Proiectul Fondului Suveran, pus în dezbatere publică. Miza: 10 miliarde euro

Wednesday, 30 August 2017, 23:34 Sursă: REALITATEA.NET

Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere publică proiectul de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, proiectul revoluționar pentru economia românească despre care au vorbit Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Concret, din draftul publicat reies următoarele: statul român este unicul acționar al fondului suveran care se finanțează din dividendele companiilor care fac profit. 1,85 miliarde de lei de la 27 de companii, printre care Engie România sau Electrica. Potrivit documentului, Fondul are ca scop dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice. În document se precizează că finanțarea  se va face și din venituri din vânzarea de pachete de acțiuni din portofoliu sau din împrumuturi. Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un Consiliu de Supraveghere și un Directorat. Precizăm că pe 23 august, realitatea.net a transmis o solicitare către Ministerul Finanțelor, în care a cerut informații despre stadiul proiectului. În septembrie, proiectul va ajunge în Parlament.

Adaugă părerea ta

În expunerea de motive a proiectului se precizează că un fond suveran era necesar pentru a stimula economia și a aduce creșteri la buget.

”Astfel, crearea unui fond suveran de investiții reprezintă o măsură necesară de stimulare economică prin care, în urma tragerii de capital din piața financiară internă și internațională, vor putea fi constituite surse de finanțare pentru proiecte de investiții profitabile și sustenabile ce vor antrena un efect de multiplicare în economie, conducând la dezvoltare în paralel cu creșterea veniturilor bugetare. Ideea creării unui fond suveran de investitii în scopul stimulării economiei naționale a fost agreată și de instituțiile europene și internaționale (Comisia Europeana, FMI, OECD, etc.)”

Obiectivul Fondului: Obținerea de profit

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții își propune ca obiectiv direct susținerea dezvoltării economice prin investiții în sectoare competitive, care antrenează un efect de multiplicare în economie, în urma atragerii de capital și de surse din piața financiară.

FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, a unor proiecte de investiţii rentabile și sustenabile în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri sau societăți de investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit.

Cum va funcționa fondul: statul român acționar unic. Impact, 2 miliarde

FSDI va avea forma unei societăți de intermediere financiară pe acțiuni, cu acționar unic statul român pe întreaga durată de funcționare. Actul constitutiv, strategia și activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar și datoria publică, pentru a-și menține clasificarea în afara sectorului public, pe toată durata existenței sale.

Capitalul social al Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții va fi format din aport în natură, reprezentat de pachete de acțiuni deținute de stat la societățile din portofoliu, prevăzute în Anexa la proiectul de lege, precum și din aport în numerar în valoare de 1,85 miliarde lei. Pachetele de acțiuni se transferă în proprietatea FSDI.

În cazul societăților în care la data preluării statul este acționar integral sau majoritar, FSDI nu va putea înstrăina, sub orice formă aceste acțiuni, dacă acest fapt va duce la pierderea poziției de acționar majoritar a FSDI la societățile în cauză.

Fondul Suveran va fi acționar în 27 de societăți. Printre ele, Engie sau Electrica 

Companiile la care FSDI va fi acționar sunt Engie România, Electrica, Delgaz, E.ON Energie România, Biofarm, Chimcomplex, OMV Petrom, Telekom România, Antibiotice, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, Loteria Română, Societatea Națională a Sării, IAR, OIL Terminal, Cupru Min, Unifarm, Societatea, Națională a Apelor Minerale, Compania Națională a Apelor Minerale, Administrația Porturilor Maritime, Compania Națională de Investiții pentru Turism, Romgaz, Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale — Hidroelectrica, Aeroporturi București, Nuclearelectrica, Imprimeria Națională, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie, Conpet.

Finanțarea FSDI se va face din venituri obținute din dividende încasate de la societățile aflate în portofoliu, din cele rezultate din operațiuni cu instrumente financiare proprii și din cele emise de alte entități, din venituri din vânzarea de pachete de acțiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligațiuni, dar și din alte surse prevăzute de lege. 

Cum va fi condus Fondul: Consilu de Supraveghere și Directorat. Membrii, numiți prin Hotărâre de Guvern, pe 18 luni

Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un Consiliu de Supraveghere și un Directorat. Primii membri ai consiliului de supraveghere vor fi numiți prin Hotărâre a Guvernului pe o perioadă de 18 luni, având ca mandat angajarea Directoratului și organizarea activității FSDI. Administrarea FSDI atât la nivel neexecutiv (Consiliul de Supraveghere) cât și executiv (Directoratul) se va realiza de o manieră independentă în conformitate cu politica sa investițională, în vederea obținerii de profit în condiții de piață, prin dobândirea în nume propriu de active și pasive și cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activități comerciale, în limitele strategiei investiționale aprobată de acționar.

Membrii Consiliului de Supraveghere se numesc de Adunarea Generală a Acționarilor în baza unei proceduri proprii de selecție transparentă, care va fi aprobată de acționar. Pentru asigurarea unei conduceri eficiente și a autonomiei decizionale a conducerii FSDI în Actul constitutiv sunt prevăzute principii de guvernanță în conformitate cu Principiile de la Santiago promovate de Forumul Internațional al Fondurilor Suverane de Investiții (International Forum of Sovereign Wealth Funds), care reprezintă cele mai bune practici în domeniu pentru fondurile de investiții, adaptate la caracteristicile FSDI, înființat în principal, ca un fond de dezvoltare.

Ce alte ministere au lucrat la proiect

Proiectul de lege a fost transmis pentru punct de vedere instituțiilor prevăzute în Expunerea de motive, inclusiv Institutului Național de Statistică, în vederea obținerii opiniei ex-ante a Eurostat privind clasificarea FSDI, înaintea supunerii actului normativ spre aprobare Guvernului României.

Proiectul a fost elaborat împreună cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, precum și cu consultarea reprezentanților din alte instituții publice, în cadrul unui grup de lucru și a unei comisii interministeriale aprobate în acest sens de Guvern.