2017

*frizieni - specie de cai
*ecvestră - (despre opere de artă) care reprezintă o persoană călare
*guldeni - monede de aur sau de argint, care au circulat în mai multe țări din Europa

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- numele guvernatorului care a pus temelia cetățiii Alba Carolina;     4 puncte
- un rol pe care îl avea cetatea Alba Carolina în secolul al XVIIIl-ea.     4 puncte

2. Scrie numele autoarei și anul în care a apărut articolul din care este extras fragmentul.     4 puncte
3. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în textul dat.     4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă: În prezent, Traseul celor Trei Fortificații din Alba Carolina conține vestigiile a trei cetăți, din epoci distincte, construite succesiv în același loc.     4 puncte
5. Transcrie două propoziții subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: Garda cetății Alba Carolina, din Alba Iulia, defilează prin fața sutelor de vizitatori, care se întrec în a-și înălța cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din față ca să facă poze și să filmeze momentul.     4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul relativ cum.     4 puncte

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. B. Redactează o narațiune de 150 - 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută într-o cetate. 

În compunerea ta, trebuie:
- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
- să ai un conținut adecvat cerinței;
- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției - 2 p.; coerența textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuația - 3 p.; așezarea corectă a textului în pagină - 1 p.; lizibilitatea - 1 p.) 

Citeşte şi A început Evaluarea Naţională 2018, cu proba la Română. Barem de corectare şi subiecte

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. Examenul de Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a se va desfăşura, în acest an, în perioada 11-14 iunie. Înscrierea pentru susţinerea probelor este în perioada 4-8 iunie. Primele rezultate vor fi cunoscute în 14 iunie, iar cele finale, pe 19 iunie.

Desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018 este reglementată prin OMEN nr. 4793/31.08.2017.

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial, potrivit ministerului.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu decisiv pentru admiterea în învățământul liceal.

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcțiilor de specialitate din minister.

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratul școlar.

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. Reguli pentru Evaluarea Naţională:

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. Candidaţii nu au voie să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi alte asemenea. Trebuie să le lase în sala de depozitare stabilită în acest scop. Cei care refuză, nu sunt primiţi în examen.

În sala de examen, candidaţii nu au acces cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne (etc) ce pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

De asemenea, nu pot avea asupra lor (în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţîminte, în penare şi alte asemenea, în bănci) telefoane mobile, căşti audio sau alte mijloace electronice de calcul sau comunicare / ce permite conectarea la internet (ori reţele de socializare) c ear putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor ori comunicare cu alţi candidaţi / asistenţi etc.

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale ce permit copiatul, să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Dacă încalcă aceste reguli, candidaţii sunt eliminaţi de la proba respectică, indiferent dacă au folosit sau nu obiectele menţionate ori dacă au fost introduse în săli de către ei ori alte persoane şi indiferent dacă au primit ori transmis materialele interzise. Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă ori tentativă de fraudă primesc nota 1 pe lucrarea scrisă.

Toate sălile de examen, dar şi cele în care se descarcă şi multiplică subiectele, cele în care se scanează, predau, preiau, evaluează şi depozitează lucrările scrise, vor fi supravegheate video şi audio.

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. Comisiile de examen verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video, după încheierea probei scrise. În cazul în care se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care sunt sesizări în acest sens, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile din centrul respectiv de examen.

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. Corectarea lucrărilor:

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatpri, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul Evaluării Naţionale.

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată din cele 4 note, după eliminarea celor două note / valori extreme, ca media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note / valori centrale. Media reprezintă nota finală şi este înregistrată în catalogul Evaluării Naţionale.

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la constestaţii, lucrarea este transmisă spre reelvauare altor doi profesori evaluatori. Nota finală, urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată din cele 4 note, după eliminarea celor două note / valori extreme, ca media a ritmetică cu două zecimale a celor două note / valori centrale. Nota definitivă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Candidaţii care depun constestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Candidatul major/ părinţii ori reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei de examen vizualizarea lucrărilor proprii / propriului copil doar după afişarea rezultatelor finale, adică după soluţionarea contestaţilor. În această etapă, nu mai pot fi modificate notele.

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. Admiterea la liceu 2018

Subiecte Romana 2018 barem Evaluare Nationala. În ceea ce priveşte admiterea la liceu în anul şcolar 2018-2019, elevii vor completa fişele de înscriere în perioada 29 iunie – 3 iulie 2018, urmând ca pe 9 iulie să se desfăşoare repartizarea computerizată. Repartizarea computerizată candidaţilor se va face tot într-o singură etapă.

La admiterea în liceu, va conta în proporţie de 80% media generală de la Evaluarea Naţională, iar 20% media generală de absolvire a claselor V – VIII.

Potrivit Ordinului Nr. 4.794 din 31 august privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul şcolar de stat pentru anul şcolar 2018-2019, semnat de ministrul Educaţiei, Liviu Pop, admiterea absolvenţilor de clasa a VIII-a la liceu se va desfăşura în conformitate cu Metodologia aprobată în 2010.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL