Subiecte matematica Evaluare Nationala 2017. Proba cea mai grea a avut loc azi. Care sunt subiectele

Wednesday, 21 June 2017, 08:25, Sursă: REALITATEA.NET

Subiecte matematica Evaluare Nationala 2017 – FOTO SUBIECTE: Elevii care au absolvit clasa a VIII-a in acest an au sustinut miercuri proba scrisa la matematica, cea la care se obtin in general notele cele mai mici si care bune reale dificultati.

Adaugă părerea ta

Edu.ro BAREM Matematica 2017. BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICĂ Evaluare Naţională 2017:

(w728)

 (w728)


Edu.ro BAREM Matematica 2017. EDU.RO. Evaluarea Naţională la MATEMATICĂ s-a încheiat. IATĂ SUBIECTELE

Subiecte matematica Evaluare Nationala 2017 - AVEM SUBIECTELE PE CARE LE-AU AVUT ELEVII DE REZOLVAT:

Subiecte matematica Evaluare Nationala 2017 – Astazi are loc proba de matematica a examenului de Evaluare Nationala 2017 care va conta pentru inscrierea la liceu.

Subiectele vor fi anuntate in cel mai scurt timp pe portalul de stiri REALITATEA.NET, dar si baremele de corectare. Cu o oarecare intarziere, in jurul orei 12, se vor afisa subiectele si baremele oficiale si pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale subiecte2017.edu.ro.

Subiecte mate Evaluare Nationala 2017 – Examenul cel mai temut de toti elevii. Cum au facut fata

Subiecte matematica Evaluare nationala 2017 – Care sunt noutatile din acest an

Subiecte matematica Evaluare Nationala 2017 – Este primul an in care procentele in care conteaza ponderea notelor obtinute s-a modificat. Astfel, ponderea mediei de la toate probele de la Evaluare Nationala 2017 a crescut de la 75% cat era anul trecut la 80%, iar notele obtinute in timpul anului scolar reprezinta doar 20% in loc de 25% cat a contat anul trecut pentru admiterea in clasa a IX-a.

O alta noutate foarte importanta tine de corectarea lucrarilor dupa depunerea contestatiilor. Astfel, daca pana acum cei care depuneau contestatie aveau modificata nota doar daca a doua comisie acorda o nota cu diferenta mai mare de 0.5 puncte intre nota initiala si cea de dupa contestatie. Incepand din acest an nota va fi modificata dupa contestatie indiferent de cat de mare sau mica va fi diferenta intre nota initiala si cea de dupa contestatie.

Subiecte matematica Evaluare Nationala 2017 – Numarul la care puteti semnala probleme

Ministerul Educatiei pune la dispozitie in fiecare an un numar de telefon gratuit la care puteti apela pentru orice fel de probleme intampinati in legatura cu Evaluarea Nationala sau la care puteti semnala orice neregula observati. Numarul de telefon este 0800801100, este disponibil zilnic pe toata desfasurarea examenului, intre orele 8 si 16, iar vineri intre orele 8 si 14, dupa cum a precizat Ministerul Educatiei.

Subiecte Matematica Evaluare Nationala 2017 – Calendarul complet al examenului

Calendar EVALUARE NATIONALA 2017

7 - 9 iunie 2017 Inscrierea la evaluarea nationala
9 iunie 2017 Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2017 Limba si literatura romana - proba scrisa
21 iunie 2017 Matematica - proba scrisa
22 iunie 2017 Limba si literatura materna - proba scrisa
26 iunie 2017 Afisarea rezultatelor (pana la ora 16)
26 iunie 2017 Depunerea contestatiilor (orele 16 - 20)
27-29 iunie 2017 Rezolvarea contestatiilor
30 iunie 2017 Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

Subiecte matematica Evaluare Nationala 2017 - Rezultatele se afiseaza abia luni

Subiecte MATEMATICĂ Evaluare Natională 2017. Rezultatele la EVALUARE NAŢIONALĂ se vor afişa pe 26 iunie, până în ora 16:00, iar în intervalul orar 16:00 - 20:00 elevii nemulţumiţi de note pot depune contestaţiile, urmând ca rezultatele finale la EVALUREA NAŢIONALĂ 2017 să fie anunţate pe 30 iunie. Realitatea.net vă oferă în cadrul acestui articol toate informaţiile de care aveţi nevoie privind examenul de EVALUARE NAŢIONALĂ 2017. Aici puteţi regăsi modele de subiecte, regulamentul de organizare al examenului, regulile pe care elevii trebuie să le urmeze în timpul examenului, precum şi subiectele, rezolvarea subiectelor şi baremul de corectare şi rezultatele EVALUREA NAŢIONALĂ 2017. 

Subiecte MATEMATICĂ Evaluare Natională 2017. Regulamentul Evaluării Naţionale

Subiecte MATEMATICĂ Evaluare Natională 2017. EVALUARE națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2016-2017 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011.

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică, valabile pentru EVALUARE națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

Subiecte MATEMATICĂ Evaluare Natională 2017. În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei.

Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

Subiecte MATEMATICĂ Evaluare Natională 2017. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la EVALUARE inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. ReEVALUARE se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Subiecte MATEMATICĂ Evaluare Natională 2017. Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată, nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă. Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru EVALUARE națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Subiecte MATEMATICĂ Evaluare Natională 2017. În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Dacă, în urma verificărilor menționate, se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Subiecte matematica Evaluare Nationala 2017 - Care a fost prezenta la proba de Limba si literatura romana

Prezenţa la proba de limba şi literatura română de luni din cadrul Evaluării Naţionale a fost de 97,33%, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei Naţionale.  

"Dintre cei 144.928 de candidaţi înscrişi, au fost prezenţi 141.104 (97,33%). Au absentat 3.824 de candidaţi (2,67%), în timp ce 4 candidaţi au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă. Lucrările acestora au fost notate cu 1", se menţionează în comunicat. 

Absolvenţii de clasa a VIII-a vor susţine miercuri proba scrisă la Matematică din cadrul Evaluării Naţionale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Rezultatele vor fi afişate pe 26 iunie, până la ora 16,00, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi între orele 16,00 şi 20,00.  

Lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate "nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii". Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestaţii este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferenţă între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii. 

MEN reaminteşte că media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).