Simulare evaluare națională matematică. Proba la care elevii au ceva emoții. Subiecte și rezolvări

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018
EVALUARE NAŢIONALĂ 2018

Simulare evaluare națională matematică. Elevii au avut de rezolvat marți, 6 martie 2018, subiectele de la proba de matematică. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Simulare evaluare națională matematică. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. Simulare evaluare națională matematică. Notele obţinute la simulare nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care se doreşte consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesaţi.  Simulare evaluare națională matematică. Ministerul Educatiei a anunţat calendarul simulării probelor scrise ale examenelor naţionale de BACALAUREAT și EVALUARE NAȚIONALĂ din anul şcolar 2017-2018. Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a se desfăşoară în perioada 5-7 martie. Simularea pentru Bacalaureat va avea loc în perioada 19-22 martie.

Sunt aşteptaţi să participe aproape 500.000 de elevi din clasele a VIII-a, a XI-a si a XII-a, potrivit edu.ro. „Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe www.subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea”, precizează Ministerul Educaţiei, într-un comunicat.

Calendarul Simulării la Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a: 

5 martie – Limba și literatura română

6 martie – Matematică

7 martie – Limba și literatura maternă

16 martie – comunicarea rezultatelor

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat (program comun pentru clasele a XI-a și a XII-a)

19 martie – Limba și literatura română/E)a)

20 martie – Limba și literatura maternă/E)b)

21 martie – proba obligatorie a profilului/E)c).

22 martie – proba la alegere a profilului și specializării/ E)d) (doar pentru elevii clasei a XII-a)

30 martie – comunicarea rezultatelor.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, potrivit ministerului.

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor pe care le vor susţine la finalul celor două cicluri de învățământ, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la examenele propriu-zise.

Ordinul nr. 3.109 privind organizarea simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat naţional, în anul şcolar 2017-2018, a fost publicat în Monitorul Oficial, în 15 februarie.

Sunt menţionate şi conţinuturile din materii pentru aceste testări.

Evaluarea Naţională

Lista conţinuturilor pentru simularea susţinută de elevii clasei a VIII-a

Limba si literatura română

Subiectele de simulare vor respecta programa pentru disciplina Limba şi literatura română, valabilă pentru Evaluarea Naţională. Vor fi exceptate de la simulare următoarele conţinuturi:

– procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: alegoria)

– trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere

– trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară

– complemente circumstanţiale şi propoziţii subordonate circumstanţiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condiţională, concesivă, consecutivă)

Matematică

Pentru simularea examenului de Matematică, sunt exceptate următoarele teme din Programă:

– din capitolul Numere reale: Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operaţii cu acestea (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere)

– capitolul Funcţii

– din capitolul Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii: ecuaţii de forma ax+by+c=0, unde a, b, c sunt numere reale, a şi b diferite de 0.

– sisteme de ecuaţii de forma:

– probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuaţiilor şi al sistemelor de ecuaţii

– din capitolul Proiecţii ortogonale pe un plan: calculul unor distanţe în interiorul corpurilor studiate

– capitolul Calcularea de arii şi volume

Bacalaureat

Capitolele exceptate de la Simulare, pentru elevii clasei a XI-a

Limba şi literatura română

– reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală

– textul dramatic postbelic

– limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii

– simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică

– interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară

– autorii canonici: George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, George Călinescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Matematică – programa Mate-info

Pentru simulare, sunt exceptate din programa de bacalaureat următoarele teme:

– din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare: sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute; sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice

– studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss

– capitolul Derivabilitate

– capitolul Reprezentarea grafică a funcţiilor

Matematică – programa ştiinţele-naturii

Conţinuturile pentru simulare corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a sunt cele prevăzute în programa de Bacalaureat, potrivit ordinului de ministru. Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

– sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar

– metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

– capitolul Functii derivabile

– capitolul Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor

Matematică – programa Tehnologic

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

– sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar

– metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

– capitolul Funcţii derivabile

– capitolul Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor

Matematică – programa Pedagogic

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

– structuri algebrice: inel, corp

Istorie

Elevii claselor a XI-a trebuie să se pregătească din următoarele capitole, pentru testare:

– popoare şi spaţii istorice

– Europa şi lumea în secolul XX – probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare); Cultura română – cultura europeană; România şi Europa în secolul al XX-lea

– Oamenii, societatea şi lumea ideilor

– Economie şi societate în lumea postbelică – probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale; Viaţa privată şi viaţa publică; Economie rurală – economie urbană în România

– Ştiinţa şi societatea – probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului; Noile tehnologii şi timpul liber.

Statul şi politica

Statele în perioada contemporană – probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei şi regimuri politice.

Bacalaureat – Capitolele exceptate de la Simulare pentru elevii clasei a XII-a

Limba şi literatura română

– reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală

– textul dramatic postbelic

– limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii

– perioada postbelică

– autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

Matematică programa Mate-info (conţinuturi exceptate pentru simulare):

– capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ

– capitolul Aplicaţii ale integralei definite

Matematica programa Ştiinţele-naturii (conţinuturi exceptate pentru simulare):

– capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ

– capitolul Aplicatii ale integralei definite

Matematica programa Tehnologic (conţinuturi exceptate pentru simulare):

– capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ

– capitolul Aplicatii ale integralei definite

Matematica programa Pedagogic (conţinuturi exceptate pentru simulare):

– sisteme de ecuatii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar

– metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;

– aplicaţii: ecuatia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi şi caracterizarea coliniarităţii a trei puncte în plan

Istorie

Domenii de conţinut /conţinuturi (clasa a XII-a)

Popoare şi spaţii istorice: Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

Oamenii, societatea şi lumea ideilor: Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa. Constituţiile din România

Statul şi politica: Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII); Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX)

Biologie

Varianta B1. Biologie vegetală şi animală – clasele a IX-a si a X-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat;

Varianta B2. Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană – clasele a XI-a şi a XII-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Pentru simulare este exceptata tema Ecologie umană.

Geografie

Europa şi România – elemente geografice de bază

Spaţiul romanesc şi spaţiul european

Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României:

– relieful major (trepte, tipuri si unitati majore de relief)

– clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)

– hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră

– învelişul biopedogeografic

– resursele naturale

Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României:

– harta politică a Europei; Romania ca stat al Europei

– populaţia şi caracteristicile ei geodemografice

– sistemul de oraşe al Europei

– activităţile economice – caracteristici generale

– sisteme de transport

Mediu înconjurător şi peisaje

Regiuni geografice în Europa şi în România

– caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România

– studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii

Ţările vecine României

Filosofie (conţinuturi exceptate la simulare)

Teorii politice moderne şi contemporane;

Drepturile omului

Cunoaşterea

Filosofia

Pentru Fizică, Chimie, Informatică, Logică, Comunicare şi Argumentare, Psihologie, Sociologie, Economie, toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Examenul de Bacalaureat 2018

Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 începe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

Subiecte pe aceeași temăAdaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?