Rezultate Capacitate 2018 - au apărut notele! Rezultate din România, județ cu județ - LIVE

 
Rezultate Capacitate 2018 - tristețe la apariția notelor online pe evaluare.edu.ro
Rezultate Capacitate 2018 - tristețe la apariția notelor online pe evaluare.edu.ro

Rezultate Capacitate 2018 apar la 12, iar realitatea.net preia live notele la Evaluare Națională. Notele de la Capacitate decid ce elevi vor ocupa cele mai bune clase din licee.Siteul edu.ro are mari probleme in ziua afișării de rezultate Capacitate 2018, însă elevii și părinții deopotrivă trebuie să știe că notele apar pe evaluare.edu.ro. Și elevii cu medii de 1 vor ajunge la liceu, deoarece învățământul de 10 clase este obligatoriu în România. Totuși, cele mai bune profile la cele mai bune licee vor fi ocupate doar de cei cu medii de admitere binișor peste 9.

UPDATE: Rezultatele la Capacitate 2018 sunt live AICI

Amintim că media de admitere la liceu este compusă din media la Capacitate 2018 / Evaluarea Națională 2018 (80% din media finală) și media generală din anii de gimnaziu (20% din media finală). Elevii buni la matematică sunt favorizați la Capacitate 2018 / Evaluare Națională 2018, deoarece la această materie subiectele au fost neobișnuit de dificile în acest an.

Rezultate Capacitate 2018. Cum se calculează nota finală

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Rezultate Capacitate 2018. Nota definitivă

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată la alin. (1), (2) și (3) nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiei județene/a municipiului București tipizatul cererii de depunere a contestației.

Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Până la începerea probelor scrise, comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.

Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Rezultate Capacitate 2018. În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIIIa, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Rezultate Capacitate 2018. Ce se întâmplă în caz de fraudă

Dacă, în urma verificărilor menționate la alin. (3), se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

În cazul în care verificările sunt făcute de comisia din unitatea de învățământ, aceasta anunță comisia județeană/a municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții 5 clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Rezultate Capacitate 2018. Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Rezultate Capacitate 2018. Cum îţi poţi vedea lucrarea


Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Cu excepția candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale sau cei ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 pct. (10) și ale art. 9 pct. (25) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010.

Imediat după ce notelepe judeţe vor fi disponibile pe edu.ro, ele vor fi publicate în aceste articole:

REZULTATE Capacitate 2018 EDU.RO Alba

La nivelul județului Alba, elevii care vor să facă contestații sunt nevoiți să se grăbească cu contestațiile. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Arad

Situația de la Arad nu este tocmai pe placul tuturor elevilor, care sperau la note mai mari anul acesta. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Arges

Cei din Argeș ca și elevii din alte județe vor putea să se înscrie la școli profesionale, în cazul în care nu reușesc să ocupe un loc la liceu. 

REZULTATE Capacitate 2018 EDU.RO Bacau

A plouat cu câteva medii de 10 la Bacău, ceea ce înseamnă că vor exista recompense pentru mai mulți elevi.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Bihor

O situație asemănătoare față de anul trecut. Cele mai mici medii au fost, din păcate la matematică. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Bistrita Nasaud

Emoții și lacrimi la Bistrița Năsăud. Nu toți elevii au obținut notele sperate. Mai există și șansa contestațiilor. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Botosani

Elevii cu note mari au făcut surprize plăcute și de această dată, așa că au arătat că efortul depus în timpul anului a meritat. 

REZULTATE Capacitate 2018 EDU.RO Braila

Este județul de top care aduce anual cele mai multe medii de 10 la nivel național.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Brasov

O elevă cu note mari a rămas  fără cuvinte când a văzut rezultatele de la Capacitate. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Bucuresti

Capitala este în continuare locul unde elevii obțin note mari, dar din păcate mai sunt și surprize neplăcute.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Buzau

Toate notele le puteți găsi online pe evaluare.edu.ro.

REZULTATE Capacitate 2018 EDU.RO Calarasi

O situație limită! Mai mulți elevi au făcut aceeași greșeală!

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Caras Severin

Tot ce trebuie să faceți este să mergeți la avizier să verificați nota.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Cluj

Județul Cluj produce surprize neașteptate și în 2018.

REZULTATE Capacitate NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Constanta

Elevi mediocri au obținut note mari la română și matematică.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Covasna

Județul codaș la note, din păcate nici contestațiile nu vor mai rezolva problema. 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Dambovita

Elevii vor trebui să depună contestații astăzi, dacă nu sunt mulțumiți de note.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Dolj

Verificați notele și pe evaluare.edu.ro.

REZULTATE Capacitate 2018 EDU.RO Galati

Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie 2018.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Giurgiu

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Gorj

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Harghita

După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial.

REZULTATE Capacitate 2018 EDU.RO Hunedoara

În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Ialomita

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Iasi

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Ilfov

Din nou, rezultate cam slabe!

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Maramures

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Mehedinti

REZULTATE Capacitate EDU.RO Mures

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Neamt

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Olt

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Prahova

REZULTATE Capacitate 2018 EDU.RO Salaj

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Satu Mare

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Sibiu

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Suceava

REZULTATE Capacitate 2018 EDU.RO Teleorman

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Timis

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Tulcea

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Valcea

REZULTATE Capacitate NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO Vaslui

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 EDU.RO VranceaAdaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

Comentarii existente

0 0
Un oarecare
20 Jun 12:23
Sa ma p*s pe site-ul vostru care ofera o informatie dar nu nu o ofera si doar plimba lumea de pe un link fantoma pe altul unde nu se prezinta nimic
Răspunde
Afișează mai multe comentarii
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?